Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt

Thema: Gelukkig met de psalmen

“HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt.” (Psalm 84:13 – HSV)

“HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op U vertrouwt.” (Psalm 84:13 – NBV21)

Het derde deel van psalm 84 gaat niet meer over de pelgrim die met verlangen onderweg is, maar het gaat over de koning van Israël die ook bij de tempel is aangekomen. Hij was natuurlijk geen pelgrim die lang onderweg hoefde te zijn om in Jeruzalem aan te komen. Hij woonde in Jeruzalem, met het zicht op de tempel. Het derde deel van deze psalm begint met een gebed voor de koning en de vraag of God hem wil zien.

Ondanks dat de koning in Jeruzalem woonde, was het nog steeds zo dat ook hij lang niet altijd bij de tempel was. Ook hij had zijn werk en bedenk dan dat dit werk maar al te vaak het leger voorgaan in de strijd was. Daarnaast had een koning, vanwege zijn grote rijkdom ook heel veel mooie dingen te beleven in zijn leven, maar was hij tegelijk ook kwetsbaar omdat welvaart en macht ook maar al te makkelijk voor hoogmoed kon zorgen. Denk maar aan Salomo die al zijn rijkdom liet zien aan de koningin van Scheba. Of denk maar aan David die bezig was om te kijken hoe groot zijn volk was.

En ik ga er zomaar vanuit dat jij geen koning bent. De kans is zelfs ook wel groot dat je helemaal niet een positie hebt waarin je een grote invloed hebt. Heb je het wel, dan weet je heel goed dat het sterke benen moeten zijn die de weelde kunnen dragen. Toch hoef je niet iemand te zijn met een enorme invloed om je daar helemaal in te verliezen. Welvaart in het algemeen doet met een mens al snel hetzelfde in het klein. Als je dan eens eerlijk kijkt hoe makkelijk je je kunt verliezen in zoveel aardse dingen, dan begrijp je ook de uitspraak in deze psalm wel dat één dag in de tempel, voor de koning veel beter was dan duizend op een andere plaats. Niet dat dit altijd zo voelt, maar een dag dichtbij de HEER is toch het allerbeste.

Zodra je die plaats verlaat kom je op plaatsen waar de tenten van de goddeloosheid is. En vertaal goddeloosheid dan maar gerust met alles waar God niet in is. En voor je het weet vertrouw je ook op die tenten van de goddelozen. Voor je het weet stel je je vertrouwen op alles wat we zelf in de hand hebben. Voor een koning misschien wel een verbond met een andere koning in de strijd, waardoor hij niet op God vertrouwde, maar op die andere koning. Voor jou misschien je geld, een arts of wat ook. Niet dat die andere dingen gelijk fout zijn, maar het gaat er uiteindelijk om waar je op vertrouwt.

Natuurlijk wordt met het ook op de koning, de HEER hier de HEER van de legermachten genoemd. De beste Koning om een verbond mee te sluiten voor de strijd. Zijn leger overtreft immers alles. Welzalig, of gelukkig, is de mens die op God vertrouwt. Dan ga je een vast verbond aan met een Koning waar je niet aan hoeft te twijfelen. De HEER is de HEER van het grote hemelleger die jou terzijde zal staan als jij op Hem vertrouwt. Dat maakt je gelukkig als je dat in oprechtheid doet.

Gebed: HEER van de legermachten, ik stel mijn vertrouwen op U. Wees mij genadig en help mij.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu