God is...

Thema: God is…

“En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN.” (Exodus 3:14a)

Na de hele zomerperiode nagedacht te hebben over het thema rust, beginnen we vandaag aan een nieuw thema. Een thema wat zeker niet makkelijk is, omdat het ook ergens soms wat ongrijpbaar lijkt. Ooit hebben we al eens een serie gehad over ‘Jezus is…’. Op zo’n zelfde manier beginnen we vandaag met een serie over ‘God is…’. En dat is toch wel wat lastiger. Lastiger omdat als je echt het over Gods eigenschappen wil hebben, dat je dan soms ogenschijnlijk ook wel tegenstellingen lijkt te hebben. Wie is God eigenlijk?

Het zou zomaar kunnen dat je nu denkt: “Kom op Theo, ik zit mijn leven lang al in de kerk, ik lees mijn Bijbel al vanaf dat ik kan lezen, ik weet echt wel Wie God is”. Dan wil ik beginnen om je eens uit te dagen om even kort te vertellen Wie God is. Ik kan je garanderen dat elk korte antwoord dat je wilt geven, onvolledig is. Als jij in een paar zinnen kunt zeggen Wie God is, dan past Hij in jouw denkkader, maar God is groter dan jouw denkkader. Zodra jij God kunt beredeneren in Wie Hij is, dan doe je Hem te kort. Als God in jouw denkkader past, ken je God niet, want wij kennen slechts ten dele.

Het is niet voor niets dat een orthodoxe Jood nooit de Godsnaam uitspreekt. Dat vindt een Jood oneerbiedig. Daar kun je wat van vinden en denken dat dit een Jood is, die niets van Jezus snapt, maar ook een Messiasbelijdende Jood heeft nog steeds ontzag voor Wie God is. God is groter dan alle goden, God is groter dan dat wij het ooit woorden kunnen geven en ik geloof dat God ook groter is dan dat we een serie over het karakter van God maken waarin we elke karaktereigenschap van God een plaats zouden geven die we in de Bijbel vinden. Dan nog is God groter. Zelfs de Bijbel is te klein om Gods grootheid te beschrijven. Als we straks in de hemel komen zal God altijd groter blijken te zijn. Hij overstijgt alles.

Dus antwoord op de vraag Wie God is, is meer dan even zeggen: “God is liefde”. Ja, dat is Hij, maar Hij is meer dan dat. Of als God liefde is, dan is liefde groter dan wij woorden kunnen geven. Misschien is dat wel het eerlijkste. God is liefde, maar daarmee zeg je dan dus nog steeds niets, omdat je dan de tweede vraag krijgt: Wat is liefde? En misschien moet je zeggen dat de vraag Wie God is en wat liefde is, allebei dezelfde vraag is. Als je namelijk 1 Korinthe 13 leest dan ontdek je dat liefde ook veel karaktereigenschappen heeft van God.

We gaan er de komende tijd nog veel dieper op in, maar voor dit moment zou ik als eerste karaktereigenschap van God de titel van het thema gewoon willen laten staan: God is! Als God Zich de eerste keer met Zijn Naam voorstelt is dat namelijk Wie Hij zegt dat Hij is: “Ik ben”. En waar wij dat dan altijd aan zouden vullen met een zelfstandig naamwoord, zegt God gewoon: “Ik ben”. En laat die uitspraak van God de bemoediging zijn om mee te beginnen: “God is”. Je ziet Hem niet, maar Hij is er wel. Naast je, bij je en om je heen. Fysiek aanwezig, zonder dat je Hem ziet. Hij is er. Zo begint God het avontuur met Israël, door te zeggen dat Hij er is. En elke uitspraak in de Bijbel van mensen die vragen waar God is, is de beleving van die personen, terwijl de realiteit is dat God zegt dat Hij er is.

Gebed: Heer, ik prijs U dat U er bent, altijd en overal, nu en straks, tot in eeuwigheid.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 32 - (HSV)

1. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
    van wie de zonde bedekt is.
2. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid
    niet toerekent,
    en in wiens geest geen bedrog is.

3. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
    onder mijn jammerklachten, de hele dag.
4. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij,
    mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte.          Sela

5. Mijn zonde maakte ik U bekend,
    mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
    Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
    En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela

6. Daarom zal iedere heilige tot U bidden
    ten tijde dat U Zich laat vinden.
    Voorzeker, een overstroming van machtige wateren
    zal hem niet bereiken.
7. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor
    benauwdheid,
    U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela

8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
    ik geef raad, mijn oog is op u.
9. Wees niet als een paard,
    als een muildier, dat geen verstand heeft.
    Zijn bek houdt men in toom met bit en toom;
    dan kan hij u niet te na komen.

10. De goddeloze heeft veel smarten,
      maar wie op de HEERE vertrouwt,
      hem zal de goedertierenheid omringen.
11. Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen,
      zing vrolijk, alle oprechten van hart!.

Psalm 32 - (NBV21)

1. Van David, een kunstig lied
    Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven,
    wiens zonden worden bedekt.
2. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,
    als in zijn geest geen spoor van bedrog is.
    
 3. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
     kreunend leed ik, de hele dag.
 4. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,
     mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela
    
5. Toen beleed ik U mijn zonde,
    ik dekte mijn schuld niet toe,
    ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
    en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
    
6. Laten uw getrouwen dus tot U bidden
    als zij in zichzelf een zonde vinden.
    Stormt dan een vloed van water aan,
    die zal hen niet bereiken.
    
7. Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood
    en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
    
8. ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
    Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
9. Wees niet redeloos als paarden of ezels,
    die met bit en toom worden bedwongen,
    dan zal geen kwaad je treffen.’
    
 10. Een slecht mens heeft veel leed te verduren,
       maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde
       omringd.
 11. Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich,
       zing het uit, u die oprecht bent van hart.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

31 okt 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
07 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Utrecht (VdG)
14 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Varik (PKN)
21 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
28 nov 2021
12:00 - 13:30
Theo de Koning spreekt in Seinpost Slinge

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig zonder bedrog

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.” (Psalm 32:2 - HSV)

“Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.” (Psalm 32:2 – NVB21)

Het zijn bij David twee keer dat hij het over geluk of welzaligheid heeft in psalm 32. In de eerste plaats als je vergeving ontvangt èn als je zonden worden bedekt. En dat dit direct samenhing met het belijden van zonden werd al wel duidelijk. Toch heeft dit nog een verdergaand gevolg. David maakt met het tweede woord ‘welzalig’ of ‘gelukkig’ ook duidelijk wat vergeving is en dat dit ook nog iets uitwerkt. Er is dus meer wat geluk brengt, behalve vergeving.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu