Gelukkig als je recht doet

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig zij die zich aan het recht houden, die te allen tijde gerechtigheid doen.” (Psalm 106:3 – HSV)

“Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer.” (Psalm 106:3 – NBV21)

Het is geen geheim en al helemaal geen verrassing meer dat recht en rechtvaardigheid iets is wat je gelukkig of welzalig maakt. Een zaligspreking zoals deze komen we regelmatig in de psalmen tegen. Soms denk je ook misschien wel dat het veel van hetzelfde is, maar dan vergis je je toch wel snel. Psalm 106 is eigenlijk dezelfde als psalm 105, maar dan in negatieve zin. Deze beide psalmen vertellen de geschiedenis van Israël, alleen gaat psalm 106 in op de ongehoorzaamheid en vooral de ontrouw van Israël ten opzichte van God. In dat licht moet je dan ook de zaligspreking lezen.

De psalm begint met een loflied, maar dat is maar van korte duur. Al snel na de zaligspreking wordt het een schuldbelijdenis. Niet alleen van de huidige generatie, maar ook een schuldbelijdenis voor het voorgeslacht. Als je kijkt naar de zaligspreking dan lijkt het wel alsof de focus daar dan niet helemaal ligt op het gebied van de ontrouw van Israël, maar veel meer op het gebied van recht doen. Toch is juist dit in lijn van Gods verwachtingen. Uiteindelijk is het niet voor niets dat Micha later zal zeggen dat God geen behoefte heeft aan offers op het moment dat Israël geen recht doet. Wat verlangt God? Dat we recht doen, gerechtigheid liefhebben en ootmoedig wandelen met God.

Dat maakt je uiteindelijk gelukkig, maar het komt ook voort uit trouw aan de HEER. Op het moment dat Israël oprecht trouw zou zijn aan de HEER, dan doen ze ook recht en gerechtigheid. Zodra er ontrouw is aan God en ze de afgoden weer dienen, dan komt er ook niets terecht van recht en gerechtigheid. Je kunt dit niet losmaken van elkaar. Daarom begint deze psalm over de ontrouw van Israël juist met deze zaligspreking. Deze zaligspreking is dus eigenlijk een uitwerking van een principe van Gods Koninkrijk. Trouw aan God zorgt voor recht en gerechtigheid. En als dit niet een opdracht is, maar veel meer een principe, dan is dat nog steeds zo.

Hoe word je dan dus gelukkig? Door ook nu nog steeds recht te doen en rechtvaardig te leven. Dit niet al een voorwaarde, maar een gevolg van trouw aan God zijn. Als je ootmoedig wandelt met God, dan zul je merken dat recht en rechtvaardigheid er vanzelf bij zal komen. Het kan namelijk nooit zo zijn dat je God van harte liefhebt, dan je onrecht in je leven zou goedkeuren. Pas dit principe dus ook nu toe, want dit maakt je tot een gelukkig mens. Juist als je God trouw bent en Hem dient, dan is je leven ook een geluk voor die mensen aan wie je recht doet.

Vanuit dit besef, is de schuldbelijdenis in deze psalm dan ook begrijpelijk, want hoe zou je onder Gods zegen kunnen leven, met zo’n geschiedenis van ontrouw aan God? En toch is God dan weer trouw, als een ontrouw volk bij Hem terugkomt. Ook dat is een principe van God. Zodat er altijd een weg terug is, omdat God nooit loslaat wat Hij is begonnen.

Gebed: HEER, U bent trouw en daarom vraagt U om recht en rechtvaardigheid van mij. Ik vraag U vergeving voor al die keren dat ik dit niet deed.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu