God is liefde

Thema: God is…

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

Als je iets over God wilt zeggen, zou je volgens velen moeten beginnen met het feit dat God liefde is. Al zijn er ook anderen die zeggen dat God rechtvaardig is en dat dit voorop zou moeten staan. Zou het kunnen dat rechtvaardigheid haaks staat op liefde? Ik zou bijna zeggen dat dit eigenlijk altijd zo is, behalve bij God. Als ons namelijk onrecht wordt aangedaan, valt onze liefde meestal wel diep weg. Liefde heeft eigenlijk altijd te maken met ‘houden van’ en dat stopt op het moment dat jou onrecht wordt aangedaan.

God is de enige uitzondering waarbij Zijn liefde altijd naast alle andere eigenschappen kan blijven bestaan. Probeer het maar uit. En dat dit zo is, komt omdat er, zodra er een tegenstelling ontstaat, dat Gods reddingsplan altijd voorziet. Om daar iets van te begrijpen (voor zover dat lukt) moeten we even kijken naar de meest bekende Bijbeltekst van het Nieuwe Testament: “Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft”.

Let vooral even goed op wat er staat. Er staat niet: “God heeft Zijn Zoon gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft”. Ja, dat staat er wel, maar als je er zo naar kijkt, klopt het niet. Er staat: “Want zo lief heeft God de wereld”. Dat is het enige waar het in dat overbekende vers echt om gaat. God heeft lief! God is zoveel liefde dat Hij begint met liefhebben. Vanuit Zijn liefhebben gaat Hij handelen. Hij heeft lief en het gevolg is dat Hij Zijn Zoon gaf. En weet je waarom? Zodat Hij kan blijven liefhebben!

Als je niet vanuit hier begint met over God praten, loop je vast. Je moet altijd beginnen met God Die liefde is en daardoor liefheeft. En vanuit die liefde, komt al het andere voort of is er een uitweg in die liefde voor alles dat volgt. God is rechtvaardig, dat klopt, maar omdat Hij liefde is en liefheeft, heeft Hij een uitweg gegeven, waardoor Zijn rechtvaardigheid en Zijn liefde naast elkaar kan blijven bestaan. Het enige waar dit ten koste van gaat is van Zichzelf.

Kijk maar wat er staat: Hij gaf Zijn Zoon. Dat deed Hij omdat Hij liefde is en liefheeft. Door in Zijn Zoon Zichzelf op te offeren, blijft Zijn rechtvaardigheid en al Zijn andere eigenschappen bestaan en blijft Hij toch liefhebben, omdat er een weg van genade is gegeven. Nog ene stap dieper is als je hier gewoon je eigen naam invult. God is liefde, Hij heeft jouw lief en daarom gaf Hij Zijn Zoon. Zoveel liefde is God dat Hij Zichzelf er voor over heeft om lief te kunnen blijven hebben.

Als je dit beseft, dan duizelt het je toch, of niet? Als je dit beseft en dit tot je doordringt, dan kun je pas verder kijken naar wat God nog meer is. Dit maakt namelijk dat we door Jezus elke eigenschap van God, hoe vernietigend eventueel ook, onder ogen kunnen zien. En zolang wij bestaan en deze wereld bestaat zal God zoveel liefde zijn en blijven. Begrijp je dan ook dat als je deze liefde tot in de dood afslaat, dat er dan ook gesproken kan worden over verloren gaan? Als dat niet zo zou zijn zo Gods liefde degraderen tot iets liefs. Dan krijg je een lieve God Die alles over Zijn kant laat gaan en tegenover zoveel liefde kunnen we dat nooit laten gebeuren.

Gebed: Heer, U bent liefde en U heeft lief, maar dat gaat zo diep, dat ik het alleen maar kan bewonderen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu