God is... en blijft

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

We hebben de start van deze serie gedaan vanuit hoe wij God vaak als eerste beschrijven. Bewust, omdat het feit dat God er is en dat Hij liefde is en daarom liefde geeft, de basis is van Wie God is. Toch, als we aan God vragen om Zichzelf te beschrijven is het wel de vraag of Hij ook op deze manier zou beginnen. Dat Hij begint met dat Hij er al zijn, dat kan niet anders. Zo is Zijn Naam. Maar wat komt dan daarna? Dat vertelt Hij Zelf op een moment dat Hij Zijn Eigen Naam uitroept, alleen zelfs dan ga je nog te snel.

Het is met Mozes begonnen dat God Zichzelf echt bekendmaakte. Meer nog dan bij Abraham bijvoorbeeld. Je zou bij die bekendmaking in Exodus 3 nog een toevoeging moeten maken in een richting die voor ons misschien niet altijd zo duidelijk is. Mozes ontmoet God Die Zijn volk komt verlossen en apart komt zetten. Dat begon wel in Genesis 12, bij Abraham, alleen dat was toen niet meer dan een roeping. Wat er tot op dit moment nog steeds niet is, is een afspraak tussen God en Zijn volk. Met andere woorden: Het verbond tussen de twee partijen, God en Zijn volk is nog niet gesloten. Ik weet niet of het je wel eens is opgevallen, maar tot Mozes wist Israël niet eens wat God echt van hen vroeg.

Als Hij met Mozes begint, moet Mozes tegen de farao zeggen dat God Zijn volk in de woestijn wil zien om een feest te vieren tot eer van Hem. Dat lijkt op een soort truc om Israël weg te krijgen, maar dat is het niet. Ja, God wil daar een feest hebben en Hij wil niet dat het volk nog terug zal keren, want Hij wil het bevrijden. Toch is het ook helemaal waar dat God daar in de woestijn iets bijzonders wil doen. Hij wil daar het verbond met Zijn volk sluiten. Het woord verbond is niets anders dan een overeenkomst tussen twee partijen.

Dat dit Gods bedoeling was, is voor Israël (en misschien ook voor ons) nog lang niet zo duidelijk. Als ze dan in de woestijn op Mozes wachten die de berg is opgegaan en hij daar veertig dagen en nachten blijft, dan blijkt het volk helemaal niet te beseffen dat God op dit moment bezig is om het verbond op steen te zetten. Ze vallen dan al van God af en beginnen met de gouden kalveren. Als Mozes dan voor de tweede keer de berg op gaat, vraagt hij vooraf om God te mogen zien. En dat is het moment dat God, Die een verbond met Zijn volk wil sluiten, meer zegt dan alleen Zijn Naam. Als Mozes in een rotsspleet staat en God voorbij komt, terwijl Mozes Hem niet volledig mag zien, roept God Zijn Eigen Naam uit. Hij is de God Die er zal zijn.

Wat er ook gebeurt, wat Israël ook doet, al laat het God helemaal in de steek: God zal zijn! Dit is het beeld van de Vader uit de gelijkenis van de verloren zoon. Terwijl Israël wegloopt, blijft God staan. Op de uitkijk zelfs. God zegt dat Zijn Naam is: IK ZAL ER ZIJN. Al loop je weg, Ik niet! En om dat te onderstrepen spreekt God twee keer Zijn Naam uit tegen Mozes. Hij noemt nog meer eigenschappen, maar het begint met ‘IK ZAL ER ZIJN, IK ZAL ER ZIJN’. Dit is God Die het verbond aangaat. Zelfs als mensen het verbond met Hem verbreken, blijft Hij wachten.

Als je naar Israël kijkt zal God straks tonen dat Zijn Naam niet alleen is dat Hij is, maar dat Hij ook is gebleven. Misschien dat je denkt, dat is wel erg makkelijk gezegd, maar als we dan de zin uit deze tekst met de andere eigenschappen afmaken, zul je zien dat dit God werkelijk is: De God van het verbond waarbij Hij trouw blijft.

Gebed: Heer, U bent zo anders dan wij. U blijft zijn! U bent en U blijft.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu