God is... en blijft

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

We hebben de start van deze serie gedaan vanuit hoe wij God vaak als eerste beschrijven. Bewust, omdat het feit dat God er is en dat Hij liefde is en daarom liefde geeft, de basis is van Wie God is. Toch, als we aan God vragen om Zichzelf te beschrijven is het wel de vraag of Hij ook op deze manier zou beginnen. Dat Hij begint met dat Hij er al zijn, dat kan niet anders. Zo is Zijn Naam. Maar wat komt dan daarna? Dat vertelt Hij Zelf op een moment dat Hij Zijn Eigen Naam uitroept, alleen zelfs dan ga je nog te snel.

Het is met Mozes begonnen dat God Zichzelf echt bekendmaakte. Meer nog dan bij Abraham bijvoorbeeld. Je zou bij die bekendmaking in Exodus 3 nog een toevoeging moeten maken in een richting die voor ons misschien niet altijd zo duidelijk is. Mozes ontmoet God Die Zijn volk komt verlossen en apart komt zetten. Dat begon wel in Genesis 12, bij Abraham, alleen dat was toen niet meer dan een roeping. Wat er tot op dit moment nog steeds niet is, is een afspraak tussen God en Zijn volk. Met andere woorden: Het verbond tussen de twee partijen, God en Zijn volk is nog niet gesloten. Ik weet niet of het je wel eens is opgevallen, maar tot Mozes wist Israël niet eens wat God echt van hen vroeg.

Als Hij met Mozes begint, moet Mozes tegen de farao zeggen dat God Zijn volk in de woestijn wil zien om een feest te vieren tot eer van Hem. Dat lijkt op een soort truc om Israël weg te krijgen, maar dat is het niet. Ja, God wil daar een feest hebben en Hij wil niet dat het volk nog terug zal keren, want Hij wil het bevrijden. Toch is het ook helemaal waar dat God daar in de woestijn iets bijzonders wil doen. Hij wil daar het verbond met Zijn volk sluiten. Het woord verbond is niets anders dan een overeenkomst tussen twee partijen.

Dat dit Gods bedoeling was, is voor Israël (en misschien ook voor ons) nog lang niet zo duidelijk. Als ze dan in de woestijn op Mozes wachten die de berg is opgegaan en hij daar veertig dagen en nachten blijft, dan blijkt het volk helemaal niet te beseffen dat God op dit moment bezig is om het verbond op steen te zetten. Ze vallen dan al van God af en beginnen met de gouden kalveren. Als Mozes dan voor de tweede keer de berg op gaat, vraagt hij vooraf om God te mogen zien. En dat is het moment dat God, Die een verbond met Zijn volk wil sluiten, meer zegt dan alleen Zijn Naam. Als Mozes in een rotsspleet staat en God voorbij komt, terwijl Mozes Hem niet volledig mag zien, roept God Zijn Eigen Naam uit. Hij is de God Die er zal zijn.

Wat er ook gebeurt, wat Israël ook doet, al laat het God helemaal in de steek: God zal zijn! Dit is het beeld van de Vader uit de gelijkenis van de verloren zoon. Terwijl Israël wegloopt, blijft God staan. Op de uitkijk zelfs. God zegt dat Zijn Naam is: IK ZAL ER ZIJN. Al loop je weg, Ik niet! En om dat te onderstrepen spreekt God twee keer Zijn Naam uit tegen Mozes. Hij noemt nog meer eigenschappen, maar het begint met ‘IK ZAL ER ZIJN, IK ZAL ER ZIJN’. Dit is God Die het verbond aangaat. Zelfs als mensen het verbond met Hem verbreken, blijft Hij wachten.

Als je naar Israël kijkt zal God straks tonen dat Zijn Naam niet alleen is dat Hij is, maar dat Hij ook is gebleven. Misschien dat je denkt, dat is wel erg makkelijk gezegd, maar als we dan de zin uit deze tekst met de andere eigenschappen afmaken, zul je zien dat dit God werkelijk is: De God van het verbond waarbij Hij trouw blijft.

Gebed: Heer, U bent zo anders dan wij. U blijft zijn! U bent en U blijft.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Handelingen 1:12-14 (HSV)

 
[12] Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
[13] En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
[14] Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 1:12-14 (NBV21)

  [12] Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. [13] Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. [14] Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

04 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu