God is alwetend

Thema: God is…

“Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.” (Mattheüs 10:29-30)

Wat heb je er aan om te weten dat God almachtig is? Het werd de vorige keer al wel duidelijk dat Gods almacht niet betekent dat Hij ook elke gebrokenheid zal oplossen op onze tijd. Dat is geen beperking van Wie Hij is, maar dat heeft ermee te maken dat het niet Gods schuld is dat wij zuchten onder de gebrokenheid. De vraag die eigenlijk wel samenhangt met Gods almacht is de vraag wat God weet.

Stel je voor dat God wel almachtig is, maar niet alwetend. Dan krijg je in het groot wat in onze menselijke werkelijkheid in het klein kan zijn: Iemand heeft hulp nodig en jij kunt het geven, maar als jij niet weet dat diegene hulp nodig heeft, zal er ook niets gebeuren. Dit betekent niet dat Gods alwetendheid ook altijd er voor zal zorgen dat God ook op basis van Zijn alwetend zal handelen. Eigenlijk dus hetzelfde als bij Gods almacht: God is almachtig maar kan er ook voor kiezen om Zijn macht niet te tonen. Dat kan zelfs samengaan met Zijn alwetendheid, want vanuit dat perspectief weet God ook wat het beste is.

Toch is Gods alwetendheid een enorme troost, naast dat het God immense grootheid laat zien. God weet dus al van je situatie af, voordat jij Hem om hulp vroeg. Het is zoals God zegt: “Voor je riep, antwoordde Ik”. En Jezus maakt duidelijk tot op welke niveau die alwetendheid van God gaat. Zelfs de haren van je hoofd zijn geteld. Nu zijn mijn haren ondertussen aardig uitgedund, maar niet ene haar is zonder de wil van God op aarde gevallen. Eigenlijk in die ene zin merk je al dat Gods almacht en alwetendheid heel dichtbij elkaar liggen. Zonder de wil van je hemelse Vader valt er geen haar van je hoofd. Gods almacht en alwetendheid gaan zover dat God het vallen van je haren weet en kan voorkomen.

Als je blijft bij het allereerste waar we mee begonnen in deze serie, dat God geen liefde geeft, maar liefde is, dan begrijp je heel goed dat Gods almacht en Gods alwetendheid door God altijd ten goede van ons wordt gebruikt. Daarnaast gaat Gods alwetendheid ook verder dan het nu. God weet in de toekomst wat er zal gebeuren. Het is zoals David in Psalm 139 zegt: Voordat iets uit mijn mond is uitgesproken wist U het al. David zegt zelfs dat God niet alleen weet wat je ging zeggen, maar Hij kent ook de reden. Als je dan blijft bij Psalm 139 dan lijkt dit een soort waarschuwing waar de psalm mee begint. Alsof God met Zijn alwetendheid er op uit is om je te controleren, maar als je deze psalm goed bekijkt, ontdek je dat dit een loflied is op God. Het is een loflied ook op Gods alwetendheid. Hij weet alles van je, niets in deze wereld is Hem onbekend. Wat gelukkig is dat, want omdat Hij liefde is, zal Hij het ook nooit zomaar laten gebeuren. Hij is juist daarom nabij, omdat Hij elk detail kent, zelfs het aantal haren op je hoofd.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw alwetendheid. U weet alles van mij en U weet beter dan ik, wat ik nodig heb.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu