Rust door de oude paden

Thema: Rust

“Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet.” (Jeremia 6:16)

Ik heb het al eens eerder geschreven dat ik soms ook gewoon kan worstelen met hoe God om kan gaan met een volk dat echt niet wil luisteren. Kan God een volk afwijzen? Kan God dan ook ons afwijzen en zeggen: “Als jullie je gedragen alsof Ik niet besta, dan stopt het wel een keer”? Het is wel duidelijk dat wij veel liever zeggen dat God altijd genadig is, liefdevol en je nooit zal verlaten. Herken jij de vraag of dat echt wel zo is? Hoe Bijbels is dat?

Wij zeggen dan vaak dat dit in het Oude Testament wel gebeurde, maar vanaf Jezus niet meer. Is dat echt zo? In het boek Handelingen lezen we van Ananias en Safira, maar ook van de verwoesting van de tempel. Bij dat laatste kun je natuurlijk nog zeggen dat dit was omdat de offerdienst was gestopt en als Israël er zelf niet mee stopte dan laat God de tempel afbreken. Mooi gedacht, maar vervolgens wordt ook het volk uiteindelijk over de hele wereld in een nieuwe ballingschap gestuurd. Er blijft niets meer over van het volk omdat het overal op de aarde terecht is gekomen vanwege het afwijzen van Jezus.

En als het dan niet meer zo is, wat is dan de waarde van al die geschiedenissen uit het Oude Testament? Eentje lezen we bij de profeet Jeremia. Je kunt wel zeggen dat het niet de meest gezellige profeet is om te lezen, want veel positieve dingen kom je eigenlijk niet tegen. Of juist wel, alleen dan moet je het doorzien? Ik durf in ieder geval wel de stelling aan dat je nooit kunt zeggen dat God een volk helemaal laat vallen. Als je Jeremia leest, merk je door alles heen dat God echt helemaal klaar is met Jeruzalem. De ondergang is onomkeerbaar. Maar ook dat gaat niet zonder de boodschap dat dit ook voorkomen had kunnen worden. Jeremia zegt namens God dat het volk op de wegen had moeten gaan staan en naar de aloude paden had moeten vragen. Ze hadden naar de goede weg moeten vragen.

Jeremia gebruikt hier beeldspraak die heel duidelijk is. Israël is verdwaald bij God vandaan en ze hadden moeten vragen naar Gods weg. De aloude paden is het leven met God, zoals Hij dat had bedoeld. Dan zullen ze rust vinden voor hun ziel. Maar, en daarmee blijkt dat je dit allemaal in de verleden tijd moet lezen, zij zeggen: “Wij bewandelen die niet”.  Met andere woorden: Ze hebben niet geluisterd. Zoveel niet geluisterd dat Gods geduld nu op is.

Ergens geloof ik dat God ook in onze tijd ergens echt klaar mee kan zijn. Ondanks alles wat Jezus heeft gedaan. Ondanks dat God de wereld met Zichzelf verzoende. En toch is het nooit iets dat definitief is. Als er iets moeilijk is, is het de visie op Israël delen zoals de Bijbel er over spreekt. De mainstream media is in alle opzichten anti-Israël. Hoe definitief het ook lijkt met Israël, God blijft trouw aan Zijn werk. Dat is ook de boodschap van Jeremia. Het is bij God niet zo dat als Israël weer op die aloude paden gaat lopen dat God hen dan nog steeds laat voor wat ze zijn.

Zo kan God ook ons soms een periode ogenschijnlijk loslaten. Niet om los te laten, maar om ons toch dichtbij Hem te houden. Er staat altijd een deur open bij God, tot de dag van de wederkomst. Ook voor Israël, omdat de ogenschijnlijk, totale vernietiging. God blijft altijd trouw. Zoals dat God ook Babel straks zal veroordelen omwille van Israël, zo is het ook zo dat als wie dan ook, opnieuw bij God komt, Hij nooit de deur zal sluiten. Tegelijk kan God, en heeft Hij ook het recht om te reageren op diegenen die Hem de deur wijzen. En wij, we blijven worstelen met hoe God reageert en dat is lang niet altijd zo duidelijk. Het heeft alles te maken met hoeveel wij willen geloven dat God Zijn keuzes mag maken en laten wij daarbij ook bedenken dat de oude boodschap van het Evangelie rust geeft. Blijf daarbij, dan ben je ook altijd in God nabijheid.

Gebed: Heer, het blijft worstelen met Uw ingrijpen in de wereld en in ons leven. Hoe komen we hier ooit uit, maar als we trouw blijven aan de oude boodschap, gaat dit niet over ons.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 32 - (HSV)

1. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
    van wie de zonde bedekt is.
2. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid
    niet toerekent,
    en in wiens geest geen bedrog is.

3. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
    onder mijn jammerklachten, de hele dag.
4. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij,
    mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte.          Sela

5. Mijn zonde maakte ik U bekend,
    mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
    Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
    En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela

6. Daarom zal iedere heilige tot U bidden
    ten tijde dat U Zich laat vinden.
    Voorzeker, een overstroming van machtige wateren
    zal hem niet bereiken.
7. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor
    benauwdheid,
    U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela

8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
    ik geef raad, mijn oog is op u.
9. Wees niet als een paard,
    als een muildier, dat geen verstand heeft.
    Zijn bek houdt men in toom met bit en toom;
    dan kan hij u niet te na komen.

10. De goddeloze heeft veel smarten,
      maar wie op de HEERE vertrouwt,
      hem zal de goedertierenheid omringen.
11. Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen,
      zing vrolijk, alle oprechten van hart!.

Psalm 32 - (NBV21)

1. Van David, een kunstig lied
    Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven,
    wiens zonden worden bedekt.
2. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,
    als in zijn geest geen spoor van bedrog is.
    
 3. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
     kreunend leed ik, de hele dag.
 4. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,
     mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela
    
5. Toen beleed ik U mijn zonde,
    ik dekte mijn schuld niet toe,
    ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
    en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
    
6. Laten uw getrouwen dus tot U bidden
    als zij in zichzelf een zonde vinden.
    Stormt dan een vloed van water aan,
    die zal hen niet bereiken.
    
7. Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood
    en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
    
8. ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
    Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
9. Wees niet redeloos als paarden of ezels,
    die met bit en toom worden bedwongen,
    dan zal geen kwaad je treffen.’
    
 10. Een slecht mens heeft veel leed te verduren,
       maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde
       omringd.
 11. Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich,
       zing het uit, u die oprecht bent van hart.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

31 okt 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
07 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Utrecht (VdG)
14 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Varik (PKN)
21 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
28 nov 2021
12:00 - 13:30
Theo de Koning spreekt in Seinpost Slinge

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig zonder bedrog

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.” (Psalm 32:2 - HSV)

“Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.” (Psalm 32:2 – NVB21)

Het zijn bij David twee keer dat hij het over geluk of welzaligheid heeft in psalm 32. In de eerste plaats als je vergeving ontvangt èn als je zonden worden bedekt. En dat dit direct samenhing met het belijden van zonden werd al wel duidelijk. Toch heeft dit nog een verdergaand gevolg. David maakt met het tweede woord ‘welzalig’ of ‘gelukkig’ ook duidelijk wat vergeving is en dat dit ook nog iets uitwerkt. Er is dus meer wat geluk brengt, behalve vergeving.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu