Gelukkig als je het geluid kent

Thema: Gelukkig met de psalmen

“ Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht.” (Psalm 89:16 – HSV)

“Gelukkig het volk dat van Uw roem getuigt en leeft, HEER, in het licht van Uw gelaat.” (Psalm 89:16 – NBV21)

Na psalm 88 volgt psalm 89. Ja, logisch, denk je, zo werkt dat met getallen, maar ik bedoel meer dat na de inhoud van psalm 88 de inhoud van psalm 89 volgt. Lang niet alle psalmen volgen elkaar op. Maar het lijkt erop dat psalm 89 wel een vervolg is op de vorige psalm. Psalm 88 is de meest sombere psalm die is geschreven. Er is geen woord van hoop, geen woord van bemoediging. Het lijkt dat psalm 89 antwoord geeft op de hopeloze situatie van psalm 88. Antwoord op het gevoel van hopeloosheid. Antwoord op het gevoel dat God totaal afwezig is en niet ziet wat er gebeurt.

Al lijkt dit wel zo te zijn, het is het niet. De psalm begint als een loflied op Gods trouw en op Zijn verbond. God zal het verbond met David niet loslaten. Zijn beloften zijn ja en amen. En hoe vaak heb jij het gehoord dat je je mag vastgrijpen aan Gods beloften? Maar even eerlijk, hoe vaak lijkt het dat er van die beloften weer helemaal niets terecht komt? Daarom spreekt de psalmdichter nu zijn geloof uit dat God echt betrouwbaar is. Toch, als je de hele psalm uitleest, merk je dat de dichter het toch niet begrijpt. God heeft beloofd dat er altijd een nakomeling van David op de troon zou zitten. Dat lijkt een doorlopend loflied te zijn, maar het loopt uit op de conclusie dat die nakomeling van David toch van de troon is gestoten. En daarmee is het hele loflied verdwenen.

Eigenlijk loopt psalm 89 gewoon uit op dezelfde vragen als in psalm 88. Niets nieuws onder de zon als jij dus ervaart dat God afwezig lijkt in je leven. Het is niet zo, maar het is wel de ervaring. Toch geloof ik dat dit het eerste gedeelte van de psalm niet zinloos maakt, maar dat het loflied op Gods wonderen wel degelijk een basis is om de vragen die er ook zijn te kunnen handelen. Al die lofzangen uit de psalm kloppen wel, al lijkt het tegendeel waar. God heeft wel degelijk grote dingen gedaan, alleen zie je dat lang niet altijd. Daarom komt er in de psalm een zaligspreking voor die er echt toe doet. Opmerkelijk zijn weer de verschillen in de vertalingen. Al is dat verschil veel kleiner dan je zou denken.

Je bent gelukkig als je van Gods roem getuigd. Het gaat hier dan over de overwinningen die God aan de koning heeft gegeven. Er is roem voor God omdat Hij de koning van Israël talrijke keren heeft gered en bevrijd. Dan denk je misschien: “Waarom heeft de HSV het dan over de klank van de bazuin”? Maakt het herkennen van de klank van de bazuin je dan gelukkig? Die bazuin is de overwinningsbazuin bij een overwinning van het leger. En voor Israël was een overwinning van het leger nooit een persoonlijke, menselijke overwinning. Zodra de bazuin klonk, wist iedere Jood dat God  het gewonnen had. Het gaat dan dus over hetzelfde getuigen van de roem van God.

God gaf dan de overwinning en dat te weten maakte het volk gelukkig. Op die momenten leefde het volk in het licht dat van God afstraalt. Dat is een leven waarin vrede en rust heerst. Vrede en rust vanuit Gods licht. Zodra je de bazuin hoorde, wist je: “God is aan het werk geweest”. Dat maakt je gelukkig. De strijd die jij nu strijd is ook niet jouw strijd, maar de strijd van God. Herken je Gods redding en bevrijding in je leven? Dan gaat het om de roem die Hij toekomt. Dat is als een bazuin na de oorlog. De hulp van de HEER maakt dat je Hem roemt en dat maakt je gelukkig en helpt je om in Zijn licht te wandelen. Wat er daarna ook nog komt aan vragen, toch staat deze wetenschap en dit geloof rotsvast. God strijd wel voor je, ook al lijkt het tegendeel.

Gebed: HEER, ik dank U de het Uw strijd is en nooit de mijne en ik dank U dat U zult overwinnen, ook in mijn leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu