Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de man die op de HEERE zijn vertrouwen stelt, en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen.” (Psalm 40:5 – HSV)

“Gelukkig de mens die vertrouwt op de HEER en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens.” (Psalm 40:5 – NBV21)

Wat is psalm 40 nu voor een psalm? Als je deze psalm messiaans bekijkt zou je kunnen zeggen dat het misschien wel een kerstpsalm is: “Zie, Ik kom om Uw wil te doen”. Dat is misschien nog wel logischer dan dat we deze psalm op het lijden van Jezus betrekken. Toch heb ik ook iedere keer gezegd dat we elke psalm in de eerste plaats in het Oude Testament moeten plaatsen en niet gelijk vanuit ons perspectief ernaar kijken. En dan komen we ook hier weer terecht in het leven van David dat maar al te vaak spannend en moeilijk was.

Het is hier, net als in veel psalmen van David, duidelijk dat God hem heeft geholpen. David riep en God hoorde, maar God hoorde niet alleen, Hij redde hem ook. En dat maakt dat David de psalm begint met een loflied. En eigenlijk loopt het loflied door de hele psalm heen, al schrijft hij later ook hoe hij wil leven voor God. De vraag wanneer je volgens David gelukkig bent beantwoord hij dat je dat bent als je op de HEER je vertrouwen stelt en niet je hulp verwacht van hoogmoedige of leugenachtige mensen. Het lijkt een soort herhaling van hoe psalm 1 begon. David zegt niet dat als je dit doet dat God dan positief reageert. Het vertrouwen stellen op de HEER is hier eerder iets van dankbaarheid omdat God hem eerder al heeft geholpen en gered.

Als je dat even voor ogen houdt, dan kom je heel dichtbij de tekst van deze psalm uit, zonder dit gelijk op Jezus te betrekken. Natuurlijk zit er een messiaanse lijn in deze psalm, maar pas op, David bedoelt zelf hier iets anders. Het gaat hem er om dat hij zijn HEER en zijn God eert met wat hij doet. En als het dan gaat om gerechtigheid op aarde dan zegt David: “U hebt geen offers geëist, maar U vraagt een oprecht en zuiver hart. En vanuit die opmerking zegt David tegen God: “Zie hier ben ik”. Gebruik dus niet gelijk een hoofdletter, maar bedenk dat David je hier een andere les wil geven. De les van dat je weet hoe God je redt en helpt en dat je daarom jezelf in overgave geeft aan Hem: “Zie, hier ben ik om Uw wil te doen”.

Je kunt daar nog tegenin brengen dat David ook nog schrijft dat er in de boekrol over Hem is geschreven, maar ook dat kun je in de lijn van het koningschap van David plaatsen. Na Saul zou er een koning komen die wel Gods wil zou doen, David. Alles laat dan zien dat een leven in vertrouwen op God ook deze uitwerking heeft dat je gaat verlangen om Gods wil te doen. Dat is je diepste dankbaarheid. En ja, dan mag je zeker deze psalm ook op Jezus toepassen, maar het is dan in navolging van David en van Jezus ook de opdracht om oprecht en zuiver voor God te leven in totale overgave. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je mond Gods lof blijft verkondigen. En in de grote gemeente breng je Gods gerechtigheid. Overal waar je komt wordt dat zichtbaar en het is je vreugde om Gods wil te doen.

Gebed: HEER, U bent mijn Redder, mijn Helper, mijn Alles en daarom: Hier ben ik, ik wil Uw wil doen, overal en ik laat het mijn vreugde zijn om helemaal voor U te leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu