Als een engel een boodschap brengt (2)

Thema: Advent en Kerst

“Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.” (Lukas 1:38 – HSV)

Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. (Lukas 1:38 – NBV21)

Het duurt even zes maanden, maar dan komt Gabriël opnieuw naar de aarde. God stuurt hem om opnieuw een geboorteaankondiging te doen. Ik weet niet of engelen teleurgesteld kunnen zijn, maar je zou je, na de ervaring met Zacharias wel voor kunnen stellen dat Gabriël er niet veel moed op had om nog een keer een onmogelijke boodschap te moeten brengen. Maar zoals een trouwe engel van de Heer, laat hij zich deze keer naar Maria sturen, zes maanden nadat Elisabeth zwanger was geworden.

Ook Maria schrikt en zeker als je bedenkt dat zij misschien maar een meisje van een jaar of veertien is geweest, kun je je dat wel voorstellen. De engel doet eigenlijk alles hetzelfde. Het enige dat anders is, is de reactie van de ontvanger. Waar Zacharias in ongeloof reageert, daar reageert Maria anders. Als Gabriël zegt: “Wees niet bang, ik breng je goed nieuws, je zult zwanger worden”, zou je je kunnen voorstellen dat Maria op dezelfde manier als Zacharias zou reageren. Ook Maria had kunnen zeggen: “Hoe weet ik dat uw boodschap klopt?”

Ik weet niet of Maria de rest van het verhaal van Gabriël nog gehoord heeft. Ook daarvan zou ik mij zomaar voor kunnen stellen dat dit aan haar voorbij is gegaan omdat er allerlei gedachten in haar hoofd kwamen. Hoe kun je nu zwanger worden, zonder het bed met een man te hebben gedeeld? Ze was nog maagd, dan kun je toch onmogelijk zwanger worden? Misschien heeft ze naar Gabriël gekeken en in al haar onschuld gezegd: “Maar, ik ben nog helemaal rein hoor, en zo wil ik ook mijn huwelijk met Jozef ingaan”.

Als de engel haar dan uitlegt hoe ze zwanger zal worden, wordt het echt niet eenvoudiger om te begrijpen. Misschien, omdat wij het verhaal kennen, kunnen het volgen, maar Maria is de eerste en de enige die uit God zwanger zal worden. De Heilige Geest zal over haar komen en ze zal zwanger worden. Het is dat wij het verhaal kennen en de neiging krijgen om te zeggen: “Maria, komt goed hoor, het klopt allemaal”, maar Maria had geen referentiekader.

Ik denk, dat God veel vaker op zo’n manier spreekt. Niet als dat iemand zwanger zal worden op de manier zoals Maria, maar Gods gedachten zijn hoger dan de onze en Zijn plannen overtreffen maar al te vaak onze voorstellingen. God spreekt niet alleen door een engel, maar Hij doet het ook door Zijn Woord, door muziek, overtuigingen en indrukken, beelden en dromen. De vraag is: Hoe ga je daar dan mee om? Per definitie zeggen zoals Zacharias: “Hoe weet ik dat het waar is”? Of reageren zoals Maria. Maria zegt heel eenvoudig, terwijl de chaos in haar leven ongekend groot moet zijn op dit moment: “God mag met mij doen wat Hij wilt”. Met andere woorden: Maria staat God toe om Zijn plan met haar te gaan. Die basishouding is bepalend. Niet alleen voor Maria, maar net zo goed voor ons.

Gods spreken is echt niet altijd zo duidelijk als in deze gevallen met een engel, maar ik heb door de jaren heen wel geleerd dat hoe meer je Gods stem leert te verstaan, dat je steeds vaker ook echt weet dat God tot je spreekt. Wat doe je er dan mee? Blijf je bevestigingen vragen, en blijf je dus zwijgen? Of mag God je gebruiken zoals Hij dat wil? Dat is de vraag als je nadenkt over engelen in de Kersttijd.

Gebed: Heer, doe met mij zoals U dat wil.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu