Gelukkig als je de HEER vreest

Serie: Gelukkig met de psalmen

“Halleluja! Welzalig de man die de HEERE vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden.” (Psalm 112:1 – HSV)

“Halleluja! Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de HEER en grote liefde voor zijn geboden.” (Psalm 112:1 – NBV21)

Je hebt van die oude woorden die een gevoel geven dat niet helemaal klopt, maar die je tegelijkertijd ook weer niet echt kunt vervangen. Zo’n woord als ‘vrezen’ is zo’n woord. Je zou kunnen denken dat dit woord iets te maken heeft met angst, maar aangezien angst niet iets is dat van God komt, is het nogal vreemd als Hij zou willen dat we angst voor Hem hebben. Als je de NBV21 er naast legt lees je dat het om ontzag gaat, maar of dat nu helemaal is wat het is, kun je je ook wel weer afvragen. Toch is het wel belangrijk om te weten hoe dit nu echt zit, want je bent gelukkig als je de HEER vreest.

Je merkt wel dat ik het woord ‘vrezen’ nog niet direct heb opgegeven. Misschien lopen we hier ook wel gewoon tegen onze beperkingen aan met onze taal. Angst gaat te ver, ontzag is het misschien niet. Als je naar de vertaalkeuzes van de NBV21 in het Nieuwe Testament kijkt, ontdek je dat er dan vertaalt wordt met ‘eerbied hebben’. Eigenlijk is vrezen van de HEER zoiets als intens ontzag, vol eerbied, met daarbij het diepe besef dat als je dit niet hebt, het ook gevolgen zal hebben, maar dat zonder dat je in angst zou uitkomen. Er hoort ook iets van het besef bij dat het ontbreken van dit ontzag desastreus is. Je voelt wel aan dat het voor ons bijna onmogelijk is om dit weg te houden uit de sfeer van angst.

Juist als je psalm 112 begrijpt en kunt plaatsen, wordt juist dit lastige woord wellicht toch iets eenvoudiger te plaatsen. Deze psalm is het vervolg op de voorgaande. Ook hier zit dus een vervolg in. Je moet dus eerst even kijken waar psalm 111 over gaat, om dat te begrijpen waarom dit ontzag zo belangrijk is. Psalm 111 gaat over alle grote dingen die de HEER heeft gedaan voor Israël. Het is een lofzang op Gods grote daden. Het bezingt de wonderen en de kracht van God Die Hij heeft laten zien aan Zijn volk. Het gaat over het recht dat Hij liet gebeuren en de verlossing die Hij heeft gegeven aan Israël, maar het gaat ook over Zijn ontzagwekkende kracht tegenover de vijanden.

Als je daar van onder de indruk bent gekomen, dan wordt je zalig gesproken als je daardoor tot intens ontzag komt voor de HEER. Dat is Hij gewoonweg waard. Dat maakt jou klein en Hem oneindig groot. Dan wordt het ineens ook helemaal niet vreemd meer dat God ons ook regels geeft. Geen opeenstapeling van regels waardoor er angst zou ontstaan en je zo goed mogelijk je best gaat doen, maar regels waardoor we uit liefde tot Hem reageren. Het woord ‘regels’ is natuurlijk gelijk verdacht, maar dit is positief bedoeld, zodat het echt vreugde mag geven om dat te doen. En er is een gevolg aan deze ‘vreze’ van God. Het woord ‘gelukkig’ of ‘welzalig’ heeft hier namelijk ook een doel. Het uit zich namelijk in een ‘beloning’. Heel vaak zit het geluk in de zaligspreking, maar hier wordt na de zaligspreking duidelijk wat het je ‘oplevert’: Zegen voor je nageslacht, rijkdom en veel bezit en je hoeft nergens bang voor te zijn. Heb intens diep ontzag, vol liefde en eerbied voor de HEER en Hij zal je zegenen.

Gebed: HEER, wat maakt U deze keer duidelijk hoe we tot ‘vrezen’ op de juiste manier kunnen komen. Ik wil onder de indruk komen van Uw grote daden en U van harte vrezen.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

11 juni 2023
10:00 - 11:30
Nootdorp, Protestantse gemeente
11 juni 2023
18:30 - 20:00
Genderen, Hervormde gemeente
18 juni 2023
10:00 - 11:30
Valkenburg (ZH), Protestantse gemeente
25 juni 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
02 juli 2023
10:00 - 11:30
H.I. Ambacht, VEG

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Toevoeging aan het Evangelie

We hebben wat gemist, woorden van Jezus, die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. We hebben het echt allemaal niet goed begrepen, het had echt anders moeten zijn. Het evangelie zoals het in de Bijbel staat is niet af. Als je goed luistert, hoor je ineens een totaal ander evangelie. Een evangelie waarvan ik mij afvraag of ik dat wel met een hoofdletter zou willen schrijven. Het evangelie dat past bij onze consumptiemaatschappij: Als ik er maar wat aan heb. Wil je een paar voorbeelden?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu