Gelukkig onderweg naar God

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen.” (Psalm 84:6 – HSV)

“Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U.” (Psalm 84:6 – NBV21)

Heb je goed gekeken naar de tekst die deze keer boven de overdenking staat? En heb je dan vooral gekeken naar de verschillen in de vertalingen? Dit lijkt toch totaal niet op elkaar? Het is iets van gebruik maken van de kracht die in God is en de toevlucht nemen tot God. Is daar een overeenkomst in? Dat lijkt bijna niet bij elkaar te krijgen. En dan is er ook nog het verschil tussen de gebaande wegen in hun hart en een hart met de wegen naar God toe. Wat is nu de bedoeling van deze zaligspreking in psalm 84?

Het is bijzonder dat psalm 84 maar liefst drie zaligsprekingen heeft. De eerste ging over het gelukkig zijn van de priesters en Levieten die altijd bij God zijn. Bij deze tweede zaligspreking gaat het over hen die niet altijd bij God zijn, maar nu in een pelgrimstocht onderweg zijn naar Gods huis. Ik denk dat dan de beide vertalingen wel dichter bij elkaar komen, maar er blijven verschillen in de vertaalkeuzes. Je moet je in de eerste plaats even voorstellen wat de psalmdichter hier wil zeggen. Het gaat om een pelgrim die onderweg is naar Jeruzalem om daar God te aanbidden. Je kunt je voorstellen hoe hij daarnaar uitziet. Het is zo’n groot verlangen. Misschien herken je ook wel iets van dit verlangen.

Ik weet niet hoe jij zoiets ervaart, maar ik heb zelf zoiets als bijvoorbeeld Opwekking er weer aankomt. Dan wil je toch echt niet ziek worden, zodat het aan je voorbij gaat. Of het gevoel dat het vanwege corona niet doorging, terwijl je er zo naar uitkeek. En dit is maar één voorbeeld. Je bent dan helemaal vol van verlangen en dat zorgt ook dat je vanuit dat verlangen er al helemaal mee bezig bent. Soms gewoon in de voorbereidingen of de herinneringen uit eerdere jaren. Dan haal je je kracht uit dat verlangen om Wie God is. Dit is eigenlijk wat bedoelt wordt met de uitspraak dat je gelukkig bent als je kracht in God is. Ik denk dat ‘de toevlucht zoeken’ hier wel erg vrij is vertaald, al klopt dit ergens wel, maar dan moet je het leven vanuit de gedachte dat iemand op die manier onderweg is naar Jeruzalem. Dat is wat hij er gaat doen en die intentie maakt hem dan gelukkig.

Dan begrijp je ook gelijk waarom de ene vertaling het heeft over ‘in hun hart de wegen naar U’. Vanuit dat verlangen van toevlucht zoeken komt er uit het hart de weg naar God toe voort. Dat uit het hart heeft dan met die intenties te maken. Terwijl de andere vertaling veel dichterbij het verlangen blijft waardoor je de kracht uit God haalt in wat Hij gaat doen of heeft gedaan. Dat zorgt er dan voor dat er in je hart een gebaande weg is. Een weg van verlangen naar God Die gaat werken. En die weg maakt dat je op pad bent gegaan. Uiteindelijk komen beide teksten wel met hetzelfde verlangen aan in Jeruzalem. De één sterkt zicht er meer naar uit om toevlucht te vinden, terwijl de andere vertaling meer kracht put uit het verlangen.

De vraag is wat dit nu voor ons nog te betekenen heeft als wij niet meer naar de tempel hoeven? Als je een lijn wilt trekken uit deze zaligspreking, dan is het lijn van de kracht halen uit het geloof dat jij onderweg bent naar je Hemelse Thuis. Dat houdt je onderweg op de been en dat maakt je je hart een gebaande weg heeft. Op weg naar Huis, zorgt je geloof ervoor dat je hoop kunt houden en dat je hart telkens gericht is op wat nog gaat komen.

Gebed: HEER, sommige teksten vragen intensief lezen, maar wat een belofte geeft U hierin. Gelukkig mogen zijn omdat we verlangen om bij U Thuis te mogen komen en dat dit mij kracht zal geven, daar dank ik U voor.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu