Gelukkig met vreugde in Gods wil

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.” (Psalm 1:1 en 2, HSV)

“Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.” (Psalm 1:1 en 2, NBV21)

Aan het begin van deze serie zou ik je kunnen vragen of je gelukkig bent met de psalmen. Dan is het een beetje afhankelijk in welke hoek van de kerk dat jij je bevindt. Als je in de wat behoudendere hoek van de kerk zit, en je zingt elke zondag de psalmen, dan zou het kunnen zijn dat de psalmen je bijzonder raken. Zing je de psalmen nooit, eenvoudigweg omdat je in een gemeente zit met allerlei verschillende liederen, dan zeggen de psalmen je misschien niet heel veel. Dan zou je bij deze titel ook nog het gevoel kunnen krijgen dat ik je in de richting van de psalmen zou willen duwen omdat je daar dan echt gelukkig van zou worden. Als je mij een beetje kent, weet je dat je daar niet heel bang voor hoeft te zijn. We gaan in deze serie namelijk iets heel anders met de psalmen doen.

Meer dan 25 keer komt in de psalmen namelijk het woord ‘gelukkig’ voor. Tenminste, als je in een aantal vertalingen kijkt. De HSV vertaalt het woord met ‘welzalig’, terwijl de nieuwe NBV21 vertaalt met ‘gelukkig’. Ga je nog wat verder terug in de tijd en je kijkt naar de oude Statenvertaling dan kom je het woord ‘welgelukzalig’ tegen. Dat laatste is niet een woord dat wij nog gebruiken, maar dat is ‘welzalig’ ook niet, terwijl het woord ‘gelukkig’ eigenlijk weer te oppervlakkig is. Misschien is de beste vertaling wel iets in de zin van ‘rijk gezegend’. Het woord zalig heeft te maken met de hoogste vorm van geluk en dit woord gaat eigenlijk nog een stap hoger. Rond de teksten in de psalmen waarin we dit woord tegenkomen gaan we in de serie ‘Gelukkig met de psalmen’ nadenken.

Het begint gelijk al bij de eerste psalm. Het eerste vers van het psalmboek in de Bijbel begint met ‘gelukkig’ of ‘welzalig’. En als je de psalmen doorleest zijn er dus meer dan 25 manieren of momenten waardoor of waarbij je rijk gezegend bent. OF anders gezegd: waar je de hoogste vorm van geluk kunt vinden. Wij denken dat dit vaak te maken heeft met de hemel, maar zo kijken de psalmdichters er niet naar.

De eerste psalm is eigenlijk een introductie op de psalmen en de dichter is onbekend. Je zou aan het begin van deze serie de vraag kunnen stellen: “Wat maakt jou nu echt gelukkig”? De eerste psalmen doet met deze vraag twee dingen: Hij vertelt waardoor je dit geluk zult missen en hoe je dit geluk kunt krijgen. En dan blijkt dat deze psalm telkens uit twee kanten bestaat en in zinnen ongeveer gelijk zijn. Vers 1 vertelt je dat je niet gelukkig zult worden als je met goddelozen omgaat. Er staat niet dat het niet zou mogen, maar het advies is wel duidelijk. Als je met hen op weg gaat, dan blijft er niet veel meer dan kaf over, zoals we in het 4e vers lezen. En de aller hopelooste situatie is dat je in Gods gericht niet overeind zult blijven. Leef dus niet als een goddeloze, want die weg vergaat.

Misschien is deze negatieve kant van de psalm wel de bekendste. Het liedje zingt namelijk ook in eerste instantie de negatieve kant: “Welzalig de man die niet wandelt…”. Eigenlijk benadrukt de psalmdichter de andere kant in ongeveer niet zoveel woorden als de negatieve woorden. Je wordt namelijk niet gelukkig door de slechte dingen niet te doen. Je kunt niet zeggen dat je gelukkig bent als je niet met goddelozen omgaat, alsof er een soort niemandsland zou zijn. De psalm benadrukt juist wat je wel moet doen: Je vreugde vinden in de wet van de HEER. Denk dan niet gelijk aan een wettisch leven, maar veel meer aan de wil van je Vader in de hemel. Het Vaderhart van God dat jou vertelt wat het beste is, als jij je daarin verheugt, dan ben je niet als kaf, maar als een boom aan het water die vrucht draagt. En dan zal alles uiteindelijk lukken en blijf je staande in Gods gericht en zal de HEER altijd met je zijn omdat Hij jouw weg kent. Zo begint het geluk met de psalmen.

Gebed: Heer, ik dank U dat U door de psalmen heen mij gelukkig wilt maken.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu