Zoek een eenzame plaats

Thema: Rust

“En Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit; want er waren er velen die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.” (Markus 6:31)

Wanneer heb jij voor het laatst, heel bewust gezocht naar een eenzame plaats? Of misschien moet ik de vraag voor jou nog wel anders stellen: Wanneer was je voor het laatst op een eenzame plaats en maakte je daar ook gebruik van? Mijn ervaring is namelijk ook wel vaak dat ik wel op een eenzame plaats kan zijn, maar die niet gebruik. Als ik kijk hoeveel ik afgelopen zomervakantie heb gewandeld en soms uren niemand tegenkwam, maar lang niet altijd de eenzaamheid en de stilte gebruikte waar ik deze voor zou moeten gebruiken, dan is die laatste vraag misschien nog wel meer gepast dan de eerste.

Dat we leven in een tijd waarin we worden opgejaagd door van alles wat we moeten, is duidelijk. Weet je wat alleen zo vreemd is? Dat als je in Gods Koninkrijk werkt, dat ditzelfde wel lijkt te gebeuren. Tenminste, ik merk dat wel heel vaak. Er ligt altijd meer werk te doen dan dat je kunt verzetten en er is altijd nood. En als je in Gods Koninkrijk wat taken te doen hebt, zul je dat ongetwijfeld herkennen. En soms is het zo sterk dat je je bijna schuldig voelt als je gewoon even tijd voor jezelf probeert te nemen.

Toen Jezus met Zijn discipelen op aarde was, speelde dit dus ook al. De enige die hier geen last van leek te hebben was Jezus Zelf. Hij zocht de stilte wel op, al stonden ze drie rijen dik voor Zijn deur. Dan nog ging Hij naar een eenzame plaats alleen. Heel vaak was dat ook een plaats waar Hij tijd nam om te bidden. Toch, als je de woorden van Jezus in Markus 6 leest blijkt Hij daar nog niet eens in eerste instantie voor op te roepen. De situatie was dat Zijn discipelen onder druk stonden omdat er velen kwamen en gingen en dat er niet eens tijd was om te eten.

Als je goed leest lijkt dat niet persé een fout van die discipelen, maar het heeft veel meer te maken met de plaats waar ze zijn. Jezus roept hen niet voor niets op om naar een eenzame plaats te komen. Met andere woorden: De discipelen werden op de plaats waar ze waren, telkens aan hun armen getrokken. Telkens waren ze weer ergens nodig. Herkenbaar als je beschikbaar bent. Ik weet nog goed dat toen ik in Gods Koninkrijk begon dat ik dag en nacht beschikbaar wilde zijn. Lange tijd vond ik ook echt dat het nodig was. Collega’s die aan het einde van een lang winterseizoen in de kerk blij waren dat het Pasen was, begreep ik niet goed. Ik wilde met de jongeren wel doorgaan tot de zomervakantie toe.

Het klinkt ook allemaal zo mooi en zo hoe het hoort. Toch zegt Jezus dat het zo niet hoort. Als je jezelf begint te vergeten, dan gaat er iets mis. Dan begin je te lijden aan een Messiascomplex. Dan begin je te lijden aan de gedachte dat alles van jou afhangt. Juist dat wil Jezus niet. Hij wil dat je uit de rust zult dienen en dat je soms ook gewoon even afstand neemt. Ik kom soms mensen tegen die zeggen dat vakantie niet Bijbels is, maar Jezus roept je op om van tijd tot tijd naar een eenzame plaats te gaan om op adem te komen en om daar te werken aan je relatie met God.

Kom van tijd tot tijd op een plaats waar niet doorlopend van alles van je gevraagd wordt en laat je ook op die plaats niet opjagen door de gedachte dat jij niet even tot rust kunt komen omdat er nog zoveel moet gebeuren. Het is namelijk onzin. Sterker nog, ik geloof dat het een manier is van de vijand om je uit te putten. Rust wat uit, is de boodschap van Jezus.

Gebed: Heer, wat bent U genadig en liefdevol als U ons oproept om ons soms af te zonderen om tot rust te komen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 32 - (HSV)

1. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
    van wie de zonde bedekt is.
2. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid
    niet toerekent,
    en in wiens geest geen bedrog is.

3. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
    onder mijn jammerklachten, de hele dag.
4. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij,
    mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte.          Sela

5. Mijn zonde maakte ik U bekend,
    mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
    Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
    En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela

6. Daarom zal iedere heilige tot U bidden
    ten tijde dat U Zich laat vinden.
    Voorzeker, een overstroming van machtige wateren
    zal hem niet bereiken.
7. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor
    benauwdheid,
    U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela

8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
    ik geef raad, mijn oog is op u.
9. Wees niet als een paard,
    als een muildier, dat geen verstand heeft.
    Zijn bek houdt men in toom met bit en toom;
    dan kan hij u niet te na komen.

10. De goddeloze heeft veel smarten,
      maar wie op de HEERE vertrouwt,
      hem zal de goedertierenheid omringen.
11. Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen,
      zing vrolijk, alle oprechten van hart!.

Psalm 32 - (NBV21)

1. Van David, een kunstig lied
    Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven,
    wiens zonden worden bedekt.
2. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,
    als in zijn geest geen spoor van bedrog is.
    
 3. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
     kreunend leed ik, de hele dag.
 4. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,
     mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela
    
5. Toen beleed ik U mijn zonde,
    ik dekte mijn schuld niet toe,
    ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
    en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
    
6. Laten uw getrouwen dus tot U bidden
    als zij in zichzelf een zonde vinden.
    Stormt dan een vloed van water aan,
    die zal hen niet bereiken.
    
7. Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood
    en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
    
8. ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
    Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
9. Wees niet redeloos als paarden of ezels,
    die met bit en toom worden bedwongen,
    dan zal geen kwaad je treffen.’
    
 10. Een slecht mens heeft veel leed te verduren,
       maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde
       omringd.
 11. Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich,
       zing het uit, u die oprecht bent van hart.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

31 okt 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
07 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Utrecht (VdG)
14 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Varik (PKN)
21 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
28 nov 2021
12:00 - 13:30
Theo de Koning spreekt in Seinpost Slinge

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig zonder bedrog

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.” (Psalm 32:2 - HSV)

“Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.” (Psalm 32:2 – NVB21)

Het zijn bij David twee keer dat hij het over geluk of welzaligheid heeft in psalm 32. In de eerste plaats als je vergeving ontvangt èn als je zonden worden bedekt. En dat dit direct samenhing met het belijden van zonden werd al wel duidelijk. Toch heeft dit nog een verdergaand gevolg. David maakt met het tweede woord ‘welzalig’ of ‘gelukkig’ ook duidelijk wat vergeving is en dat dit ook nog iets uitwerkt. Er is dus meer wat geluk brengt, behalve vergeving.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu