God is genadig

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Hoe reageer jij als jou onrecht wordt aangedaan? Of wat doe jij als iemand jou de rug heeft toegekeerd? De kans is groot dat jij denkt: “Zoek het maar uit”. Nu is het zo dat God misschien je dat ook wel kan laten doen, het je zelf laten uitzoeken, maar de vraag is wat er gebeurt als je terugkomt. Hoe ga jij om met iemand die is weggelopen? Ik zou zeggen: “Er moet bij mij wel eerst dan even flink gepraat worden”. Maar bij God zal er wel gepraat moeten worden, maar niet als voorwaarde. Terugkomen bij God, zorgt door Wie God is, dat je welkom bent.

Naast dat God barmhartig is, is Hij ook genadig. Nu hoef ik je niets te zeggen over genade. Dat weet je wat het is. Je ontvangt vrijspraak terwijl je het niet verdient. Toch is dat voor ons nu wel te beredeneren. God doet dat immers vanwege wat Jezus deed. Maar al eerder zagen we bij de liefde die God is dat Zijn liefde ervoor zorgt dat Hij liefheeft en dat Hij ten koste van Zichzelf, Zichzelf geeft in Christus. En naast liefde, is dat ook zo met genade. Gods genadigheid is niet een daad die voortkomt uit wat Jezus deed. Hij schenkt wel genade op grond van het werk van Christus, maar in het diepst van Zijn bestaan is Hij ook genadig. Omdat Hij genadig is gaf Hij uiteindelijk ook Jezus.

Genadig betekent niet alleen dat Hij genade schenkt door wat Jezus deed, maar het betekent ook dat God genadig is in Wie Hij is. Op dit moment weet Mozes nog helemaal niet hoe dat eeuwen later met de Messias zal gaan, het enige dat ze nu weten is dat zij het verbond gebroken hebben en via Mozes toch terugkomen bij God. Met dat in gedachten moet je luisteren naar de woorden die God Zelf uitspreekt. Hij is genadig, terwijl Hij is en was gebleven bij het verbond dat Hij sloot met Israël. Hij is niet weggelopen, maar terwijl Israël terugkomt zegt God niet dat Hij nu eerst wil praten. God ontvangt hen omdat Hij genadig is. Dat is de basis voor het verbond dat Hij opnieuw zal sluiten.

Daar waar wij er maar al te vaak nog wat extra voorwaarden aan toe zouden voegen, verandert God niets in het verbond dat Hij sloot en nu opnieuw sluit. Vol van genade en barmhartigheid is Hij trouw gebleven aan het verbond dat Hij sloot. En waar dit gold voor Israël, nog veel meer zien wij hoe intens diep die genade van God is, want in Jezus gaat het nog verder dan alleen genadig zijn en schenkt Hij ook echt genade die tot vrijspraak leidt.

De enige manier om te ontdekken hoe groot Gods genade is, is door te komen, zelfs als je verstand zegt dat het verknoeid is. Geloof zorgt voor het vertrouwen dat God je als genadige Vader altijd weer in Zijn nabijheid zal laten komen. En ja, ik denk dat jij heel goed weet wat geloof en genade inhoudt, maar vandaag wil ik je eerlijk vragen of jij echt altijd met zoveel vrijmoedigheid komt, nadat het toch weer eens was misgegaan. Vaak zit er dan toch, ondanks dat je God echt wel kent, toch veel schaamte tussen, maar laat dat je niet beperken om toch telkens opnieuw te wandelen met God.

Gebed: Heer, zoveel termen zijn voor mij zo bekend, maar laat het daarom nu opnieuw dieper doordringen Wie U werkelijk bent.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 32 - (HSV)

1. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
    van wie de zonde bedekt is.
2. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid
    niet toerekent,
    en in wiens geest geen bedrog is.

3. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
    onder mijn jammerklachten, de hele dag.
4. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij,
    mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte.          Sela

5. Mijn zonde maakte ik U bekend,
    mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
    Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
    En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela

6. Daarom zal iedere heilige tot U bidden
    ten tijde dat U Zich laat vinden.
    Voorzeker, een overstroming van machtige wateren
    zal hem niet bereiken.
7. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor
    benauwdheid,
    U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela

8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
    ik geef raad, mijn oog is op u.
9. Wees niet als een paard,
    als een muildier, dat geen verstand heeft.
    Zijn bek houdt men in toom met bit en toom;
    dan kan hij u niet te na komen.

10. De goddeloze heeft veel smarten,
      maar wie op de HEERE vertrouwt,
      hem zal de goedertierenheid omringen.
11. Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen,
      zing vrolijk, alle oprechten van hart!.

Psalm 32 - (NBV21)

1. Van David, een kunstig lied
    Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven,
    wiens zonden worden bedekt.
2. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,
    als in zijn geest geen spoor van bedrog is.
    
 3. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
     kreunend leed ik, de hele dag.
 4. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,
     mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela
    
5. Toen beleed ik U mijn zonde,
    ik dekte mijn schuld niet toe,
    ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
    en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
    
6. Laten uw getrouwen dus tot U bidden
    als zij in zichzelf een zonde vinden.
    Stormt dan een vloed van water aan,
    die zal hen niet bereiken.
    
7. Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood
    en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
    
8. ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
    Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
9. Wees niet redeloos als paarden of ezels,
    die met bit en toom worden bedwongen,
    dan zal geen kwaad je treffen.’
    
 10. Een slecht mens heeft veel leed te verduren,
       maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde
       omringd.
 11. Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich,
       zing het uit, u die oprecht bent van hart.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

31 okt 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
07 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Utrecht (VdG)
14 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Varik (PKN)
21 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
28 nov 2021
12:00 - 13:30
Theo de Koning spreekt in Seinpost Slinge

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig zonder bedrog

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.” (Psalm 32:2 - HSV)

“Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.” (Psalm 32:2 – NVB21)

Het zijn bij David twee keer dat hij het over geluk of welzaligheid heeft in psalm 32. In de eerste plaats als je vergeving ontvangt èn als je zonden worden bedekt. En dat dit direct samenhing met het belijden van zonden werd al wel duidelijk. Toch heeft dit nog een verdergaand gevolg. David maakt met het tweede woord ‘welzalig’ of ‘gelukkig’ ook duidelijk wat vergeving is en dat dit ook nog iets uitwerkt. Er is dus meer wat geluk brengt, behalve vergeving.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu