God is licht

Thema: God is…

“En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.” (1 Johannes 1:5)

God is licht, maar wat betekent het dat God licht is? Ik dacht vroeger als kind dat God licht zou geven. Nu is er ook zeker een glans die van God afstraalt, maar om God dan als een soort lichtgevende persoon te zien is toch wel wat vreemd, temeer omdat God een geest is. Daarbij is glans nog niet hetzelfde als licht. Toch schrijft Johannes dat dit de boodschap is die hij van Jezus heeft gehoord: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Is dan nu gelijk helder wat het betekent dat God licht is? Daar kom je alleen maar achter als je de verzen er omheen leest. Johannes is in ieder geval de schrijver in het Nieuwe Testament die heel vaak met tegengestelde termen iets duidelijk maakt. Dat doet hij ook hier weer. Hij zet tegenover wat God is, licht, wat God niet is, duisternis. Als je dus niet helemaal helder kunt krijgen wat licht is, dan moet je het tegenovergestelde helder proberen te krijgen. Wat bedoelt Johannes met ‘duisternis’?

Johannes zegt dat als je gemeenschap hebt met God, en toch in de duisternis wandelt, dat je dan de waarheid niet doet. Tegelijk als je wel in het licht wandelt, dan reinigt het bloed van Jezus je van alle zonden. Met andere woorden: De duisternis is wandelen in een leven van zonde. Nu kun je natuurlijk zeggen dat wij altijd zonde zullen blijven doen en dat wandelen in het licht dus eigenlijk niet kan, maar Johannes bedoelt veel meer te zeggen dat als je met God wandelt èn er vergeving is, dat dit een leven in het licht is. Daar kunnen we nu nog veel meer over zeggen, maar waar het nu over gaat is het licht dat God is.

Johannes maakt heel duidelijk dat God zonder zonden is. Ja, dat is logisch, zou je kunnen zeggen, maar het gaat ook verder. Het licht dat God is, is niet alleen dat God geen zonden doet, maar ook de gevolgen van de zonde raken Hem niet. Duisternis zijn zonden, maar ook alle gebrokenheid die er is door het rijk van de duisternis. God is niet alleen helemaal zuiver en zonder zonden, maar Zijn licht is volkomen volmaakt en zuiver. Om Hem heen is niets van duisternis te bespeuren, niets dat verbinding heeft met het rijk van de duisternis.

En je voelt wel aan dat als je beseft dat dit God is, dat die hele lastige tekst uit de Bijbel dat God een verterend vuur is, eigenlijk ook weer niet zo vreemd is. God kan niet leven met zonden, Zijn licht verteert als het ware de zonden. En dan is het ineens ook veel minder lastig dat we ook moeten zeggen dat er bij God een reactie is op de zonden en de duisternis. Dat kan niet anders omdat Hij zuiver licht is.

Gebed: Heer, U bent licht en ik vaak niet. Te vaak raakt de duisternis mij of wandel ik daar toch. Ik dank U voor het bloed van Jezus, dat mij reinigt en mij in Uw licht blijft vasthouden.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

11 juni 2023
10:00 - 11:30
Nootdorp, Protestantse gemeente
11 juni 2023
18:30 - 20:00
Genderen, Hervormde gemeente
18 juni 2023
10:00 - 11:30
Valkenburg (ZH), Protestantse gemeente
25 juni 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
02 juli 2023
10:00 - 11:30
H.I. Ambacht, VEG

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Toevoeging aan het Evangelie

We hebben wat gemist, woorden van Jezus, die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. We hebben het echt allemaal niet goed begrepen, het had echt anders moeten zijn. Het evangelie zoals het in de Bijbel staat is niet af. Als je goed luistert, hoor je ineens een totaal ander evangelie. Een evangelie waarvan ik mij afvraag of ik dat wel met een hoofdletter zou willen schrijven. Het evangelie dat past bij onze consumptiemaatschappij: Als ik er maar wat aan heb. Wil je een paar voorbeelden?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu