God is licht

Thema: God is…

“En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.” (1 Johannes 1:5)

God is licht, maar wat betekent het dat God licht is? Ik dacht vroeger als kind dat God licht zou geven. Nu is er ook zeker een glans die van God afstraalt, maar om God dan als een soort lichtgevende persoon te zien is toch wel wat vreemd, temeer omdat God een geest is. Daarbij is glans nog niet hetzelfde als licht. Toch schrijft Johannes dat dit de boodschap is die hij van Jezus heeft gehoord: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Is dan nu gelijk helder wat het betekent dat God licht is? Daar kom je alleen maar achter als je de verzen er omheen leest. Johannes is in ieder geval de schrijver in het Nieuwe Testament die heel vaak met tegengestelde termen iets duidelijk maakt. Dat doet hij ook hier weer. Hij zet tegenover wat God is, licht, wat God niet is, duisternis. Als je dus niet helemaal helder kunt krijgen wat licht is, dan moet je het tegenovergestelde helder proberen te krijgen. Wat bedoelt Johannes met ‘duisternis’?

Johannes zegt dat als je gemeenschap hebt met God, en toch in de duisternis wandelt, dat je dan de waarheid niet doet. Tegelijk als je wel in het licht wandelt, dan reinigt het bloed van Jezus je van alle zonden. Met andere woorden: De duisternis is wandelen in een leven van zonde. Nu kun je natuurlijk zeggen dat wij altijd zonde zullen blijven doen en dat wandelen in het licht dus eigenlijk niet kan, maar Johannes bedoelt veel meer te zeggen dat als je met God wandelt èn er vergeving is, dat dit een leven in het licht is. Daar kunnen we nu nog veel meer over zeggen, maar waar het nu over gaat is het licht dat God is.

Johannes maakt heel duidelijk dat God zonder zonden is. Ja, dat is logisch, zou je kunnen zeggen, maar het gaat ook verder. Het licht dat God is, is niet alleen dat God geen zonden doet, maar ook de gevolgen van de zonde raken Hem niet. Duisternis zijn zonden, maar ook alle gebrokenheid die er is door het rijk van de duisternis. God is niet alleen helemaal zuiver en zonder zonden, maar Zijn licht is volkomen volmaakt en zuiver. Om Hem heen is niets van duisternis te bespeuren, niets dat verbinding heeft met het rijk van de duisternis.

En je voelt wel aan dat als je beseft dat dit God is, dat die hele lastige tekst uit de Bijbel dat God een verterend vuur is, eigenlijk ook weer niet zo vreemd is. God kan niet leven met zonden, Zijn licht verteert als het ware de zonden. En dan is het ineens ook veel minder lastig dat we ook moeten zeggen dat er bij God een reactie is op de zonden en de duisternis. Dat kan niet anders omdat Hij zuiver licht is.

Gebed: Heer, U bent licht en ik vaak niet. Te vaak raakt de duisternis mij of wandel ik daar toch. Ik dank U voor het bloed van Jezus, dat mij reinigt en mij in Uw licht blijft vasthouden.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu