Gelukkig zonder bedrog

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.” (Psalm 32:2 - HSV)

“Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.” (Psalm 32:2 – NVB21)

Het zijn bij David twee keer dat hij het over geluk of welzaligheid heeft in psalm 32. In de eerste plaats als je vergeving ontvangt èn als je zonden worden bedekt. En dat dit direct samenhing met het belijden van zonden werd al wel duidelijk. Toch heeft dit nog een verdergaand gevolg. David maakt met het tweede woord ‘welzalig’ of ‘gelukkig’ ook duidelijk wat vergeving is en dat dit ook nog iets uitwerkt. Er is dus meer wat geluk brengt, behalve vergeving.

Vergeving betekent natuurlijk niet dat je niets hebt fout gedaan. Je moet eigenlijk zeggen dat als je het over vergeving hebt dat je juist iets hebt fout gedaan. Wat is vergeving? Eigenlijk is het niets anders dan dat dat wat je fout deed, je niet wordt toegerekend. Eigenlijk is dat het eerste gevolg van vergeving. Je ontvangt vergeving, dat maakt je al gelukkig, maar het wordt je ook niet meer toegerekend. Door vergeving staat je fout niet meer op je rekening, zou je kunnen zeggen. Het gaat dus verder dan vergeven, het verdwijnt zelfs van je schuldoverzicht. Het is ook echt niet meer terug te vinden.

Maar dan nog iets anders. Bij het tweede woord ‘gelukkig’ heeft David het niet alleen over iets dat je niet meer wordt toegerekend, maar je wordt ook echt gelukkig op het moment dat er in je geest geen bedrog is. Dat klinkt misschien wel bijna als een soort voorwaarde. Toch moet je dit veel meer lezen in het geheel van psalm 32 en in het geheel van de situatie waarin David is geweest. David heeft bedrog gepleegd. Uria liet hij er voor vermoorden om de omgeving te laten geloven dat de zwangerschap van Bathseba niet van hem was, maar gewoon van Uria, die daar niets meer over kon zeggen. David leefde in dat bedrog. Dit bedrog maakte dat David ziek van de pijn in zijn botten werd.

Als je zo kijkt naar deze situatie en de welzaligheid waar David het over heeft, dan gaat het niet om iets waar je hard voor moet werken, maar het is het gevolg van het belijden van Davids zonden en wat er daarna gebeurde. Een geest zonder bedrog is dan niet een geest die hard werkt om altijd eerlijk te zijn, maar het gaat hier over de geest van David die heeft ervaren wat het is om ondanks hemzelf, toch genade van God te ontvangen. Juist dat zorgt ervoor dat David geen bedrog meer nodig heeft.

Als jij weet hoe God jou vergeeft als jij je zonden belijdt en je ervaart daarbij dat God je niet afwijst, dan helpt jou dat weer om bij een volgende zonde geen bedrog in te zetten om je schoon te praten, maar dan weet je dat het bedrog niet nodig is omdat God je zeker zal willen vergeven. Leven zonder die angst dat je alles aan elkaar moet liegen omdat je bang bent voor een genadeloze reactie van God, dat maakt je pas echt ongelukkig. Gelukkig word je dus van het tegenovergestelde: De ervaring dat God je genadevol ontvangt en dat jij weet dat je gelukkig mag zijn omdat je het bedrog niet nodig hebt om iets te bedekken. Je mag een mens zonder geheimen zijn en God zal je nooit afwijzen. Weest gelukkig door zo in een open en eerlijke relatie met God te leven.

Gebed: Heer, wat bent U goed en genadig en wat helpt mij dit om geen bedrog in te zetten, maar te beseffen dat ik eerlijk mag zijn zonder afgewezen te worden door U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu