Van rust naar echte rust

Thema: Rust

“Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is.” (Hebreeën 4:1)

Uiteindelijk sluit de Hebreeënbrief af met de rust, die begon op de zevende scheppingsdag. Het is heel bijzonder dat het juist daar in de Bijbel gebeurt. We hebben de hele zomervakantie nagedacht over rust. En bijna alles teksten over rust zijn voorbij gekomen. Soms leek het wat herhaling en was het zelfs ook wel eens scherp, maar het begon vanuit Gods verlangen om te genieten. Je zou dus kunnen zeggen dat God begint met rust, maar de rust die nog moet komen overstijgt straks alles.

Dat rust niet betekent dat je met je armen over elkaar moet gaan zitten afwachten is wel duidelijk geworden. Rust is in de Bijbel eigenlijk altijd actieve rust. Zo begon het bij God ook op de zevende dag. De rustdag was niet bedoeld om te luieren, maar om actief te genieten. Genieten waardoor je rust in God. Niet voor niets was dat in het Oude Testament al zo belangrijk. Alles wat in het Oude Testament gebeurt is eigenlijk een afspiegeling van dat wat straks zal komen. Elke overwinning in aardse zin, wijst heen naar de overwinningen onder het nieuwe verbond, maar zo is het dan dus ook met de rust. Er staat nog een belofte van eeuwige rust uit. Eeuwig genieten in Gods tegenwoordigheid.

Het is, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief schrijft, niet voor niets dat de rust waarin Jozua het volk vanuit de woestijn bracht maar een rust was die erg ten dele was. Als dat de echte rust was geweest, was dat ook wel erg karig geweest. Dan was het hooguit een aardse rust geweest van tijdelijke aard. En ja, velen zijn zelfs in die aardse en tijdelijke rust niet eens gekomen vanwege hun ongehoorzaamheid. Ze zijn omgekomen onderweg naar de rust, in de woestijn. En dan zegt de schrijver dat als dit al gebeurt, dan moeten we de belofte van die eeuwige rust wel heel serieus nemen.

Natuurlijk, de brief aan de Hebreeën is in de eerste plaats een brief aan Joden in de verstrooiing. Daarmee is ook duidelijk dat het Joodse volk als eerste het recht had op de rust waarin we straks pas zullen ingaan. Het is door hun ongeloof als ze daar straks niet komen. Tegelijk blijft natuurlijk de oproep wel staan waar hoofdstuk 4 mee begint dat we er beducht op moeten zijn dat er niet iemand achterblijft. Pas dus op dat er in de woestijn van het leven niet mensen zijn die vanwege hun ongeloof achterblijven. In de woestijn is namelijk geen leven mogelijk, daar is de rust niet te vinden.

Dat betekent dat als we nu deze serie afronden, de vraag in de eerste plaats naar ons toekomt hoe wij leven richting die rust van het eeuwige genieten. De eeuwige zevende dag, zou je kunnen zeggen. Daar kom je alleen als je rust in het werk van Jezus. Jezus’ werk op aarde, als je daarin rust hebt gevonden, dan ben je op weg naar de eeuwige rust. Misschien helemaal geen nieuws, maar laat ik het toch een keer zo zeggen. Tegelijk ga ik er vanuit dat als je meeleest met ‘Tijd met God’ dit geen vraag meer is. Dan blijft de opdracht over waar hoofdstuk 4 mee begint: Let op, wees er op beducht, pas er op dat er niemand achterblijft. De belofte van de rust staat namelijk nog open. Er is op dit moment nog niemand die er buiten hoeft te blijven. Laten we ze dan meenemen, omdat wij nu al leerden genieten van de rust, nu al uit de rust onze weg zochten en echt al leerden genieten van wat God geeft. Dat smaakt naar meer en laten we onderweg er dan velen meenemen, zodat we straks echt met een hemel en een aarde vol, zullen genieten van God en Zijn rust.

Gebed: Heer, ik dank en prijs U voor de rust die U nu al geeft, maar ik verlang naar volmaakte en eeuwige rust en ik wil velen meenemen om nu al van U te leren genieten.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu