Gelukkig in je gezin

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Een pelgrimslied. Welzalig is eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen gaat.” (Psalm 128:1 – HSV)

“Een pelgrimslied. Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER.” (Psalm 128:1 – NBV21)

Je kunt het zomaar voor je zien: Een gezin in de tijd van het oude Israël en het is bijna Grote Verzoendag. Ze zijn met elkaar onderweg. Ook hier weer blijkt de enorme gemeenschapszin van Israël. Met elkaar onderweg als pelgrims. Misschien is het wel een stoet van verschillende gezinnen geweest. Onderweg zingen ze het pelgrimslied over het gezin. Dat is wat je toch wilt als je een gezin hebt: De zegen van God, het werk van je handen dat gezegend wordt en je kinderen als je parels om je heen. De grote vraag is hoe je altijd onder die zegen kan leven en zelfs dat je de kinderen van je kinderen zult zien.

Voordat je verder gaat met denken, je moet deze psalm niet omdraaien. Je moet er niet van maken dat als de zegen ontbreekt, dat dit direct betekent dat je niet voldoet aan wat deze zaligspreking zegt. De gebrokenheid van deze wereld zorgt voor pijn, tot kinderloosheid toe, maar kinderloosheid betekent niet dat je niet trouw zou zijn aan God. Dat is altijd erg moeilijk bij dit soort psalmen als de zegen ontbreekt dat wij heel snel geneigd zijn om conclusies te trekken, maar zo is het niet bedoeld. Het gaat om het principe wat deze psalm je laat zien.

Vanaf het tweede vers wordt de zegen beschreven die volgt op het eerste vers. De zaligspreking is hier de voorwaarde voor de zegen. Je bent echt gelukkig in je gezin als je dit doet. Als je ontzag hebt voor de HEER, Hem vreest en als je in Zijn wegen gaat. Als je dat doet, dan is er zegen te verwachten. En ik merk dat ik ergens de slag om mijn arm wil houden van het punt dat er ook nog gebrokenheid is waardoor, ondanks dat je ontzag hebt voor de HEER en in Zijn wegen gaat, het toch niet is zoals het hier staat. En ja, je moet het niet omdraaien, maar je moet deze psalm ook niet, door zo’n slag om je arm, ontkrachten.

Ik wil helemaal geloven dat deze psalm als een belofte is voor je gezin. God is trouw en Hij heeft je lief en daarom geloof ik dat ondanks de gevolgen van de gebrokenheid, dit toch waar is. Je werk zal voor je eten zorgen en een vrouw in het gezin zal vruchtbaar zijn en kinderen zullen een zegen zijn in het gezin. Ik weet echt wel van gebrokenheid, maar ik wil niet dat we dit als ‘excuus’ zouden kunnen gebruiken op het moment dat je niet helemaal doet wat het eerste vers van je vraagt. Dat het ontbreken van zegen dan de eerste reactie zou hebben: “Dit is nu eenmaal de gebrokenheid”. Ik wil je uitdagen om altijd vanuit Gods principe te denken en als je dat doet en de zegen ontbreekt alsnog, dan mogen we ook naar die gebrokenheid kijken, maar alleen in die volgorde.

De vraag, en in Gods principe komt die echt in de eerste plaats op de man af, de vraag is: “Hoeveel ontzag en eerbied wil jij voor de HEER hebben. Is het echt zo dat jij direct en in alles wil reageren op Gods bedoelingen voor jouw leven en voor het gezinsleven. Wil jij echt de keus maken om in Zijn wegen te gaan en niet alleen een keus maken, maar het vervolgens ook echt doen. Dit is echt geen verdienmodel voor genade, maar dit is wel het principe van leven onder Gods grote paraplu van Zijn zegen. Dit is een principe van Gods Koninkrijk vanuit Hem gedacht en geloofd. Dat is een uitdaging voor ons, omdat wij nu eenmaal het helemaal niet vanzelfsprekend vinden om echt in alles in Zijn wegen te gaan. Misschien is dat voor de een de gezinsstructuur met de manier van gezag zoals God het heeft bedacht en voor een ander de manier van intimiteit beleven in je huwelijk. Het zal voor ieder een andere vraag zijn, maar als je als pelgrim onderweg wil zijn, verlangend naar Gods zegen, is dit het principe: “Heb ontzag voor God en doe wat Hij vraagt”, dan mag je als een belofte ook gaan staan op de rest van deze psalm.

Gebed: Heer, ik geloof in Uw principes en Uw zegen, ondanks dat ik ook gebrokenheid ervaar. Ik kies opnieuw om in Uw wegen te gaan.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu