God is liefde

Thema: God is…

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

Als je iets over God wilt zeggen, zou je volgens velen moeten beginnen met het feit dat God liefde is. Al zijn er ook anderen die zeggen dat God rechtvaardig is en dat dit voorop zou moeten staan. Zou het kunnen dat rechtvaardigheid haaks staat op liefde? Ik zou bijna zeggen dat dit eigenlijk altijd zo is, behalve bij God. Als ons namelijk onrecht wordt aangedaan, valt onze liefde meestal wel diep weg. Liefde heeft eigenlijk altijd te maken met ‘houden van’ en dat stopt op het moment dat jou onrecht wordt aangedaan.

God is de enige uitzondering waarbij Zijn liefde altijd naast alle andere eigenschappen kan blijven bestaan. Probeer het maar uit. En dat dit zo is, komt omdat er, zodra er een tegenstelling ontstaat, dat Gods reddingsplan altijd voorziet. Om daar iets van te begrijpen (voor zover dat lukt) moeten we even kijken naar de meest bekende Bijbeltekst van het Nieuwe Testament: “Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft”.

Let vooral even goed op wat er staat. Er staat niet: “God heeft Zijn Zoon gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft”. Ja, dat staat er wel, maar als je er zo naar kijkt, klopt het niet. Er staat: “Want zo lief heeft God de wereld”. Dat is het enige waar het in dat overbekende vers echt om gaat. God heeft lief! God is zoveel liefde dat Hij begint met liefhebben. Vanuit Zijn liefhebben gaat Hij handelen. Hij heeft lief en het gevolg is dat Hij Zijn Zoon gaf. En weet je waarom? Zodat Hij kan blijven liefhebben!

Als je niet vanuit hier begint met over God praten, loop je vast. Je moet altijd beginnen met God Die liefde is en daardoor liefheeft. En vanuit die liefde, komt al het andere voort of is er een uitweg in die liefde voor alles dat volgt. God is rechtvaardig, dat klopt, maar omdat Hij liefde is en liefheeft, heeft Hij een uitweg gegeven, waardoor Zijn rechtvaardigheid en Zijn liefde naast elkaar kan blijven bestaan. Het enige waar dit ten koste van gaat is van Zichzelf.

Kijk maar wat er staat: Hij gaf Zijn Zoon. Dat deed Hij omdat Hij liefde is en liefheeft. Door in Zijn Zoon Zichzelf op te offeren, blijft Zijn rechtvaardigheid en al Zijn andere eigenschappen bestaan en blijft Hij toch liefhebben, omdat er een weg van genade is gegeven. Nog ene stap dieper is als je hier gewoon je eigen naam invult. God is liefde, Hij heeft jouw lief en daarom gaf Hij Zijn Zoon. Zoveel liefde is God dat Hij Zichzelf er voor over heeft om lief te kunnen blijven hebben.

Als je dit beseft, dan duizelt het je toch, of niet? Als je dit beseft en dit tot je doordringt, dan kun je pas verder kijken naar wat God nog meer is. Dit maakt namelijk dat we door Jezus elke eigenschap van God, hoe vernietigend eventueel ook, onder ogen kunnen zien. En zolang wij bestaan en deze wereld bestaat zal God zoveel liefde zijn en blijven. Begrijp je dan ook dat als je deze liefde tot in de dood afslaat, dat er dan ook gesproken kan worden over verloren gaan? Als dat niet zo zou zijn zo Gods liefde degraderen tot iets liefs. Dan krijg je een lieve God Die alles over Zijn kant laat gaan en tegenover zoveel liefde kunnen we dat nooit laten gebeuren.

Gebed: Heer, U bent liefde en U heeft lief, maar dat gaat zo diep, dat ik het alleen maar kan bewonderen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Handelingen 1:12-14 (HSV)

 
[12] Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
[13] En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
[14] Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 1:12-14 (NBV21)

  [12] Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. [13] Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. [14] Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

04 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu