God is heilig

Thema: God is…

“De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!” (Jesaja 6:3)

Wat is jouw eerste reactie bij de karaktereigenschap ‘heilig’ van God? Het is nog niet zo eenvoudig om te zeggen wat dit nu precies is. God is heilig, dat lezen we op heel veel plaatsen. De engelen in de hemel bezingen het voortdurend en ook als Jesaja wordt geroepen en hij het visioen ziet van de tempel waar God op Zijn troon ziet, roepen de engelen uit dat God heilig is. Het valt ook op dat dit vaak meerdere keren achter elkaar gebeurt. Heeft de heiligheid van God met zuiverheid te maken? Dat is wel het gevoel dat we er vaak bij hebben. Ook iets als verhevenheid heeft er dan mee te maken.

Als je kijkt naar het woord heilig, is het dat eigenlijk allemaal niet. Heilig betekent in de eerste plaats iets van ‘afgezonderd’. Als het over je leven als christen gaat hebben we de opdracht om heilig te zijn. Dat betekent dat je afgezonderd bent van de wereld. Het gaat bij het woord heilig vooral over het totaal anders zijn. De bekende theoloog Karl Barth zegt van God dat Hij de gans Andere is. Misschien is dat wel de beste manier om Gods heiligheid te beschrijven.

God is van een andere, totaal volmaakte orde. Hij is totaal anders. En in deze heiligheid, in dit totaal anders zijn, zitten altijd die eigenschappen waarvan je het gevoel hebt bij het woord ‘heilig’. God is zuiver, almachtig, Hij is zo verheven dat je het eigenlijk geen woorden kan geven. Juist omdat Hij anders is. Als wij al enigszins zuiver zijn in onze bedoelingen, dat is God daarin nog zo heilig anders.

Gods volmaaktheid is er omdat Hij heilig is en Hij is heilig en daarom is Hij volmaakt. Als je doordrongen raakt van Gods heiligheid, dan begrijp je waarom de engelen bij Jesaja het ‘Heilig, heilig, heilig’ uitroepen, maar dan begrijp je ook waarom Jesaja niet meer weet waar hij het moet zoeken. Hij roept niet voor niets uit ‘Wee mij, want ik ben een man van onreine lippen’. Hij beseft dat Gods heiligheid te groot is voor iemand die niet altijd waarheid spreekt. En daarom is hij bang om te vergaan.

Nu klinkt dit vooral heel zwaar, zeker als je Gods heiligheid betrekt op Zijn volmaaktheid en zuiverheid, maar Gods heiligheid moet je ook betrekken op Zijn genadigheid en barmhartigheid, want ook daarin is Hij volmaakt en totaal anders dat wij. En ja, dat klaagt ons ook op die eigenschappen aan, omdat we niet zijn zoals Hij, maar tegelijk is dat juist ook weer een bemoediging voor ons. Juist omdat Zijn barmhartigheid en genadigheid niet is zoals wij zijn, gaat het ook veel verder en stopt het niet waar het bij ons stopt.

Het is goed om onder ontzag te komen van Gods heiligheid en te beseffen dat God echt zoveel meer is dan wij, zoveel verhevener is. En dat ontzag voor Hem maakt ons klein en laat ons geloof in wat bij God mogelijk is groeien en dan roepen we het met de engelen uit: Heilig, heilig, heilig en buigen we in diep ontzag voor God, Die zo anders is.

Gebed: Heer, U bent heilig, heilig, heilig. U bent op elk gebied zoveel groter, heerlijker en verhevener. Ik buig mij voor U en erken dat ik niet in de schaduw kan staan van Uw heiligheid.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

11 juni 2023
10:00 - 11:30
Nootdorp, Protestantse gemeente
11 juni 2023
18:30 - 20:00
Genderen, Hervormde gemeente
18 juni 2023
10:00 - 11:30
Valkenburg (ZH), Protestantse gemeente
25 juni 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
02 juli 2023
10:00 - 11:30
H.I. Ambacht, VEG

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Toevoeging aan het Evangelie

We hebben wat gemist, woorden van Jezus, die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. We hebben het echt allemaal niet goed begrepen, het had echt anders moeten zijn. Het evangelie zoals het in de Bijbel staat is niet af. Als je goed luistert, hoor je ineens een totaal ander evangelie. Een evangelie waarvan ik mij afvraag of ik dat wel met een hoofdletter zou willen schrijven. Het evangelie dat past bij onze consumptiemaatschappij: Als ik er maar wat aan heb. Wil je een paar voorbeelden?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu