Gelukkig in je werk

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Want u zult eten van de inspanning van uw handen; welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.” (Psalm 128:2 – HSV)

“je zult eten wat je werk opbrengt, geluk en voorspoed vallen je toe.” (Psalm 128:2 – NBV21)

Het is wel een beetje opmerkelijk dat psalm 128 nog een tweede zaligspreking in zich heeft. En kijk je naar de zinsopbouw dan merk je direct wat verschillen tussen de vertalingen. De HSV gebruikt het woord ‘want’ om vers 1 en 2 met elkaar te verbinden. Je bent dan dus gelukkig op het moment dat je de HEER vreest en in Zijn wegen gaat, want je zult eten van het werk van je handen en dan is het tweede ‘welzalig’ in deze vertaling een herhaling of een bevestiging. Je bent dus gelukkig, want je eet van het werk dat je doet. Dat vertaalt de NBV21 niet. Daar ontbreekt het woordje ‘want’. Daardoor wordt het eten dat het werk opbrengt wat minder vanzelfsprekend.

De nadruk komt dan eigenlijk wat meer te liggen op het feit dat als je de HEER vreest en in Zijn wegen gaat dat als je dan werkt, je ook zult eten wat je werk opbrengt. Dan ligt de nadruk dus meer op het feit dat je wel moet werken om de zegen van het eten te ontvangen. Het geluk van deze tweede zaligspreking en de voorspoed zijn dan ook meer verbonden aan het werk dat je doet en wat God zegent door Hem te vrezen. Bij de HSV is het vanzelfsprekende van het eten dat het gevolg is van het vrezen van de HEER veel meer de nadruk. Natuurlijk moet je dan ook werken, maar de nuance ligt dan net anders.

Kijk je dan naar de woorden in het Hebreeuws dan blijkt er nergens een verbindingswoord te staan tussen de twee verzen. Neem je daar de letterlijke vertaling dan kom je uit op ‘Het product van je handen zul je zeker eten, rijk gezegend en goed voor u! Dan is het woordje ‘goed’, niet een beoordeling, maar het goede dat je ontvangt als bij voorspoed. Het succes van het werk zal er zijn vanuit het vrezen van de HEER en dat maakt je gelukkig. Juist dat succes van het werk wat niet vanzelfsprekend, net zo min als dat kinderen dat zijn. Je zou hiermee ook nog kunnen lezen dat je werk niet geroofd zal worden en vooral gaat het dan over de oogst als het werk van je handen. Dat ging nog wel eens mis in die tijd of er waren vijanden die het verbranden of roofden.

Je merkt dus dat leven in ontzag voor God en gaan in Zijn wegen een uitwerking heeft op je werk. Dat je moet werken voor dat succes mag wel duidelijk zijn. Je kunt niet de HEER vrezen en te lui zijn om te werken. Dan klopt het ook gewoon niet. Niet werken is geen probleem als je beperkt bent op welk gebied dan ook waardoor er dingen echt niet kunnen, maar lui zijn past niet bij het gaan in Gods wegen, dan zorgt het ene er voor dat het andere ook niet goedkomt. Werken hoort hier dan ook bij het trouw zijn aan de HEER en dat kun je hier ook weer niet losmaken van de zegen in je gezin. En dan komt die tweede zaligspreking er als een bevestiging, zonder nog andere voorwaarden achteraan.

Gebed: HEER, ik dank U dat U ook zegen mag verwachten op het werk van mijn handen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu