Gelukkig met God

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God.” (Psalm 146:5 – HSV)

“Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God.” (Psalm 146:5 – NBV21)

Na de persconferentie van afgelopen zaterdag en de mededeling dat we opnieuw in lockdown zouden moeten, merk ik dat er bij mij heel veel gedachten zijn gaan draaien. Gedachten over de noodzaak, maar vooral ook gedachten over alles wat we met elkaar wel zouden maken. Van groepsimmuniteit naar een vaccin dat de oplossing zou zijn. Hoe dan ook, het heeft niet geholpen en ondanks dat aan alle voorwaarden die telkens uitgesproken zijn, voldaan is, zitten we weer in een lockdown. Steeds meer en meer geloof ik niet dat al deze maatregelen de weg uit deze crisis zijn. De laatste zaligspreking uit de psalmen onderstreept dit op een bijzondere manier en ik hoop dat dit een bemoediging en een aansporing mag zijn.

De psalm benadrukt dat we ons vertrouwen niet moeten stellen op mensen met macht. Ook dat zijn slechts stervelingen. Dat klinkt als een soort opstandige kreet, maar de psalmdichter roept niet op tot een opstandige houding, maar hij roept wel op tot een houding van verwachtingen stellen op de juiste plaats. Waar verwachten wij de uitkomsten van? En ik geloof dat God medicijnen gewoon kan gebruiken om uitkomst te bieden, alleen lijkt het erop dat juist de verwachting van de HEER compleet ontbreekt. Daar gaat het bijna nergens over.

De psalmdichter had ongetwijfeld ook al menig keer zijn hoop en verwachting op mensen gesteld, maar er achter gekomen dat zelfs de mensen met macht niet konden helpen. Er staat niet precies waar de psalmdichter in terecht is gekomen, maar er staat wel dat je gelukkig bent als je de God van Jakob tot je hulp hebt en als je je verwachting op Hem stelt. Nu is het niet zomaar dat God hier de God van Jakob wordt genoemd. Jakobs leven heeft regelmatig in de knel gezeten en vooral vlak voor de ontmoeting met Ezau. Opmerkelijk dat hier dan niet de God van Israël wordt genoemd, maar de God van Jakob, zijn naam voordat God deze veranderde. De naam van Jakob toen hij nog een bedrieger was, toen hij, als gevolg van al zijn fouten regelmatig in de knel kwam. Die God in die tijd van zijn leven was trouw en genadig en hielp hem keer op keer uit de ellende. En met deze Naam spreekt de psalmdichter hier over God.

Als je die God tot hulp hebt en je verwachting van Hem is, dan ben je gelukkig. Ook als al onze maakbaarheid het niet blijkt te redden, En eigenlijk is het ook best wel logisch, want God is de HEER van de schepping, Hij is onze Genezer want Hij opent de ogen van blinden, richt gebogenen, beschermt vreemdelingen en wezen en weduwen steunt Hij. Dat heeft Hij bewezen te doen. Waar haal je dan je rust vandaan? Precies bij de God van Jakob, want Hij maakt je gelukkig.

Deze laatste zaligspreking uit de psalmen vat eigenlijk helemaal samen hoe gelukkig je bent met de God waar uiteindelijk elke zaligspreking over ging. Of het nu ging om Zijn karakter, Zijn regels waarin Hij zichtbaar werd of welke andere kant ook. Met God ben je gelukkig, altijd en overal, zelfs als alles wankelt.

Gebed: HEER, ik ben met U echt gelukkig en daarom wil ik elke dag mijn vertrouwen op U stellen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu