Zoek een eenzame plaats

Thema: Rust

“En Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit; want er waren er velen die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.” (Markus 6:31)

Wanneer heb jij voor het laatst, heel bewust gezocht naar een eenzame plaats? Of misschien moet ik de vraag voor jou nog wel anders stellen: Wanneer was je voor het laatst op een eenzame plaats en maakte je daar ook gebruik van? Mijn ervaring is namelijk ook wel vaak dat ik wel op een eenzame plaats kan zijn, maar die niet gebruik. Als ik kijk hoeveel ik afgelopen zomervakantie heb gewandeld en soms uren niemand tegenkwam, maar lang niet altijd de eenzaamheid en de stilte gebruikte waar ik deze voor zou moeten gebruiken, dan is die laatste vraag misschien nog wel meer gepast dan de eerste.

Dat we leven in een tijd waarin we worden opgejaagd door van alles wat we moeten, is duidelijk. Weet je wat alleen zo vreemd is? Dat als je in Gods Koninkrijk werkt, dat ditzelfde wel lijkt te gebeuren. Tenminste, ik merk dat wel heel vaak. Er ligt altijd meer werk te doen dan dat je kunt verzetten en er is altijd nood. En als je in Gods Koninkrijk wat taken te doen hebt, zul je dat ongetwijfeld herkennen. En soms is het zo sterk dat je je bijna schuldig voelt als je gewoon even tijd voor jezelf probeert te nemen.

Toen Jezus met Zijn discipelen op aarde was, speelde dit dus ook al. De enige die hier geen last van leek te hebben was Jezus Zelf. Hij zocht de stilte wel op, al stonden ze drie rijen dik voor Zijn deur. Dan nog ging Hij naar een eenzame plaats alleen. Heel vaak was dat ook een plaats waar Hij tijd nam om te bidden. Toch, als je de woorden van Jezus in Markus 6 leest blijkt Hij daar nog niet eens in eerste instantie voor op te roepen. De situatie was dat Zijn discipelen onder druk stonden omdat er velen kwamen en gingen en dat er niet eens tijd was om te eten.

Als je goed leest lijkt dat niet persé een fout van die discipelen, maar het heeft veel meer te maken met de plaats waar ze zijn. Jezus roept hen niet voor niets op om naar een eenzame plaats te komen. Met andere woorden: De discipelen werden op de plaats waar ze waren, telkens aan hun armen getrokken. Telkens waren ze weer ergens nodig. Herkenbaar als je beschikbaar bent. Ik weet nog goed dat toen ik in Gods Koninkrijk begon dat ik dag en nacht beschikbaar wilde zijn. Lange tijd vond ik ook echt dat het nodig was. Collega’s die aan het einde van een lang winterseizoen in de kerk blij waren dat het Pasen was, begreep ik niet goed. Ik wilde met de jongeren wel doorgaan tot de zomervakantie toe.

Het klinkt ook allemaal zo mooi en zo hoe het hoort. Toch zegt Jezus dat het zo niet hoort. Als je jezelf begint te vergeten, dan gaat er iets mis. Dan begin je te lijden aan een Messiascomplex. Dan begin je te lijden aan de gedachte dat alles van jou afhangt. Juist dat wil Jezus niet. Hij wil dat je uit de rust zult dienen en dat je soms ook gewoon even afstand neemt. Ik kom soms mensen tegen die zeggen dat vakantie niet Bijbels is, maar Jezus roept je op om van tijd tot tijd naar een eenzame plaats te gaan om op adem te komen en om daar te werken aan je relatie met God.

Kom van tijd tot tijd op een plaats waar niet doorlopend van alles van je gevraagd wordt en laat je ook op die plaats niet opjagen door de gedachte dat jij niet even tot rust kunt komen omdat er nog zoveel moet gebeuren. Het is namelijk onzin. Sterker nog, ik geloof dat het een manier is van de vijand om je uit te putten. Rust wat uit, is de boodschap van Jezus.

Gebed: Heer, wat bent U genadig en liefdevol als U ons oproept om ons soms af te zonderen om tot rust te komen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu