Gelukkig als jij je laat leiden

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de man die U bestraft, HEERE, en die U onderwijst uit Uw wet.” (Psalm 94:12 – HSV)

“Gelukkig de mens, HEER, die U onderricht, die U onderwijst in uw wetten.” (Psalm 94:12 – NBV21)

Psalm 94 is een psalm waarin de vijanden op allerlei manieren zich lijken op te zetten tegen de dichter van deze psalm. Zeker het eerste gedeelte is ene grote smeekbede om recht en de wraak van God voor de goddelozen. De dichter smeekt dat de Rechter van de aarde zal opstaan en voor hem zal opkomen. En wat er gebeurt is dat die goddelozen het volk van God aan het vernietigen zijn. Dat is context van deze psalm. Sommigen denken dat deze psalm ook geschreven is voor het Loofhuttenfeest, waar aan Egypte werd gedacht en de onderdrukking die Israël daar heeft gehad. Maar als je nu midden in dit soort omstandigheden zit, waar word je dan gelukkig van?

Ook de psalm heeft namelijk een zaligspreking. Het is in deze omstandigheden wel degelijk mogelijk om gelukkig te worden. Ongetwijfeld zul jij bij deze psalm denken: “Ik herken mij niet in deze heftigheid”. Dat is misschien maar goed ook. Toch is de zaligspreking in deze psalm wel een belangrijke. Afhankelijk van de vertaling die wij gebruiken wordt het echte geluk je toegezegd als de HEER je bestraft en onderwijst in Zijn wet, of wordt dit geluk je toegezegd als je door de HEER wordt geleid en onderwezen wordt in Zijn wet. Net zoals we al eerder zagen, is er dus soms echt wel wat verschil tussen vertalingen. Het is alleen de vraag hoe groot het verschil is.

De grondtaal komt ergens in het midden uit. Misschien is de beste vertaling van het woord ‘leiden’ of bestraffen’ wel: ‘Disciplineren’. Welzalig de mens die de HEER discipline bijbrengt en onderwijst in Zijn wet. Dat woord discipline is nog niet zo vreemd, omdat in het Oude Testament er in de wetgeving heel veel discipline kwam kijken bij je manier van leven. Het woord bestraffen is ook misschien wel erg zwaar. Dat zou namelijk betekenen dat je pas gelukkig kunt worden op het moment dat je iets fout doet in Gods ogen en Hij je moet bestraffen. Dan reageer je altijd achteraf.

Als je discipline wordt bij gebracht leer je te gaan in de bedoelingen van de HEER en hoe Hij wil dat je leeft. De beloning die er achteraan komt is de beloning dat dit je rust zal geven voor de dagen dat er onheil op je pad komt. Je kunt je dan afvragen of dit onheil is waarbij je de bescherming van de HEER nodig hebt, of dat het om bescherming gaat die er in de wet van God aanwezig is. De wet was dan voor Israël de hele Thora, en niet alleen de bekende tien woorden. Je zou kunnen zeggen, in onze tijd, als je gezond leeft, beschermt het je beter tegen een virus. Ongetwijfeld zit dat wel in deze belofte. Niet voor niets was er voor Israël zoveel voorgeschreven rondom voedsel. God wist heel goed wat het beste is voor Zijn Eigen volk.

Toch gaat deze psalm ook verder en betreft het ook Gods ingrijpen als goddelozen Zijn volk kwaad aan willen doen. De HEER is in alles een veilige vesting en eigenlijk ga je die vesting binnen als de HEER je mag leiden en disciplineren. Als je Zijn regels voor het leven serieus neemt, dan ben je eigenlijk in die vesting die de HEER is. Gehoorzaamheid aan God heeft een gevolg van zegen, zonder dat dit iets is dat je moet verdienen. Toch is dit juist belangrijk, want dat is wat God ons heel vaak laat zien in de Bijbel. Het doet er dus wel degelijk toe hoe je leeft. Blijf onder de paraplu van Gods zegen door je door Hem te laten leiden en je in Zijn bedoelingen te blijven verdiepen.

Gebed: HEER, U geeft Uw bedoelingen door in Uw Woord, zodat ik onder Uw zegen veilig zal zijn in Uw vesting.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

11 juni 2023
10:00 - 11:30
Nootdorp, Protestantse gemeente
11 juni 2023
18:30 - 20:00
Genderen, Hervormde gemeente
18 juni 2023
10:00 - 11:30
Valkenburg (ZH), Protestantse gemeente
25 juni 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
02 juli 2023
10:00 - 11:30
H.I. Ambacht, VEG

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Toevoeging aan het Evangelie

We hebben wat gemist, woorden van Jezus, die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. We hebben het echt allemaal niet goed begrepen, het had echt anders moeten zijn. Het evangelie zoals het in de Bijbel staat is niet af. Als je goed luistert, hoor je ineens een totaal ander evangelie. Een evangelie waarvan ik mij afvraag of ik dat wel met een hoofdletter zou willen schrijven. Het evangelie dat past bij onze consumptiemaatschappij: Als ik er maar wat aan heb. Wil je een paar voorbeelden?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu