Gelukkig als je de HEER vreest

Serie: Gelukkig met de psalmen

“Halleluja! Welzalig de man die de HEERE vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden.” (Psalm 112:1 – HSV)

“Halleluja! Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de HEER en grote liefde voor zijn geboden.” (Psalm 112:1 – NBV21)

Je hebt van die oude woorden die een gevoel geven dat niet helemaal klopt, maar die je tegelijkertijd ook weer niet echt kunt vervangen. Zo’n woord als ‘vrezen’ is zo’n woord. Je zou kunnen denken dat dit woord iets te maken heeft met angst, maar aangezien angst niet iets is dat van God komt, is het nogal vreemd als Hij zou willen dat we angst voor Hem hebben. Als je de NBV21 er naast legt lees je dat het om ontzag gaat, maar of dat nu helemaal is wat het is, kun je je ook wel weer afvragen. Toch is het wel belangrijk om te weten hoe dit nu echt zit, want je bent gelukkig als je de HEER vreest.

Je merkt wel dat ik het woord ‘vrezen’ nog niet direct heb opgegeven. Misschien lopen we hier ook wel gewoon tegen onze beperkingen aan met onze taal. Angst gaat te ver, ontzag is het misschien niet. Als je naar de vertaalkeuzes van de NBV21 in het Nieuwe Testament kijkt, ontdek je dat er dan vertaalt wordt met ‘eerbied hebben’. Eigenlijk is vrezen van de HEER zoiets als intens ontzag, vol eerbied, met daarbij het diepe besef dat als je dit niet hebt, het ook gevolgen zal hebben, maar dat zonder dat je in angst zou uitkomen. Er hoort ook iets van het besef bij dat het ontbreken van dit ontzag desastreus is. Je voelt wel aan dat het voor ons bijna onmogelijk is om dit weg te houden uit de sfeer van angst.

Juist als je psalm 112 begrijpt en kunt plaatsen, wordt juist dit lastige woord wellicht toch iets eenvoudiger te plaatsen. Deze psalm is het vervolg op de voorgaande. Ook hier zit dus een vervolg in. Je moet dus eerst even kijken waar psalm 111 over gaat, om dat te begrijpen waarom dit ontzag zo belangrijk is. Psalm 111 gaat over alle grote dingen die de HEER heeft gedaan voor Israël. Het is een lofzang op Gods grote daden. Het bezingt de wonderen en de kracht van God Die Hij heeft laten zien aan Zijn volk. Het gaat over het recht dat Hij liet gebeuren en de verlossing die Hij heeft gegeven aan Israël, maar het gaat ook over Zijn ontzagwekkende kracht tegenover de vijanden.

Als je daar van onder de indruk bent gekomen, dan wordt je zalig gesproken als je daardoor tot intens ontzag komt voor de HEER. Dat is Hij gewoonweg waard. Dat maakt jou klein en Hem oneindig groot. Dan wordt het ineens ook helemaal niet vreemd meer dat God ons ook regels geeft. Geen opeenstapeling van regels waardoor er angst zou ontstaan en je zo goed mogelijk je best gaat doen, maar regels waardoor we uit liefde tot Hem reageren. Het woord ‘regels’ is natuurlijk gelijk verdacht, maar dit is positief bedoeld, zodat het echt vreugde mag geven om dat te doen. En er is een gevolg aan deze ‘vreze’ van God. Het woord ‘gelukkig’ of ‘welzalig’ heeft hier namelijk ook een doel. Het uit zich namelijk in een ‘beloning’. Heel vaak zit het geluk in de zaligspreking, maar hier wordt na de zaligspreking duidelijk wat het je ‘oplevert’: Zegen voor je nageslacht, rijkdom en veel bezit en je hoeft nergens bang voor te zijn. Heb intens diep ontzag, vol liefde en eerbied voor de HEER en Hij zal je zegenen.

Gebed: HEER, wat maakt U deze keer duidelijk hoe we tot ‘vrezen’ op de juiste manier kunnen komen. Ik wil onder de indruk komen van Uw grote daden en U van harte vrezen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu