Gelukkig als je naar Gods beeld leeft

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan.” (Psalm 119:1 – HSV)

“Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER.” (Psalm 119:1 – NBV21)

Het lijkt wel of de psalmdichter van deze psalm niet kon stoppen met schrijven of zingen. In de tijd dat er aan tafel de Bijbel van Genesis tot Openbaring werd gelezen en er vaders waren die altijd, hoe dan ook, een heel hoofdstuk lazen, was deze psalm zeker niet favoriet bij de jeugd aan tafel. Daarnaast is het misschien ook nog wel ongemakkelijk om een psalm die vooral gaat om de wet, te lezen. Zeker omdat het niet alleen gaat om de Tien Woorden van God, maar over de hele Thora. De vraag komt dan wel op in hoeverre deze psalm op ons dan van toepassing is. Hoeveel woorden uit de eerste vijf Bijbelboeken zijn vooral voor Israël bedoelt?

Het is het beste om eerst maar weer even te kijken wat de psalmdichter bedoelt te bereiken met deze psalm. Het is in ieder geval opmerkelijk dat hij deze psalm gelijk met twee zaligsprekingen begint. Alsof voor hem alles draait om de Thora. Toch denk ik, dat je gerust die conclusie mag trekken dat dit voor hem zijn lust en zijn leven was. Het draait ook inderdaad voor deze Israëliet en deze oprechte Jood alleen maar om de Thora. In de eerste plaats omdat deze de woorden van God de intense zorg voor Israël laten zien, maar ook omdat de hele Thora gericht is op de Messias die nog zou komen. Bedenk daarbij dan ook nog dat niet alleen de sociale wetgeving, maar ook de offerwetgeving hierin is beschreven. Zeker die laatste wetgeving is in alles een afspiegeling van de Messias. Daarnaast ontdek je in de sociale wetgeving voor Israël heel veel hemelse principes. Niet dat God die ons op deze manier oplegt, maar ook die principes laten ons wel heel veel van Gods hart zien.

Als je dit allemaal overdenkt, kom je tot de conclusie dat deze lofzang op de Thora helemaal niet zo vreemd is als dat het lijkt. Het is dus geen lofzang op allerlei regels, maar een lofzang op Wie God is. In de Thora ziet een Jood God Zelf afgespiegeld. En dan doet het er ineens wel helemaal toe dat je deze Thora zou houden. Niet vanwege angst of uit religie, maar omdat je juist daarmee God eert. In het gehoorzamen eer je God niet als de God van regels, maar je eert de God Die Hij is.

Op dat moment kun je deze psalm beginnen met een zaligspreking, want dat maakt je gelukkig. God leren kennen zoals Hij is, vol van genade, liefde en grootsheid, majesteit, kracht en heiligheid, dat is geen straf, maar dat is echt gelukkig zijn. Alleen kun je dit geluk pas ervaren als je dit op een oprechte manier doet. Je merkt al wel dat ik bij deze tekst wat meer naar de HSV hang dan naar de NBV21. Dat komt omdat het begrip ‘oprecht van wandel’ voor mijn gevoel wat meer past bij het omgaan met God. Wandelen met God is de manier hoe wij door dit leven gaan. Tegelijk ben ik dan met de vertaling van ‘oprechten’ ook weer minder gelukkig. Je kunt je dan afvragen wat ‘oprecht’ is. Je kunt namelijk bij het woord ‘oprecht’ ook de verbinding maken met ‘oprechte bedoelingen hebben’, maar daarmee zit altijd nog iets van ‘het is een bedoeling, maar of het altijd lukt is de vraag’. Dat is iets dat bij het woord ‘oprecht’ wel een beetje meekomt. Het woord zou je beter kunnen vertalen met ‘volmaakt’ of ‘onberispelijk’, maar ook ‘onverdeeld’ hoort er eigenlijk bij.

Hoe ga je dus om met de God Die Zich in Zijn Thora laat zien? Niet maar met een stukje van jezelf, maar met alles wat je hebt. Niets mag er aan ontbreken en met onverdeelde liefde en aandacht geef je God alles door Zijn wet te houden. De vraag is dan wat wij ermee aan moeten als christenen. Toch is dat niet zo ingewikkeld als dat het lijkt. Jezus is de vervulling van de wet. Daarom is het ook niet vreemd dat Jezus heel veel van de sociale wetgeving ook weer een plaats geeft in het voorbeeld dat Hij leefde. Hij is God en in de Thora staat het ‘profiel’ van God uitgetekend en is zichtbaar gemaakt in Jezus Zelf. Gelukkig als je Zijn leven, volkomen en ongedeeld leeft.

Gebed: HEER, dank U wel dat U op deze manier ook het licht laat vallen op Uw verordeningen en regels. Het laat zien wie U bent en ik wil U eren door de vervulling van de wet, Jezus, te volgen in alles.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu