God is goed (2)

Thema: God is…

“Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn.” (Psalm 73:1)

Je hebt soms van die momenten waar je zo  de kriebels van krijg. Ik heb die momenten ook. Je hoort dan soms van die uitspraken waarbij je een bepaald gevoel krijgt. Niet dat die uitspraken verkeerd zijn, maar ze geven je dan een bepaald gevoel. Het is de uitspraak waar soms een gebed mee begonnen wordt: “Goede God”. Het gevoel hierbij kan ik niet goed duiden, maar het komt heel oppervlakkig over en vooral ook heel afstandelijk. Je zou eens moeten uitzoeken hoe vaak de term ‘goede God’ of ‘God is goed’ in de Bijbel voorkomt.

Het opmerkelijke is dat je de term ‘goede God’ nergens tegenkomt en de term ‘God is goed’ maar op ene plaats, in psalm 73, letterlijk en op een andere plaats in een antwoord van Jezus als ze Hem een goede Meester noemen. Op dat moment zegt Jezus: “Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God”. Verder kom je het nergens tegen. Al eerder in deze serie hadden we het ook over deze titel vanuit het woord goedheid en toen bleek ook dat dit nog niet hetzelfde is als ‘goed’. Is God dan niet goed? Zeker is God wel goed. Dat zegt Jezus immers zelf. Misschien zit het gevoel ook wel precies op het punt waarom Jezus Zich geen goede Meester wil laten noemen. Wat is eigenlijk goed? Betekent dit dat God niet fout is en niet fout doet? Natuurlijk is dat zo, dat lijdt geen twijfel. Alleen is dit wat we zeggen dat God goed is?

Als degene die tegen Jezus zegt dat Hij goed is, bedoelt dat Jezus goed voor iedereen is dan zit hij wel op het juiste spoor, maar is dat wat deze man probeert te zeggen? Of is het meer een uitgesleten uitspraak om Jezus aan zijn kant te krijgen. Dat laatste lijkt het geval. Op die manier wil Jezus niet goed genoemd worden. Als je kijkt wat Asaf erover zegt in psalm 73 dan merk je gelijk dat het veel meer die eerste toon heeft. God is goed voor mensen.  Er is een verschil als je tegen iemand zegt: “Goede vriend” of dat je zegt “Vriend je bent goed voor mij”. In het eerste geval komt het veel meer over als hoe wij iemand aanspreken met ‘beste…’. Niet meer dan een beleefdheidsterm. Dat maakt dan ook het gevoel van afstand bij deze uitspraak.

Als we zeggen dat God goed is, zoals Asaf dat zegt, is het anders. Asaf vult dit nog aan ook. God is namelijk niet voor iedereen goed. God is goed voor degenen die zuiver van hart zijn. Asaf had het in psalm 73 enorm moeilijk. Het leek wel of de goddelozen het beter hadden dan hij. Alsof God goed was voor degenen die onrecht deden. Gods algemene goedheid is er natuurlijk wel, maar dat God echt, in actieve vorm goed doet aan mensen, daar is afhankelijkheid aan Hem voor nodig. Dan doet God goed. In Zijn genade doet Hij niet, als vanzelfsprekend kwaad aan degenen die niet geloven, maar bewust goeddoen, dat doet Hij aan jou op het moment dat jij in Hem gelooft. Dan is God goed voor jou. Ook als het soms lijkt dat God vergeet om goed aan jou te doen. Dan doet Hij nog steeds goed omdat Hij weet wat het goede is dat Hij jou geeft in jouw situatie.

Gebed: Heer, dank U dat U echt goed doet. U bent goed voor mij, ook als ik dat niet altijd zo ervaar of zie.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu