Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Het mooiste is misschien wel de letterlijke vertaling van het Hebreeuws. Gelukkig of welzalig zijn degenen die Zijn getuigenissen bewaren. Je merkt in de diverse vertalingen al dat de werkwoorden behoorlijk uiteenlopen. Bewaren, bewaken of behoeden is eigenlijk de echte vertaling. Je zou het dan ook nog anders kunnen vertalen met ‘Gelukkig zijn de bewaarders van Zijn getuigenissen. Als de Thora een verklaring of een getuigenis is Wie God werkelijk is, dan ben je gelukkig als je dat getuigenis bewaard. Of nog sterker, dat je een bewaarder bent van Zijn getuigenissen.

Voor een vrome Jood betekende het houden van Gods geboden en regels dus dat ze daarmee het getuigenis van Wie God is, konden bewaren. Niet in de woorden, maar vooral in wat ze zichtbaar maakten in hoe ze naar Gods bedoeling leefden. Eigenlijk is dat wat wij ook doen als je Jezus’ leven leeft. Dan maak je door je daden zichtbaar Wie Jezus is en daarmee bewaar je dus het getuigenis. Je voelt wel aan dat beide zaligsprekingen in deze psalm heel dichtbij elkaar liggen omdat het er alles mee te maken heeft op welke manier God zichtbaar wordt door te leven naar de regels waarin Hij en Zijn karakter te zien is.

Toch maakt de psalmdichter de zaligspreking nog concreter en completer. Het gaat om het zoeken van de HEER met je hele hart. Dus in het leven volgens de Thora is er ook een actief zoeken naar Wie God is en dat doe je met heel je hart. Je zou dat eens moeten proberen met alleen Gods Tien Woorden. Zoek achter elk van deze Woorden eens Wie God is en wat Hij ermee echt wil zeggen, behalve dat je iets wel of niet mag. Dan ontdek je dat het verbod om andere goden te dienen, niet alleen een verbod is, maar ook juist gericht is op dat je alleen met God leeft Die je alles wilt geven. Hij wil juist niet dat je hulp zoekt bij goden die toch geen hulp zullen bieden. Op die manier kun je met heel je hart zoeken naar het getuigenis van God dat je vindt in wat Hij belangrijk vindt. Waarom mag je niet liegen? Omdat God niet liegt en door en door betrouwbaar is en Hij juist je door zonder leugen te leven wil laten ervaren wat het is om echt te kunnen vertrouwen.

Er zit achter de hele Thora niet alleen een heilige God Die wil dat we luisteren. Het zit een hemelse Vader achter die je het allerbeste wil geven. Het liefst zou Hij je het paradijs geven, maar dat hebben we voor de tijd dat we op aarde leven verspeeld en daarom geeft Hij ons regels die ons zo dicht mogelijk bij dat verlangen van Hem brengen, omdat dit Zijn liefde voor jou is en dat is Wie Hij is. Daarom zoeken wij Hem met heel ons hart, ook in Zijn regels en dan zijn die regels ineens niet meer streng, maar juist een intense beleving van God Zelf.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw getuigenissen en ik wil daar een bewaarder van zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu