Gelukkig met iet waar je niet gelukkig van wordt

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal.” (Psalm 137:9 – HSV)

 “Gelukkig wie jouw kinderen grijpt en op de rotsen verbrijzelt.” (Psalm 137:9 – NBV)

Het zijn woorden die voor ons niet goed voelen, tenminste, daar ga ik vanuit. Woorden die vol van wraakgevoelen lijken te zitten. En de eerste vraag die je kunt stellen is de vraag waarom de kinderen van Babel dit moeten overkomen. Of waarom hen dit wordt toegewenst. Waarom zou je dit wensen? Kunnen die kinderen er iets aan doen dat hun ouders Israël hebben onderdrukt en bespot? Je kunt de kinderen toch niet laten boeten voor de schuld van de ouders? Dat staat toch helemaal haaks op wat God Zelf zegt over de straf die ouders krijgen, maar kinderen niet?

Er zijn teksten in het Oude Testament die heel lastig blijven en dit is er echt wel eentje van. Ik heb ook het gevoel dat je er beter maar niet te veel over moet zeggen of in ieder geval dat je soms dingen ook niet helemaal moet begrijpen. Als je kijkt naar de oordelen die God geeft over de heidenvolken die de vijanden van Zijn volk Israël waren, dan roept dit ook gewoon altijd vragen op. En ik denk dat het de kunst is om die vragen er ook echt te mogen laten zijn, zonder dat je daarmee God van verkeerd gedrag zou beschuldigen. Als je gelooft dat God rechtvaardig en volkomen zuiver is, dan is Hij dat ook in de oordelen die wij nu nog niet kunnen begrijpen.

Ik ben teveel mensen tegen gekomen die dan zeggen: “Als dit de God van liefde is, laat dan maar zitten”. Op die manier proberen ze God dan te begrijpen en als dit niet lukt is dat een goede reden om af te haken. Ik denk dat dit nooit eerlijk is, omdat wij nooit op Gods niveau van liefde en oordeel iets kunnen zeggen. Dat gaat ons verstand veel te ver te boven. God is liefde is namelijk net zo onbevattelijk dan Zijn oordelen. Besef gewoon even wat wij Hem aangedaan hebben en vervolgens kiest Hij er toch voor om lief te hebben. Ja, als dat jezelf betreft, natuurlijk wil je dan zeggen dat God liefde is, maar als daardoor Zijn genade er ook voor een moordenaar is, wordt het al heel wat lastiger. Iets in deze spanning heeft ermee te maken dat je God, God laten.

Ondertussen zou je misschien denken: Maar, Theo, daar gaat het hier in deze psalm toch helemaal niet over? Toch wel, want dit is ergens wel de achtergrond van de extreme uitspraken in deze psalm. Het is hoe God Zijn volk heeft laten zien hoe Hij met oordelen komt voor degenen die Hem niet dienen. Want ook de heidenvolken waren niet gelijk tot dit lot veroordeeld. Helemaal niet zelfs, lees het boek Daniël maar, dan zie je dat zelfs Nebukadnezar begint te geloven en dat God genadig is. Alleen heeft Gods genade ook een einde. Dat is ook wel begrijpelijk, want waar zou je anders dan nog een Redder voor nodig hebben. Dus dit is wel wat voor Israël op de achtergrond meespeelde.

Het gaat dan bij het uitroeien van een volk om zoveel haat tegen de God van Israël en Zijn volk dat God ingrijpt en dat gaat over generaties heen. Dat gebeurde in Egypte toen God na meer dan 400 jaar ingreep en dat gebeurde op heel veel momenten in de geschiedenis van Israël. Dat verandert pas op het moment dat Jezus de wereld met God kwam verzoenen en Hij ons leerde om in de tijd die er nog iets, die verzoening te ontvangen en uit te delen. Maar ook aan deze tijd zal een einde komen. Gods genade is zo groot en toch zal straks aan het einde van de tijd wel het moment komen dat God toe zal geven aan hen die Hem altijd afwezen.

Je voelt wel aan dat je er niet uitkomt. Ergens wringt het en tegelijk ook weer niet. Ik ben God niet en jij ook niet. Wat ik wel geloof is dat God genadiger is, veel genadiger dan ik kan bevatten en toch heeft echte liefde ook een keerzijde als die niet aanvaard wordt en helemaal als Gods oogappel wordt aangeraakt. Dat laat God niet gebeuren en mag dat dan toch de bemoediging zijn in een wraakpsalm als deze?

Gebed: HEER, ik kom er niet uit als het in het Oude Testament om zoveel oordeel gaat en dat Israël dat ook over lijkt te nemen. Toch wil ik geloven dat U God bent, volmaakt zuiver in alles wat U doet en dus ook in Uw oordelen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu