God is genadig

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Hoe reageer jij als jou onrecht wordt aangedaan? Of wat doe jij als iemand jou de rug heeft toegekeerd? De kans is groot dat jij denkt: “Zoek het maar uit”. Nu is het zo dat God misschien je dat ook wel kan laten doen, het je zelf laten uitzoeken, maar de vraag is wat er gebeurt als je terugkomt. Hoe ga jij om met iemand die is weggelopen? Ik zou zeggen: “Er moet bij mij wel eerst dan even flink gepraat worden”. Maar bij God zal er wel gepraat moeten worden, maar niet als voorwaarde. Terugkomen bij God, zorgt door Wie God is, dat je welkom bent.

Naast dat God barmhartig is, is Hij ook genadig. Nu hoef ik je niets te zeggen over genade. Dat weet je wat het is. Je ontvangt vrijspraak terwijl je het niet verdient. Toch is dat voor ons nu wel te beredeneren. God doet dat immers vanwege wat Jezus deed. Maar al eerder zagen we bij de liefde die God is dat Zijn liefde ervoor zorgt dat Hij liefheeft en dat Hij ten koste van Zichzelf, Zichzelf geeft in Christus. En naast liefde, is dat ook zo met genade. Gods genadigheid is niet een daad die voortkomt uit wat Jezus deed. Hij schenkt wel genade op grond van het werk van Christus, maar in het diepst van Zijn bestaan is Hij ook genadig. Omdat Hij genadig is gaf Hij uiteindelijk ook Jezus.

Genadig betekent niet alleen dat Hij genade schenkt door wat Jezus deed, maar het betekent ook dat God genadig is in Wie Hij is. Op dit moment weet Mozes nog helemaal niet hoe dat eeuwen later met de Messias zal gaan, het enige dat ze nu weten is dat zij het verbond gebroken hebben en via Mozes toch terugkomen bij God. Met dat in gedachten moet je luisteren naar de woorden die God Zelf uitspreekt. Hij is genadig, terwijl Hij is en was gebleven bij het verbond dat Hij sloot met Israël. Hij is niet weggelopen, maar terwijl Israël terugkomt zegt God niet dat Hij nu eerst wil praten. God ontvangt hen omdat Hij genadig is. Dat is de basis voor het verbond dat Hij opnieuw zal sluiten.

Daar waar wij er maar al te vaak nog wat extra voorwaarden aan toe zouden voegen, verandert God niets in het verbond dat Hij sloot en nu opnieuw sluit. Vol van genade en barmhartigheid is Hij trouw gebleven aan het verbond dat Hij sloot. En waar dit gold voor Israël, nog veel meer zien wij hoe intens diep die genade van God is, want in Jezus gaat het nog verder dan alleen genadig zijn en schenkt Hij ook echt genade die tot vrijspraak leidt.

De enige manier om te ontdekken hoe groot Gods genade is, is door te komen, zelfs als je verstand zegt dat het verknoeid is. Geloof zorgt voor het vertrouwen dat God je als genadige Vader altijd weer in Zijn nabijheid zal laten komen. En ja, ik denk dat jij heel goed weet wat geloof en genade inhoudt, maar vandaag wil ik je eerlijk vragen of jij echt altijd met zoveel vrijmoedigheid komt, nadat het toch weer eens was misgegaan. Vaak zit er dan toch, ondanks dat je God echt wel kent, toch veel schaamte tussen, maar laat dat je niet beperken om toch telkens opnieuw te wandelen met God.

Gebed: Heer, zoveel termen zijn voor mij zo bekend, maar laat het daarom nu opnieuw dieper doordringen Wie U werkelijk bent.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu