God is geest

Thema: God is…

"God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid." (Johannes 4:24)

We gaan de serie over Wie God is afsluiten. We hebben heel veel gezegd binnen wat er mogelijk is van wat wij van God kunnen weten en natuurlijk is er nog meer te zeggen, maar dan zul je merken dat wij, vanwege onze menselijke beperkingen, dingen gaan herhalen omdat woorden voor ons begrip soms heel dicht tegen elkaar aanliggen. Toch is er nog één eigenschap van God waar we het niet over hebben gehad, maar die is wel fundamenteel: God is geest.

God is geen mens, maar God heeft ook geen fysiek, zichtbaar en tastbaar lichaam. Al onze afbeeldingen zullen altijd tekort schieten. Je kunt God niet afbeelden en dat kun je ook niet in je hoofd. Dat doen wij wel vaak, maar niet voor niets wil God dit niet. Dit is niet een strenge regel van God, maar Hij wil niet dat wij uiteindelijk met een beeld van Hem rondlopen dat niet voldoet aan Wie Hij is. Elke afbeelding schiet altijd te kort.

Als Jezus met de Samaritaanse vrouw spreekt (en om het hele verhaal duidelijk te hebben, kijk dan even naar de video die ik daarover maakte in de serie ‘Kijken in de hemel’. (https://youtu.be/ioCll_oSUxs)). Als Jezus met deze vrouw spreekt begint het met water en via de zes mannen die deze vrouw heeft gehad, laat Jezus alles uitkomen op het thema van dit gesprek: Aanbidden van God. Geen gesprek van Jezus is zo bijzonder dan dit gesprek. Uiteindelijk komt Jezus bij de kern, nadat deze vrouw een theologische discussie begint over de plaats van aanbidden. En dan zegt Jezus tegen haar dat het de tijd is dat er niet op de berg bij Samaria aanbeden zal worden, maar ook niet in Jeruzalem. Met andere woorden, de aanbidding van God vindt niet op een specifieke, tastbare plaats. Natuurlijk aanbidden we God in de kerk, maar dat is niet de voorgeschreven plaats. Het gaat er om dat je God overal aanbidt, omdat aanbidding een levensstijl moet zijn.

En dan zit er nog één zinnetje bij waar Jezus zegt dat God een geest is en dat de ware aanbidders God moeten aanbidden in geest en in waarheid. Dat God niet op een specifieke berg wil aanbeden worden en ook niet in een bepaalde kerk heeft hier alles mee te maken. Omdat God geest is, is Hij aan geen plaats gebonden. Hij is overal en dus wil God de aanbidding voor Hem niet beperken. Dat is het eerste. Maar het tweede dat er direct bij hoort is het feit dat God aanbidders wil in geest en waarheid. Waarheid heeft dan alles te maken met wat je doet, maar aanbidden in geest is op welke manier je dat doet. En weet je, dit begrijp je alleen als je beseft dat God een geest is. Gods Geest communiceert dus ook geestelijk en niet fysiek. Dat hangt niet af van een gebouw. Wij bestaan uit lichaam, ziel en geest. En dat laatste, geest, is dat deel van ons bestaan waarmee wij communiceren in de geestelijke wereld. Daarmee communiceer je dus met God. En dan besef je dat God een geest is en dat dit de enige manier is om Hem te aanbidden. Alleen door geestelijk in contact te zijn. Jouw innerlijk raakt God, Die Geest is. En dan ontstaat er aanbidding die zich vervolgens uitwerkt in je dagelijkse leven.

Als je loslaat dat God een geest is en je gaat er fysiek naar kijken, dan beperk je Wie God is, maar dan beperk je God ook tot een berg of tot een bepaald gebouw. Jij bent met jouw geest overal en altijd in contact met God, omdat Hij geest is.

Gebed: Heer, ik prijs U voor alles wat U ons hebt laten zien over Wie U bent. Dank U dat U geest bent en daarmee niet gebonden bent aan bepaalde plaatsen, maar dat aanbidding van U overal en altijd kan en zal gebeuren.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu