Dubbele belofte van rust

Thema: Rust

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Mattheüs 11:28-30)

Je hebt vast wel gemerkt dat de rust, zoals er in het Oude Testament over gesproken wordt, dit heel veel te maken had met een leven waarin de rol van de wet een grote plaats in nam. En ook daarnaast dat als de afgoden gediend werden de rust verdween. Het is opmerkelijk dat het woord ‘rust’ in het Nieuwe Testament niet heel veel voorkomt. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat de rust minder is. Sterker nog, Jezus belooft in ene keer dubbele rust. Je moet namelijk bij Hem zijn voor rust.

Het is een overbekende tekst: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven”. Alleen als je dan wilt weten hoe dat dan werkt met die rust, dan moet je even blijven luisteren en dan belooft Jezus je nog een keer rust. Eigenlijk zegt Jezus: “Kom nu hier en dan zal Ik je leren hoe je echt rust ontvangt”. Het vreemde lijkt dan dat Hij het vervolgens heeft over het dragen van een juk: “Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel”. Gelijk er achteraan zegt Hij dat Zijn juk licht is en zacht is.

Nu zou je kunnen zeggen dat je dus een juk moet dragen. Een juk legde men vroeger een os op zijn schouders om er dan mee te kunnen ploegen. Dat klinkt allemaal zwaar, maar de vraag is waarom Jezus het hier over een juk heeft. Eigenlijk is Hij vooral bezig om je te laten zien dat Zijn juk er wel is, maar je moet niet denken dat als je Zijn juk niet op je neemt dat je dan zonder juk zou zijn. Het hele volk zuchtte namelijk onder twee jukken. In de eerste plaats dat van de Romeinen die hen onderdrukten, maar in de tweede plaats, en dat is nog veel erger, ook onder het juk van religie.

De geestelijk leiders hadden het volk compleet uitgeput door de eindeloze vele regels van religie. Geloven was iets dat hard en genadeloos was en vooral ook liefdeloos. En nu is hier Jezus Die zegt: “Je kunt beter Mijn juk op je nemen”. Een juk van zachtmoedigheid en nederigheid. Als je dat doet wordt het anders. Dat is niet een juk van moeten, maar een juk van liefhebben. En sterker nog, dan draagt Hij samen met jou het juk. Die Farizeeën en Schriftgeleerden lieten namelijk het volk maar aan tobben, maar Jezus juist niet, daar mag je in Zijn nabijheid leren wat zachtmoedigheid is. Dat is Hij namelijk Zelf, Hij staat niet met regels klaar, maar gaat de relatie met je aan. Dat geeft rust, het tegengestelde van religie.

Als je zover komt dan is de dubbele belofte van rust in deze twee verzen helemaal niet overdreven. En de vraag is hoe jouw leven is. Ook als kind van God. Heb je nog steeds die momenten van vermoeid en belast zijn? Niet omdat je overvol zit met zorgen, daar vindt Jezus ook iets van, maar daar gaat het hier niet over. Vermoeid en belast omdat je niet helemaal uit de relatie met Hem leeft en ergens nog steeds het gevoel hebt dat jij het moet doen, dat je toch iets moet doen om God genadig te stemmen. Natuurlijk weet je dat het niet zo is, maar toch iets in ons neigt toch naar religie en laat soms toch de relatie weer los. Juist dat wil Jezus anders maken en daarom spreekt Hij je daar vandaag weer een keer op aan, omdat de relatie met Hem rust geeft, je laat stoppen met jagen en werken en echt genade zijn werk laat doen.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw rust, voor Uw overname van al het werken, want U deed het werk voor mij, zodat ik nu mag rusten.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu