Als een engel een boodschap brengt (4)

Thema: Advent-Kerst

“Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen.” (Mattheüs 2:13 – HSV)

“Nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Maak je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’” (Mattheüs 2:13 – NBV21)

Soms denk je van tevoren wel te weten hoeveel keer je over een bepaald thema gaat schrijven, maar kom je er toch achter dat daarmee ook weer niet alles is gezegd. Zo ook met de serie over de engelen in de Kersttijd die met boodschappen van God komen. In eerste instantie lijkt het vooral te gaan om Zacharias, Maria en de herders, maar had natuurlijk ook Jozef nog een boodschap gekregen om het nieuws van Maria te kunnen plaatsen. En daarmee is nog steeds niet alles gezegd, want God stuurt nog een keer een engel, alleen nu niet in de eerste plaats om een boodschap te brengen, maar om Zijn plan met Jezus en deze wereld te beschermen.

Al eerder heb ik eens geschreven over de wijzen uit het Oosten. Dat dit geen wijzen waren wordt wel duidelijk als je leest welk woord er in het Grieks staat. Het gaat om magiërs. Met andere woorden, mannen die in direct contact staan met de duistere wereld van de vijand. Als zij dan een ster zien tijdens hunnen sterrenkijkerij, die God heeft verboden, kun je wel nagaan wie er op dat moment bezig is om het plan van God te dwarsbomen. Zeker omdat die mannen niet via die ster bij Jezus uitkomen, maar bij Herodes. Als God dit had gedaan, waren ze gelijk bij Jezus uitgekomen.

Zeker als je ook Openbaring 12 erbij leest dan merk je in alles dat satan er alles aan doet om het Kind te vermoorden en als dat niet is gelukt probeert hij de kerk het leven zuur te maken. Dat satan zich nogal had mis gerekend blijkt op het moment die wijzen uiteindelijk het Kind vinden. Het Kind raakt hun hart en ze knielen in aanbidding voor Hem. Alleen was er ook nog een opdracht van Herodes om hem te gaan vertellen waar dat Kind te vinden was, zodat Herodes, naar zijn echte plan, het Kind kon doden en helemaal niet aanbidden.

En op dat moment grijpt God opnieuw in. Op twee niveaus tegelijk beschermt God Zijn Eigen plan met Zichzelf in Jezus. De wijzen krijgen een droom om via een andere weg te vertrekken, maar Jozef krijgt een droom waarin opnieuw een engel verschijnt. De engel vertelt hem dat hij met Maria en Jezus naar Egypte moet vluchten. Niet omdat die wijzen alsnog naar Herodes gegaan waren, maar omdat Herodes in paniek raakt en ervoor kiest om alle jongetjes tot twee jaar te laten vermoorden. Hij nam het zekere voor het onzekere, nadat de wijzen niet terugkomen.

Alleen de wijzen omleiden door een droom was dus niet genoeg. Jezus moest beschermd worden en Jozef krijgt in zijn droom bezoek van een engel. Je ziet gelijk dat Gods plan niet zomaar aan te tasten is. God gaat gewoon Zijn weg en grijpt beschermend in door een engel. De vraag die bij mij opkomt is de vraag hoe Jozef wist dat deze boodschap van God was en de wijzen overigens net zo goed? Toch is dit wat God doet als Hij de zaak zo dringend is: Dan weet je als ontvanger, dat je het weet omdat je het weet dat God spreekt. Je weet het gewoon en je reageert daarop. Ook dat is een manier die alleen God geeft op die momenten. En ook dat is vaak een leerproces waarin je tegelijk niet bang hoeft te zijn dat als het echt spannend wordt, je Zijn boodschap zou missen omdat je hem niet herkent. Het heeft natuurlijk te maken met onze verantwoordelijkheid bij Gods spreken, maar tegelijk hoef je niet bang te zijn dat je deze zou missen als God niet wilt dat je Zijn stem mist.

Gebed: Heer, ik dank U dat U spreekt en dat ik het altijd zal verstaan als dat echt moet, maar leer mij ook op die ‘normalere’ momenten om Uw stem steeds beter te leren verstaan.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu