Als een engel een boodschap brengt (3)

Thema: Kerst-Advent

“Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.” (Lukas 2:16 – NBV21)

“En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.” (Lukas 2:16 - HSV)

We zijn ondertussen negen maanden verder in de tijd. Weer verschijnt er een engel. Zijn naam wordt deze keer niet genoemd, maar het zou mij niet verbazen als het ook nu weer om Gabriël ging. De engel die de boodschappen mag brengen in de volheid van de tijd. Het moment dat God de tijd vol ziet en Hij Zijn Zoon geboren laten worden. Tenminste, zo schrijft Paulus het in de brief aan de Galaten. En op dat moment verschijnt een engel aan een paar herders in het veld. En ook zij krijgen een boodschap.

Het is in de eerste plaats ook niet een bepaald normale gang van zaken dat een paar herders een engel te zien krijgen. Misschien zou je het bij hen wel het laatst verwachten en de schrik is bij hen erg groot. Toch krijgen ook zij te horen dat ze niet hoeven te schrikken en dat ook zij een goede boodschap krijgen. Ze krijgen te horen dat hun Redder, de Messias geboren is. Wat ze er van geweten hebben, is niet duidelijk, maar er vallen bij hen ook een paar dingen op.

In de eerste plaats valt op dat ze zwijgen. Ze lijken wel met stomheid te zijn geslagen, maar niet zoals Zacharias. Bij hen zijn het de omstandigheden en niet het gevolg van ongeloof, want hun zwijgen verandert heel snel. Als de van de schrik zijn bekomen en de hele boodschap hebben gehoord, dan weten ze dat God Zijn vreugde in de mensen heeft gevonden en daarom de Redder heeft gestuurd. Dat was de boodschap van al die engelen die op dat moment verschenen.

In de NBV21-vertaling staat dan dat de meteen op weg gaan om te zien wat hen is verteld. De HSV vertaalt nog wat krachtiger: Ze gaan met haast. Met andere woorden: Ze laten er geen gras over groeien. Ook bij heen geen enkel woord van ongeloof, maar enkel geloof in de boodschap van de Heer. Als ze dan aankomen bij de voerbak en daar Maria en Jozef met Jezus zien, vertellen ze hen alles wat hen was overkomen. Voor Maria zijn dit kostbare woorden die ze opslaat in haar hart. Het getuigenis op het geloof van die herders bemoedigt dus moeder Maria.

Toch blijven ze daar ook niet treuzelen. Hun geloof in die woorden is zo groot dat ze het overal gaan vertellen. Ze zijn werkelijk onder de indruk van het Kind in de voerbak. Nu is het zo dat die herders maar een heel klein stukje kennen van het verhaal van Jezus. Jij en ik, wij weten veel meer. Wij weten dat Jezus niet alleen kwam om ons te redden, maar dat Hij ons ook kwam terug brengen in de relatie met God de Vader. Toen de volheid van Gods tijd was gekomen, zond Hij Zijn Zoon naar de aarde, als kind, geboren onder de wet om ons die onder de wet zijn, vrij te kopen. Maar dat niet alleen, ook om Zijn Geest te geven waardoor wij opnieuw leren zeggen: Abba, Vader. Zo schrijft Paulus er over in Galaten 4.

Als de herders, met maar een heel klein stukje van de boodschap al zo enthousiast en vol vuur de wereld in trekken, hoeveel te meer zouden wij dan met haast op weg moeten gaan om als herders, andere schapen erbij het halen. Niet omdat het moet, maar omdat het Kind in de voerbak ons echt heeft geraakt. En omdat wij het iedereen gunnen opnieuw verbonden met de Vader te zijn. Dat is Kerst in zijn diepste intenties: Het Kind dat kwam om ons opnieuw tot kinderen van de Vader te laten worden. Wat een verhaal is dat en wat doe jij met die boodschap?

Gebed: Heer, soms spreken engelen, maar nog vaker spreekt U Zelf. Ik zal reageren op wat U mij laat zien.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu