Gelukkig is het land met God

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.” (Psalm 33:12)

“Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die Hij verkoos als de zijne.” (Psalm 33:12)

Hoe gelukkig ben je als volk dat de HEER tot zijn God heeft? Stel je voor dat de HEER echt de God van ons land is. Niet alleen omdat wij dat als land zouden willen, maar omdat God ons land zou hebben uitgekozen als Zijn eigendom. Wat zou dat betekenen voor ons? Dat zou een zegen zijn, want zou God ooit Zijn eigendom verspelen? Ja, ik weet het wel, Israël is het volk van God, maar als je zo probeert de denken dan kom je niet daar waar je komt als je er over nadenkt dat wij het volk van God zouden zijn. Je moet je even verplaatsen in dat eigendomsvolk van God.

En ook nu moet je weer niet te snel zeggen: “Ja, maar door in Jezus te geloven, zijn wij Zijn eigendom geworden”. Natuurlijk is dat wel zo, maar dat is niet de context waar je in psalm 33 mee kan en mag beginnen. De psalm is eigenlijk een grote lofzang op Gods macht. Er is niemand die machtiger is dan God en dat heeft dus altijd consequenties voor iedereen die niet buigt onder de macht van God. Er staat in deze psalm zelfs dat Hij de raad van de heidenvolken vernietigt. Natuurlijk gaat dat dan niet om plannen die zijn zoals God is, maar het gaat om plannen die haaks staan op Gods plannen. De psalm laat zien dat God Zijn macht altijd gebruikt om recht te doen.

Als je nu een heidenvolk zou zijn in de tijd van deze psalm, dan ben je toch eigenlijk alleen maar goed af als de HEER je God is? Als dat niet zo is, dan kan dit zomaar desastreus zijn. Niet alleen omdat de HEER recht doet, maar ook omdat de HEER beschermt wie van Hem is. Je kunt je dan nog afvragen of het volk dat God tot Zijn eigendom heeft gekozen allemaal mensen zijn die altijd alles goed doen. Nee, natuurlijk niet, ook Israël in het Oude Testament leefde maar al te vaak niet in overstemming met Gods geboden. Alleen zit er iets in de manier van leven van toen dat vooral gericht was op het geheel van het volk en niet op het individu. Dat zie je altijd terug in het Oude Testament. Een Jood leefde nooit op zichzelf, maar was altijd onderdeel van het grotere geheel. Het volk dat God tot Zijn eigendom had gekozen.

Natuurlijk het gaat hier over Israël. Als je aan Israël komt, kom je aan de HEER Zelf, niet vanwege het volk, maar omdat het Zijn volk is. Tegelijk is het natuurlijk wel waar dat je door het geloof in Jezus ook tot Zijn kind bent aangenomen. Dat is een andere manier van eigendom zijn. Israël is van een andere orde, en dat zal straks blijken in Gods trouw als Israël terugkomt, maar onderschat niet wat het betekent om Zijn geloofsvolk te zijn dat Jezus aannam als Verlosser. Dan geldt hetzelfde principe. Al zit je dan wel op het individuele niveau. De verzameling van gelovigen is ook Zijn volk en daar is Gods zeer beschermend voor. Blijf je denken vanuit het collectief en een overheid die een land toewijdt aan God, Die dat in Christus mogelijk maakte, hoeveel zegen zou dat ons land geven. Absoluut niet om de plaats van Israël in te nemen, maar wel door als land onze plaats in Christus in te nemen en op die manier dezelfde zorg en trouw van de HEER te willen ervaren omdat Hij in Christus je niet alleen als individu wil aannemen, maar zelfs ook als land als dat gestuurd wordt door een overheid die God van harte zoekt.

Dan besef je weer eens, des te meer hoe belangrijk het is om politieke leiders te hebben die God in het centrum van ieder besluit zetten. Dat is een zegen voor het volk wat heel bijzonder zichtbaar is geworden in Gods zorg en trouw voor Israël, maar die Hij in Christus ook aan ons wil geven.

Gebed: HEER, Uw manier van omgaan met Israël maakt ons soms jaloers en verlangend om ook een land te zijn waar U zo op reageert. Meer dan ooit bid ik om een overheid die zich op U richt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu