Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER

Serie: Gelukkig met de psalmen

“Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.” (Psalm 34:9 - HSV)

“Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.” (Psalm 34:9 - NBV21)

Het ligt natuurlijk wel voor de hand dat de ene psalm waarin het woord ‘welzalig’ of ‘gelukkig’ voorkomt bekender is dan de andere. Soms zijn psalmen ook bekend geworden omdat ze gebruikt worden in onze kerkelijke tradities. Het zal je niet verbazen dat ik dan wel vaak geneigd ben om daar vragen bij te gaan stellen. Als je in het Oude Testament teksten uit de context haalt, is dat bijna altijd vragen om problemen. Dan ga je iets lezen in een tekst, wat er niet staat. Zo is dat ook wel aan de hand met psalm 34.

Op het moment dat er in een psalm iets staat van deze strekking als in het vers 9 uit psalm 34: “Proef en zie”,  dan zijn wij heel snel geneigd om dat proeven maar heel letterlijk te nemen. En voor je het weet gaat deze psalm dan ineens over het Avondmaal. Als je echter kijkt in welke situatie David deze psalm heeft geschreven, dan ontdek je een werkelijkheid die helemaal niet zo rustig is als bij ons het Avondmaal. Er was in de situatie bij David maar weinig tijd om echt te genieten van God. David was namelijk midden in de strijd terecht gekomen. David was namelijk op de vlucht voor Saul en probeerde bij koning Achis zijn heil te zoeken en bescherming te zoeken, maar deze koning was al net zo gevaarlijk voor David. Toen David dat hoorde, begon hij zich als een waanzinnige te gedragen, zodat deze koning niets meer van hem wilde weten.

Nu kun je van dit gedrag iets vinden, maar daar zegt de psalm helemaal niets over. Wat volgt is een psalm die eigenlijk uit twee gedeelten bestaat. Het eerste gedeelte van de psalm loopt tot en met vers 9. Dit hele eerste gedeelte is een grote lofzang op Gods zorg en Gods redding. Het gedeelte daarna zou je een oproep kunnen noemen om God lief te hebben.

Het grote kantelpunt in deze psalm zit dan precies in die woorden dat de man die tot God de toevlucht neemt, gelukkig is. Eigenlijk is het de afsluiting van het eerste gedeelte van de psalm. Waar je dus naar moet kijken om deze woorden te begrijpen is hoe David schrijft over hoe goed God voor hem is geweest. Daar komt hij woorden voor te kort. Dat toevlucht nemen tot God is dus iets wat hij uit zijn eigen ervaring vertelt. Nadat hij Achis niet meer als optie had om voor Saul te schuilen, bleef er niets anders meer over om zijn toevlucht bij God te zoeken en daar heeft hij geen moment spijt van gehad. God heeft laten zien dat Hij werkelijk te vertrouwen is als je je vasthoudt aan Hem. God redde hem!

Je zou dan heel vers 9 kunnen lezen als een uitdaging waar David jou en mij voor neerzet. Proef en zie, is eigenlijk hetzelfde als ‘probeer het maar uit’. David daagt je na alle woorden van lofprijzing uit om hetzelfde te doen als wat hij deed: In de moeilijkste situatie van je leven de toevlucht nemen tot God en dan zul je ervaren dat je dan echt gelukkig bent. Niet alleen omdat je die keus maakt, maar vooral omdat God je zal laten ervaren hoe betrouwbaar Hij is. Dat de psalm daarna nog allerlei voorschriften krijgt over het dienen van de HEER is zeker een feit, maar dat is pas aan de orde vanaf het moment dat je eerst ervaren hebt hoe goed God voor je is. David maakt er duidelijk geen voorschrift van, terwijl je God niet kent. Het is geen voorwaarde om Gods zorg en trouw te ervaren. Dat komt voorop en dan komt pas de rest van deze psalm.

En de vraag die bij mij nog opkwam was de vraag op welke manier jij woorden geeft aan de ervaring die jij met God hebt? Stel dat jij, met jouw ervaring een psalm zou schrijven, wat zou jij schrijven in jouw psalm en hoe maak jij God groot om wat Hij voor jou heeft betekent?

Gebed: HEER, U bent goed, meer dan goed en ik ben gelukkig omdat ik op U wil vertrouwen en daarmee zult U mij ook gelukkig maken.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu