God is geduldig

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Het is geen half werk wat God doet als Hij Zijn Naam uitroept en de eigenschappen die daarbij horen. Eigenlijk zou het je blijvend moeten overweldigen, want hoe geduldig is God. Geduld heeft heel veel met wachten te maken. Kijk maar gewoon even naar je eigen geduld. Zodra je geduld op de proef wordt gesteld probeer je even nog te wachten met wat je wilde doen. Dat dit voor de meeste mensen nog niet eenvoudig is, zal geen verrassing zijn. Als kind kon je al weinig geduld opbrengen als je ouders nog lagen te slapen, terwijl jij jarig was en als je eenmaal een nieuwe baan hebt waar je heel graag aan wilt beginnen, kost het moeite om die laatste maand in je oude baan te volbrengen.

Al nadenkend over God en Wie Hij is, blijft ik op de een of andere manier telkens ook weer terugkomen bij de gelijkenis van de verloren zoon. Alsof dat gedeelte toch echt de Nieuwtestamentische uitwerking is van deze ontmoeting van Mozes met God. God is net zo geduldig als die vader uit de gelijkenis die op de uitkijk blijft staan. Geduld heeft bij God daarom ook hier weer alles te maken met Zijn Naam. Hij is blijven wachten toen Israël wegliep en toen Israël terugkwam was Hij er nog steeds. En zo zie je in de gelijkenis uit Lukas 15 ook weer dat de vader is gebleven, al liep de jongste zoon weg. En dat blijven van de vader is een enorm geduldig blijven van de vader. Jaren bleef de vader misschien wel wachten, tot de zoon zover was dat hij terug wilde komen.

Gods geduld is eigenlijk onbeschrijfelijk. Dat Hij barmhartig is en genadig is al onbeschrijfelijk, maar dat Hij geduldig is gaat een hele grote stap verder. Aan Zijn barmhartigheid en genadigheid zou een korte tijd kunnen zitten, maar het blijkt dat dit niet zo is. Zijn geduld maakt ook dat Hij niet in paniek raakt als we verkeerde keuzes maken waar we niet gelijk mee breken. Nee, dat is niet goed te praten dat wij dat niet doen, maar God raakt niet in paniek. In Zijn geduld zit iets van rustig wachten en vertrouwen.

Misschien ben jij op dit moment wel net als Israël de verkeerde kant op gegaan. Ja, ook gelovigen doen dat toch regelmatig echt. Daarom hoeven we echt elkaar niet te veroordelen. Verre van dat. Maar in paniek raken hoeft ook niet gelijk. Gods geduld maakt Hem tot een wachtende Vader. Niet dat we dit moeten testen, maar het maakt ook dat je terug mag komen. Nooit zullen we een ongeduldige God aantreffen als we oprecht ons terugkeren naar Hem. Vaak hebben we dit beperkt tot alleen degenen die nog niet tot geloof zijn gekomen, maar Israël was ook al Gods volk en ze wisten beter. Juist als je van Hem bent is het goed om hier ook even serieus naar te kijken. Laat Israël dan ook maar een voorbeeld zijn. God wacht nog steeds op Israël. Hij laat er zelfs de hele wereldgeschiedenis van af hangen. Zo groot is Gods geduld.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw geduld. U kiest om geduldig te wachten, niet om mensen uit te laten stellen, maar wel om ruimte te geven om te komen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 32 - (HSV)

1. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
    van wie de zonde bedekt is.
2. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid
    niet toerekent,
    en in wiens geest geen bedrog is.

3. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
    onder mijn jammerklachten, de hele dag.
4. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij,
    mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte.          Sela

5. Mijn zonde maakte ik U bekend,
    mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
    Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
    En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela

6. Daarom zal iedere heilige tot U bidden
    ten tijde dat U Zich laat vinden.
    Voorzeker, een overstroming van machtige wateren
    zal hem niet bereiken.
7. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor
    benauwdheid,
    U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela

8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
    ik geef raad, mijn oog is op u.
9. Wees niet als een paard,
    als een muildier, dat geen verstand heeft.
    Zijn bek houdt men in toom met bit en toom;
    dan kan hij u niet te na komen.

10. De goddeloze heeft veel smarten,
      maar wie op de HEERE vertrouwt,
      hem zal de goedertierenheid omringen.
11. Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen,
      zing vrolijk, alle oprechten van hart!.

Psalm 32 - (NBV21)

1. Van David, een kunstig lied
    Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven,
    wiens zonden worden bedekt.
2. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,
    als in zijn geest geen spoor van bedrog is.
    
 3. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
     kreunend leed ik, de hele dag.
 4. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,
     mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela
    
5. Toen beleed ik U mijn zonde,
    ik dekte mijn schuld niet toe,
    ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
    en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
    
6. Laten uw getrouwen dus tot U bidden
    als zij in zichzelf een zonde vinden.
    Stormt dan een vloed van water aan,
    die zal hen niet bereiken.
    
7. Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood
    en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
    
8. ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
    Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
9. Wees niet redeloos als paarden of ezels,
    die met bit en toom worden bedwongen,
    dan zal geen kwaad je treffen.’
    
 10. Een slecht mens heeft veel leed te verduren,
       maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde
       omringd.
 11. Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich,
       zing het uit, u die oprecht bent van hart.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

31 okt 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
07 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Utrecht (VdG)
14 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Varik (PKN)
21 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
28 nov 2021
12:00 - 13:30
Theo de Koning spreekt in Seinpost Slinge

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig zonder bedrog

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.” (Psalm 32:2 - HSV)

“Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.” (Psalm 32:2 – NVB21)

Het zijn bij David twee keer dat hij het over geluk of welzaligheid heeft in psalm 32. In de eerste plaats als je vergeving ontvangt èn als je zonden worden bedekt. En dat dit direct samenhing met het belijden van zonden werd al wel duidelijk. Toch heeft dit nog een verdergaand gevolg. David maakt met het tweede woord ‘welzalig’ of ‘gelukkig’ ook duidelijk wat vergeving is en dat dit ook nog iets uitwerkt. Er is dus meer wat geluk brengt, behalve vergeving.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu