Van rust naar echte rust

Thema: Rust

“Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is.” (Hebreeën 4:1)

Uiteindelijk sluit de Hebreeënbrief af met de rust, die begon op de zevende scheppingsdag. Het is heel bijzonder dat het juist daar in de Bijbel gebeurt. We hebben de hele zomervakantie nagedacht over rust. En bijna alles teksten over rust zijn voorbij gekomen. Soms leek het wat herhaling en was het zelfs ook wel eens scherp, maar het begon vanuit Gods verlangen om te genieten. Je zou dus kunnen zeggen dat God begint met rust, maar de rust die nog moet komen overstijgt straks alles.

Dat rust niet betekent dat je met je armen over elkaar moet gaan zitten afwachten is wel duidelijk geworden. Rust is in de Bijbel eigenlijk altijd actieve rust. Zo begon het bij God ook op de zevende dag. De rustdag was niet bedoeld om te luieren, maar om actief te genieten. Genieten waardoor je rust in God. Niet voor niets was dat in het Oude Testament al zo belangrijk. Alles wat in het Oude Testament gebeurt is eigenlijk een afspiegeling van dat wat straks zal komen. Elke overwinning in aardse zin, wijst heen naar de overwinningen onder het nieuwe verbond, maar zo is het dan dus ook met de rust. Er staat nog een belofte van eeuwige rust uit. Eeuwig genieten in Gods tegenwoordigheid.

Het is, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief schrijft, niet voor niets dat de rust waarin Jozua het volk vanuit de woestijn bracht maar een rust was die erg ten dele was. Als dat de echte rust was geweest, was dat ook wel erg karig geweest. Dan was het hooguit een aardse rust geweest van tijdelijke aard. En ja, velen zijn zelfs in die aardse en tijdelijke rust niet eens gekomen vanwege hun ongehoorzaamheid. Ze zijn omgekomen onderweg naar de rust, in de woestijn. En dan zegt de schrijver dat als dit al gebeurt, dan moeten we de belofte van die eeuwige rust wel heel serieus nemen.

Natuurlijk, de brief aan de Hebreeën is in de eerste plaats een brief aan Joden in de verstrooiing. Daarmee is ook duidelijk dat het Joodse volk als eerste het recht had op de rust waarin we straks pas zullen ingaan. Het is door hun ongeloof als ze daar straks niet komen. Tegelijk blijft natuurlijk de oproep wel staan waar hoofdstuk 4 mee begint dat we er beducht op moeten zijn dat er niet iemand achterblijft. Pas dus op dat er in de woestijn van het leven niet mensen zijn die vanwege hun ongeloof achterblijven. In de woestijn is namelijk geen leven mogelijk, daar is de rust niet te vinden.

Dat betekent dat als we nu deze serie afronden, de vraag in de eerste plaats naar ons toekomt hoe wij leven richting die rust van het eeuwige genieten. De eeuwige zevende dag, zou je kunnen zeggen. Daar kom je alleen als je rust in het werk van Jezus. Jezus’ werk op aarde, als je daarin rust hebt gevonden, dan ben je op weg naar de eeuwige rust. Misschien helemaal geen nieuws, maar laat ik het toch een keer zo zeggen. Tegelijk ga ik er vanuit dat als je meeleest met ‘Tijd met God’ dit geen vraag meer is. Dan blijft de opdracht over waar hoofdstuk 4 mee begint: Let op, wees er op beducht, pas er op dat er niemand achterblijft. De belofte van de rust staat namelijk nog open. Er is op dit moment nog niemand die er buiten hoeft te blijven. Laten we ze dan meenemen, omdat wij nu al leerden genieten van de rust, nu al uit de rust onze weg zochten en echt al leerden genieten van wat God geeft. Dat smaakt naar meer en laten we onderweg er dan velen meenemen, zodat we straks echt met een hemel en een aarde vol, zullen genieten van God en Zijn rust.

Gebed: Heer, ik dank en prijs U voor de rust die U nu al geeft, maar ik verlang naar volmaakte en eeuwige rust en ik wil velen meenemen om nu al van U te leren genieten.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Handelingen 1:12-14 (HSV)

 
[12] Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.
[13] En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.
[14] Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 1:12-14 (NBV21)

  [12] Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. [13] Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. [14] Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Afzonderen voor gebed

Serie: Wij bidden

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1:14 – HSV)

“Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Handelingen 1:14 – NBV21)

Ik zou nu je kunnen laten nadenken over de discipelen die net Jezus naar de hemel hebben zien gaan en die nu alleen zijn achtergebleven om op de Heilige Geest te wachten. Daar zonderen ze zich biddend voor af, samen met de vrouwen. Ze gaan eensgezind bidden. Ik denk dat ik je dan geen nieuwe dingen zal vertellen. Het is daarbij ook heel makkelijk om dit op een afstandje te zien. Wij weten immers dat ze maar tien dagen hoeven te wachten, wij weten hoe die komst van de Heilige Geest eruit heeft gezien. Dus elk woord wat ik hierover zeg is niets anders dan vanuit de kennis die wij al hebben, vertellen wat er is gebeurd. Maar stel nu dat jij daar had gezeten.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

04 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022
03 september 2022

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu