God is geducht

Thema: God is…

“God is zeer geducht in de raad van de heiligen en ontzagwekkend boven allen die Hem omringen.” (Psalm 89:8)

Welke gedachten krijg jij bij een uitspraak dat God geducht is? Er zit misschien wel iets beangstigends in. Iets van ‘pas op voor God’. Iets dat angst inboezemt en dat er voor zorgt dat je maar zo goed mogelijk moet proberen te leven, want God is geducht. Je zou het ook nog kunnen vertalen met ‘God is zeer te vrezen’. Ook dan zal het gevoel niet veranderen bij deze vertaalkeuze. Het zou ook kunnen dat je zegt: “Nou Theo, zo langzamerhand is het wel goed met die zware en negatieve woorden die bij God horen”. Ik begrijp dat wel ja, maar ik kan er ook niet veel aan doen dat deze woorden nu eenmaal door God in de Bijbel zijn gezet. Toch is het begrip ‘geducht’ nog niet zomaar even uitgelegd. Dit geducht zijn van God heeft namelijk geen betrekking op ons.

Als je Psalm 89 leest ontdek je dat God wordt beschreven als de Allergrootste. Niemand kan zich met Hem meten. Dat zijn geen onbekende klanken, zou je kunnen zeggen. En dan ineens, om het duidelijk nog te versterken staat er dat God geducht is. Alleen niet geducht onder koningen of mensen, Hij is geducht in de raad van de heiligen. En daarmee is deze tekst een bijna niet uitlegbare tekst geworden. Dat dit zo onuitlegbaar is heeft te maken met het grondwoord dat hier wordt gebruikt in het Hebreeuws. Dit woord kom je namelijk verder nergens tegen. Eigenlijk bestaat het uit twee woorden, waarvan het eerste woord vertaald wordt met ‘raad’.

Ga je kijken hoe vaak dat gedeelte van het woord voorkomt in de Bijbel dan kom je op 21 keer. Ga je dan kijken naar de Griekse vertaling (de eerste vertaling naar een andere taal van het Oude Testament), dan ontdek je dat het Grieks hier maar liefst twaalf verschillende woorden gebruikt. Het laat wel zien dat het woordje ‘raad’ nog niet eens zo heel zeker is. Vervolgens is er dan ook nog het tweede woord waarbij het om een raad van heiligen zou gaan.

In die tijd waren de heidenen ervan overtuigd dat de goden in de hemelse gewesten een raad hadden die hen ondersteunden bij het uitvoeren van hun taak. Je kunt je afvragen of dan deze tekst daar een uitvloeisel van is, of dat deze raad een voorbeeld is geworden voor de heidenen. Wel is duidelijk dat er een aantal aartsengelen zijn die een grote rol hebben in de hemelse gewesten. Daarnaast is later, na de Hemelvaart van Jezus ook duidelijk dat Jezus in de hemel inspraak heeft in de besluiten van God.

Alles bij elkaar neigt het ernaar dat deze raad van heiligen een raad was van aardsengelen en wellicht Jezus, die God raad gaven. Zeker ook omdat ze God omringen. Dan zou ook ineens duidelijk zijn hoe het met die zeven engelen van de zeven gemeenten zit. Als je deze videoserie van ons volgt, weet je dat we daar ook hebben gezegd dat dit waarschijnlijk engelen zijn die God bijpraten over wat er in de gemeente werd gedaan. En dan zegt deze psalm: “God is daar geducht”. Men vrees God om Wie Hij is. Niet angstig, maar wel met een houding van ontzag. En zo is God wel groter dan wij bedenken en is ontzag ook niet negatief. God is ook veel groter en heeft ook alle macht. Het is alleen geen angstig ontzag, maar het diepe besef dat God echt niet met Zich laat spotten. En als dat daar bij die heiligen al zo is, die nooit bang hoeven te zijn, mag er bij ons dan ook iets van dat ontzag zijn?

Gebed: HEER, U bent al ons ontzag waard omdat U de Allerhoogste bent.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu