Gelukkig als je telkens durft te vertrouwen

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig het volk dat het zo vergaat, welzalig het volk waarvan de HEERE zijn God is.” (Psalm 144:15 – HSV)

“Gelukkig het volk dat zo mag leven, gelukkig het volk dat de HEER als God heeft.” (Psalm 144:15 – NBV21)

Het laatste vers van deze psalm bevat twee zaligsprekingen in ene zin. Dat zijn we nog niet eerder tegengekomen. Tegelijk betekent het ook dat als je deze zaligspreking leest aan het einde van een psalm dat er ook wel een oorzaak moet zijn om zo af te sluiten. Zeker ook omdat het eerste gedeelte van de zin terugverwijst naar deze psalm. Het is dus te makkelijk om te zeggen dat je gelukkig bent als de HEER je God is. Natuurlijk is dat zo, maar in deze psalm zit er wel een geschiedenis voor.

Opnieuw is dit een psalm van David en hij kijkt vooral terug op een zware periode. Hij zegt niet precies wat er aan de hand is, maar één ding is wel duidelijk: De situatie was echt uitzichtloos. Dat merk je vooral in het gebed om hulp dat midden in deze psalm staat. Daarvoor brengt hij even in herinnering dat de mens niet zoveel voorstelt en het zelfs een vraag is waarom God toch die mens wil kennen. Dat lijkt hier niet te gaan over de mens in het algemeen, zoals je dat bijvoorbeeld in psalm 8 ook wel ziet, maar het gaat hier dan waarschijnlijk om vijanden en leugensprekers die het leven van David erg moeilijk maken.

De vraag van David is de vraag of God wil ingrijpen. De termen zijn ook hier wel weer behoorlijk stevig. David vraagt om ingrijpen van God Zelf en hij vraagt of God hem de hand wil reiken en hem omhoog wil trekken. Het geeft het beeld van iemand die uit een kluwen strijders wordt getrokken. En of dat nu echte strijders zijn of leugensprekers, ze hadden kennelijk het doel om David onderuit te halen. En daarmee stopt dan het gebed van David en gaat hij over in een loflied. Waar God je HEER is en Hij ingrijpt, daar ben je gelukkig en dat maakt David hier duidelijk. Zo is Zijn God en daarom is hij gelukkig. Met deze beelden kom je aan het einde van de psalm uit in de dubbele zaligspreking. Gelukkig en gelukkig ben je als je het volk bent van de HEER onze God.

En natuurlijk is ook deze psalm er eentje die je in de context van David en Israël moet laten staan. Tegelijk is dit ook waar dat je zo mag vertrouwen op God. Dit is Wie God is. Hij wil klaarstaan, juist voor iedereen die zich uitstrekt naar Hem. Wat je omstandigheden ook zijn, hoe je ook onder vuur ligt, dan is God je veilige vesting en je houvast. Hoe vaak zijn we dat al tegengekomen in de psalmen. Telkens weer komt dat terug en dat loopt iedere keer weer op een zaligspreking uit. Zo ook hier weer. Weer laat God je door de ogen van David heen zien dat Hij te vertrouwen is en dat Hij je niet laat zitten in de ellende die er soms is. En besef ook dat David dit telkens opnieuw moest ervaren. David wist hoe de HEER hem telkens hielp, maar telkens opnieuw moest hij weer durven om te vertrouwen en weer afhankelijk zijn van God. Ik weet niet of we die les ooit echt op aarde leren, want keer op keer moet je daarvoor weer in overgave durven leven. Dat was voor David echt niet anders dan voor ons.

Gebed: HEER, ik vertrouw op U en helpt U mij dan, telkens als ik dat nodig heb.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu