Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt

Thema: Gelukkig met de psalmen

“HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt.” (Psalm 84:13 – HSV)

“HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op U vertrouwt.” (Psalm 84:13 – NBV21)

Het derde deel van psalm 84 gaat niet meer over de pelgrim die met verlangen onderweg is, maar het gaat over de koning van Israël die ook bij de tempel is aangekomen. Hij was natuurlijk geen pelgrim die lang onderweg hoefde te zijn om in Jeruzalem aan te komen. Hij woonde in Jeruzalem, met het zicht op de tempel. Het derde deel van deze psalm begint met een gebed voor de koning en de vraag of God hem wil zien.

Ondanks dat de koning in Jeruzalem woonde, was het nog steeds zo dat ook hij lang niet altijd bij de tempel was. Ook hij had zijn werk en bedenk dan dat dit werk maar al te vaak het leger voorgaan in de strijd was. Daarnaast had een koning, vanwege zijn grote rijkdom ook heel veel mooie dingen te beleven in zijn leven, maar was hij tegelijk ook kwetsbaar omdat welvaart en macht ook maar al te makkelijk voor hoogmoed kon zorgen. Denk maar aan Salomo die al zijn rijkdom liet zien aan de koningin van Scheba. Of denk maar aan David die bezig was om te kijken hoe groot zijn volk was.

En ik ga er zomaar vanuit dat jij geen koning bent. De kans is zelfs ook wel groot dat je helemaal niet een positie hebt waarin je een grote invloed hebt. Heb je het wel, dan weet je heel goed dat het sterke benen moeten zijn die de weelde kunnen dragen. Toch hoef je niet iemand te zijn met een enorme invloed om je daar helemaal in te verliezen. Welvaart in het algemeen doet met een mens al snel hetzelfde in het klein. Als je dan eens eerlijk kijkt hoe makkelijk je je kunt verliezen in zoveel aardse dingen, dan begrijp je ook de uitspraak in deze psalm wel dat één dag in de tempel, voor de koning veel beter was dan duizend op een andere plaats. Niet dat dit altijd zo voelt, maar een dag dichtbij de HEER is toch het allerbeste.

Zodra je die plaats verlaat kom je op plaatsen waar de tenten van de goddeloosheid is. En vertaal goddeloosheid dan maar gerust met alles waar God niet in is. En voor je het weet vertrouw je ook op die tenten van de goddelozen. Voor je het weet stel je je vertrouwen op alles wat we zelf in de hand hebben. Voor een koning misschien wel een verbond met een andere koning in de strijd, waardoor hij niet op God vertrouwde, maar op die andere koning. Voor jou misschien je geld, een arts of wat ook. Niet dat die andere dingen gelijk fout zijn, maar het gaat er uiteindelijk om waar je op vertrouwt.

Natuurlijk wordt met het ook op de koning, de HEER hier de HEER van de legermachten genoemd. De beste Koning om een verbond mee te sluiten voor de strijd. Zijn leger overtreft immers alles. Welzalig, of gelukkig, is de mens die op God vertrouwt. Dan ga je een vast verbond aan met een Koning waar je niet aan hoeft te twijfelen. De HEER is de HEER van het grote hemelleger die jou terzijde zal staan als jij op Hem vertrouwt. Dat maakt je gelukkig als je dat in oprechtheid doet.

Gebed: HEER van de legermachten, ik stel mijn vertrouwen op U. Wees mij genadig en help mij.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

11 juni 2023
10:00 - 11:30
Nootdorp, Protestantse gemeente
11 juni 2023
18:30 - 20:00
Genderen, Hervormde gemeente
18 juni 2023
10:00 - 11:30
Valkenburg (ZH), Protestantse gemeente
25 juni 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
02 juli 2023
10:00 - 11:30
H.I. Ambacht, VEG

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Toevoeging aan het Evangelie

We hebben wat gemist, woorden van Jezus, die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. We hebben het echt allemaal niet goed begrepen, het had echt anders moeten zijn. Het evangelie zoals het in de Bijbel staat is niet af. Als je goed luistert, hoor je ineens een totaal ander evangelie. Een evangelie waarvan ik mij afvraag of ik dat wel met een hoofdletter zou willen schrijven. Het evangelie dat past bij onze consumptiemaatschappij: Als ik er maar wat aan heb. Wil je een paar voorbeelden?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu