Dubbele belofte van rust

Thema: Rust

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Mattheüs 11:28-30)

Je hebt vast wel gemerkt dat de rust, zoals er in het Oude Testament over gesproken wordt, dit heel veel te maken had met een leven waarin de rol van de wet een grote plaats in nam. En ook daarnaast dat als de afgoden gediend werden de rust verdween. Het is opmerkelijk dat het woord ‘rust’ in het Nieuwe Testament niet heel veel voorkomt. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat de rust minder is. Sterker nog, Jezus belooft in ene keer dubbele rust. Je moet namelijk bij Hem zijn voor rust.

Het is een overbekende tekst: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven”. Alleen als je dan wilt weten hoe dat dan werkt met die rust, dan moet je even blijven luisteren en dan belooft Jezus je nog een keer rust. Eigenlijk zegt Jezus: “Kom nu hier en dan zal Ik je leren hoe je echt rust ontvangt”. Het vreemde lijkt dan dat Hij het vervolgens heeft over het dragen van een juk: “Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel”. Gelijk er achteraan zegt Hij dat Zijn juk licht is en zacht is.

Nu zou je kunnen zeggen dat je dus een juk moet dragen. Een juk legde men vroeger een os op zijn schouders om er dan mee te kunnen ploegen. Dat klinkt allemaal zwaar, maar de vraag is waarom Jezus het hier over een juk heeft. Eigenlijk is Hij vooral bezig om je te laten zien dat Zijn juk er wel is, maar je moet niet denken dat als je Zijn juk niet op je neemt dat je dan zonder juk zou zijn. Het hele volk zuchtte namelijk onder twee jukken. In de eerste plaats dat van de Romeinen die hen onderdrukten, maar in de tweede plaats, en dat is nog veel erger, ook onder het juk van religie.

De geestelijk leiders hadden het volk compleet uitgeput door de eindeloze vele regels van religie. Geloven was iets dat hard en genadeloos was en vooral ook liefdeloos. En nu is hier Jezus Die zegt: “Je kunt beter Mijn juk op je nemen”. Een juk van zachtmoedigheid en nederigheid. Als je dat doet wordt het anders. Dat is niet een juk van moeten, maar een juk van liefhebben. En sterker nog, dan draagt Hij samen met jou het juk. Die Farizeeën en Schriftgeleerden lieten namelijk het volk maar aan tobben, maar Jezus juist niet, daar mag je in Zijn nabijheid leren wat zachtmoedigheid is. Dat is Hij namelijk Zelf, Hij staat niet met regels klaar, maar gaat de relatie met je aan. Dat geeft rust, het tegengestelde van religie.

Als je zover komt dan is de dubbele belofte van rust in deze twee verzen helemaal niet overdreven. En de vraag is hoe jouw leven is. Ook als kind van God. Heb je nog steeds die momenten van vermoeid en belast zijn? Niet omdat je overvol zit met zorgen, daar vindt Jezus ook iets van, maar daar gaat het hier niet over. Vermoeid en belast omdat je niet helemaal uit de relatie met Hem leeft en ergens nog steeds het gevoel hebt dat jij het moet doen, dat je toch iets moet doen om God genadig te stemmen. Natuurlijk weet je dat het niet zo is, maar toch iets in ons neigt toch naar religie en laat soms toch de relatie weer los. Juist dat wil Jezus anders maken en daarom spreekt Hij je daar vandaag weer een keer op aan, omdat de relatie met Hem rust geeft, je laat stoppen met jagen en werken en echt genade zijn werk laat doen.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw rust, voor Uw overname van al het werken, want U deed het werk voor mij, zodat ik nu mag rusten.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 32 - (HSV)

1. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
    van wie de zonde bedekt is.
2. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid
    niet toerekent,
    en in wiens geest geen bedrog is.

3. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
    onder mijn jammerklachten, de hele dag.
4. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij,
    mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte.          Sela

5. Mijn zonde maakte ik U bekend,
    mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
    Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
    En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela

6. Daarom zal iedere heilige tot U bidden
    ten tijde dat U Zich laat vinden.
    Voorzeker, een overstroming van machtige wateren
    zal hem niet bereiken.
7. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor
    benauwdheid,
    U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela

8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
    ik geef raad, mijn oog is op u.
9. Wees niet als een paard,
    als een muildier, dat geen verstand heeft.
    Zijn bek houdt men in toom met bit en toom;
    dan kan hij u niet te na komen.

10. De goddeloze heeft veel smarten,
      maar wie op de HEERE vertrouwt,
      hem zal de goedertierenheid omringen.
11. Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen,
      zing vrolijk, alle oprechten van hart!.

Psalm 32 - (NBV21)

1. Van David, een kunstig lied
    Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven,
    wiens zonden worden bedekt.
2. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,
    als in zijn geest geen spoor van bedrog is.
    
 3. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
     kreunend leed ik, de hele dag.
 4. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,
     mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela
    
5. Toen beleed ik U mijn zonde,
    ik dekte mijn schuld niet toe,
    ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
    en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
    
6. Laten uw getrouwen dus tot U bidden
    als zij in zichzelf een zonde vinden.
    Stormt dan een vloed van water aan,
    die zal hen niet bereiken.
    
7. Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood
    en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
    
8. ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
    Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
9. Wees niet redeloos als paarden of ezels,
    die met bit en toom worden bedwongen,
    dan zal geen kwaad je treffen.’
    
 10. Een slecht mens heeft veel leed te verduren,
       maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde
       omringd.
 11. Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich,
       zing het uit, u die oprecht bent van hart.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

31 okt 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
07 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Utrecht (VdG)
14 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Varik (PKN)
21 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
28 nov 2021
12:00 - 13:30
Theo de Koning spreekt in Seinpost Slinge

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig zonder bedrog

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.” (Psalm 32:2 - HSV)

“Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.” (Psalm 32:2 – NVB21)

Het zijn bij David twee keer dat hij het over geluk of welzaligheid heeft in psalm 32. In de eerste plaats als je vergeving ontvangt èn als je zonden worden bedekt. En dat dit direct samenhing met het belijden van zonden werd al wel duidelijk. Toch heeft dit nog een verdergaand gevolg. David maakt met het tweede woord ‘welzalig’ of ‘gelukkig’ ook duidelijk wat vergeving is en dat dit ook nog iets uitwerkt. Er is dus meer wat geluk brengt, behalve vergeving.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu