God is...

Thema: God is…

“En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN.” (Exodus 3:14a)

Na de hele zomerperiode nagedacht te hebben over het thema rust, beginnen we vandaag aan een nieuw thema. Een thema wat zeker niet makkelijk is, omdat het ook ergens soms wat ongrijpbaar lijkt. Ooit hebben we al eens een serie gehad over ‘Jezus is…’. Op zo’n zelfde manier beginnen we vandaag met een serie over ‘God is…’. En dat is toch wel wat lastiger. Lastiger omdat als je echt het over Gods eigenschappen wil hebben, dat je dan soms ogenschijnlijk ook wel tegenstellingen lijkt te hebben. Wie is God eigenlijk?

Het zou zomaar kunnen dat je nu denkt: “Kom op Theo, ik zit mijn leven lang al in de kerk, ik lees mijn Bijbel al vanaf dat ik kan lezen, ik weet echt wel Wie God is”. Dan wil ik beginnen om je eens uit te dagen om even kort te vertellen Wie God is. Ik kan je garanderen dat elk korte antwoord dat je wilt geven, onvolledig is. Als jij in een paar zinnen kunt zeggen Wie God is, dan past Hij in jouw denkkader, maar God is groter dan jouw denkkader. Zodra jij God kunt beredeneren in Wie Hij is, dan doe je Hem te kort. Als God in jouw denkkader past, ken je God niet, want wij kennen slechts ten dele.

Het is niet voor niets dat een orthodoxe Jood nooit de Godsnaam uitspreekt. Dat vindt een Jood oneerbiedig. Daar kun je wat van vinden en denken dat dit een Jood is, die niets van Jezus snapt, maar ook een Messiasbelijdende Jood heeft nog steeds ontzag voor Wie God is. God is groter dan alle goden, God is groter dan dat wij het ooit woorden kunnen geven en ik geloof dat God ook groter is dan dat we een serie over het karakter van God maken waarin we elke karaktereigenschap van God een plaats zouden geven die we in de Bijbel vinden. Dan nog is God groter. Zelfs de Bijbel is te klein om Gods grootheid te beschrijven. Als we straks in de hemel komen zal God altijd groter blijken te zijn. Hij overstijgt alles.

Dus antwoord op de vraag Wie God is, is meer dan even zeggen: “God is liefde”. Ja, dat is Hij, maar Hij is meer dan dat. Of als God liefde is, dan is liefde groter dan wij woorden kunnen geven. Misschien is dat wel het eerlijkste. God is liefde, maar daarmee zeg je dan dus nog steeds niets, omdat je dan de tweede vraag krijgt: Wat is liefde? En misschien moet je zeggen dat de vraag Wie God is en wat liefde is, allebei dezelfde vraag is. Als je namelijk 1 Korinthe 13 leest dan ontdek je dat liefde ook veel karaktereigenschappen heeft van God.

We gaan er de komende tijd nog veel dieper op in, maar voor dit moment zou ik als eerste karaktereigenschap van God de titel van het thema gewoon willen laten staan: God is! Als God Zich de eerste keer met Zijn Naam voorstelt is dat namelijk Wie Hij zegt dat Hij is: “Ik ben”. En waar wij dat dan altijd aan zouden vullen met een zelfstandig naamwoord, zegt God gewoon: “Ik ben”. En laat die uitspraak van God de bemoediging zijn om mee te beginnen: “God is”. Je ziet Hem niet, maar Hij is er wel. Naast je, bij je en om je heen. Fysiek aanwezig, zonder dat je Hem ziet. Hij is er. Zo begint God het avontuur met Israël, door te zeggen dat Hij er is. En elke uitspraak in de Bijbel van mensen die vragen waar God is, is de beleving van die personen, terwijl de realiteit is dat God zegt dat Hij er is.

Gebed: Heer, ik prijs U dat U er bent, altijd en overal, nu en straks, tot in eeuwigheid.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu