Gelukkig als je Gods oordeel moet uitvoeren

Serie: Gelukkig met de psalmen

“Dochter van Babel, die verwoest zult worden, welzalig is hij die u uw misdaad vergelden zal, die u tegen ons begaan hebt.” (Psalm 137:8 – HSV)

“Vrouwe Babel, weldra ga je ten onder. Gelukkig wie jou je misdaad vergeldt en doet wat jij ons hebt aangedaan.” (Psalm 137:8 – NBV21)

Er was een reden waarom ik twijfelde om aan de serie over de psalmen te beginnen. Die twijfel zat hem vooral in deze psalm. De zaligsprekingen in deze psalm gaan voor mijn gevoel eigenlijk te ver. En misschien dat ik met de eerste zaligspreking in deze psalm nog wel kan leven, maar de volgende vind ik echt lastig. Dan word je gelukkig op het moment dat je kinderen verplettert tegen een rots. Is dat wat je wilt horen? Ik niet, eerlijk is eerlijk. Er is nog een andere kant en die weegt bij mij nu eenmaal altijd zwaarder: Het staat in de Bijbel en aangezien ik de Bijbel helemaal als Gods Woord zie, dan mag ik niet kiezen wat ik er wel of niet uit zou willen behandelen. Dat gaf de doorslag om en deze serie te schrijven en ook om deze psalm niet stiekem over te slaan.

Het is een wat vreemde psalm en dat niet alleen vanwege de barre uitspraken. De psalm gaat in herinnering terug naar de tijd van de ballingschap in Babel. Het is als het ware een soort verwerking van het verschrikkelijke trauma van de ballingschap. Als je dit uit het oog zou verliezen, dan trek je al snel conclusies dat de uitspraken echt te ver gaan. Als je deze psalm bekijkt in het licht van de verwerking van die periode dan doe je er hetzelfde mee als dat iemand in therapie is vanwege verschrikkelijke dingen die iemand zijn aangedaan. Soms moet je dan iemand aanmoedigen om er echt boos over te worden. Dat lijkt hier ook wel aan de orde en eigenlijk krijg je hier een inkijkje wat er echt in de ballingschap zich heeft afgespeeld.

De moed was het volk helemaal in de schoenen gezakt en hun harpen hadden ze al lang aan de wilgen gehangen. Zingen wilden ze niet meer en de pijn over het gemis van Sion was te groot. En midden in deze pijn werd het volk in ballingschap compleet vernederd. De bewakers van het volk wilden dat ze een vrolijk lied over Sion zouden zingen. Hoe pijnlijk is dat geweest. Wij hebben soms het beeld dat de ballingschap gewoon een soort wonen in een ander land was, maar de vernederingen waren verschrikkelijk, met als gevolg een volkstrauma.

Natuurlijk was de ballingschap verdiend, maar nog steeds deed Babel dit het volk van God aan. En hoewel de straf terecht was, was tegelijk Babel ook verantwoordelijk voor wat zij het volk van God aandeden. Dat is het punt waar het in deze psalm over gaat. En dan klinken er twee zaligsprekingen die te bizar voor woorden lijken, maar ze komen ten diepste voort uit de woede die Babel Gods volk heeft aangedaan. En daarom wordt degene gelukkig genoemd die Gods oordeel mag uitvoeren over Babel, vanwege hun gedrag.

Je kunt daar in het licht van het Nieuwe Testament van alles van vinden, maar in het licht van het Oude Testament is dit wat het hier is en vergeet ook het profetisch spreken niet dat hier in zit. Straks in eeuwigheid als wij met Jezus als koningen zullen heersen zullen ook wij de goddelozen oordelen. Het betekent niet dat we nu er op los zouden mogen slaan, maar het raakt de pijn van het onrecht dat wordt aangedaan vanuit een houding die juist haaks staat op Gods liefde en genade. Dan is de boosheid een emotie die er mag zijn, terwijl we tegelijk het oordeel aan God moeten laten.

Gebed: HEER, een psalm die niet makkelijk is om echt te begrijpen en te plaatsen, maar dat Uw volk hoe dan ook Uw volk bleef is een feit en zult U rechtdoen, ook in dit onrecht.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu