Rust door de oude paden

Thema: Rust

“Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet.” (Jeremia 6:16)

Ik heb het al eens eerder geschreven dat ik soms ook gewoon kan worstelen met hoe God om kan gaan met een volk dat echt niet wil luisteren. Kan God een volk afwijzen? Kan God dan ook ons afwijzen en zeggen: “Als jullie je gedragen alsof Ik niet besta, dan stopt het wel een keer”? Het is wel duidelijk dat wij veel liever zeggen dat God altijd genadig is, liefdevol en je nooit zal verlaten. Herken jij de vraag of dat echt wel zo is? Hoe Bijbels is dat?

Wij zeggen dan vaak dat dit in het Oude Testament wel gebeurde, maar vanaf Jezus niet meer. Is dat echt zo? In het boek Handelingen lezen we van Ananias en Safira, maar ook van de verwoesting van de tempel. Bij dat laatste kun je natuurlijk nog zeggen dat dit was omdat de offerdienst was gestopt en als Israël er zelf niet mee stopte dan laat God de tempel afbreken. Mooi gedacht, maar vervolgens wordt ook het volk uiteindelijk over de hele wereld in een nieuwe ballingschap gestuurd. Er blijft niets meer over van het volk omdat het overal op de aarde terecht is gekomen vanwege het afwijzen van Jezus.

En als het dan niet meer zo is, wat is dan de waarde van al die geschiedenissen uit het Oude Testament? Eentje lezen we bij de profeet Jeremia. Je kunt wel zeggen dat het niet de meest gezellige profeet is om te lezen, want veel positieve dingen kom je eigenlijk niet tegen. Of juist wel, alleen dan moet je het doorzien? Ik durf in ieder geval wel de stelling aan dat je nooit kunt zeggen dat God een volk helemaal laat vallen. Als je Jeremia leest, merk je door alles heen dat God echt helemaal klaar is met Jeruzalem. De ondergang is onomkeerbaar. Maar ook dat gaat niet zonder de boodschap dat dit ook voorkomen had kunnen worden. Jeremia zegt namens God dat het volk op de wegen had moeten gaan staan en naar de aloude paden had moeten vragen. Ze hadden naar de goede weg moeten vragen.

Jeremia gebruikt hier beeldspraak die heel duidelijk is. Israël is verdwaald bij God vandaan en ze hadden moeten vragen naar Gods weg. De aloude paden is het leven met God, zoals Hij dat had bedoeld. Dan zullen ze rust vinden voor hun ziel. Maar, en daarmee blijkt dat je dit allemaal in de verleden tijd moet lezen, zij zeggen: “Wij bewandelen die niet”.  Met andere woorden: Ze hebben niet geluisterd. Zoveel niet geluisterd dat Gods geduld nu op is.

Ergens geloof ik dat God ook in onze tijd ergens echt klaar mee kan zijn. Ondanks alles wat Jezus heeft gedaan. Ondanks dat God de wereld met Zichzelf verzoende. En toch is het nooit iets dat definitief is. Als er iets moeilijk is, is het de visie op Israël delen zoals de Bijbel er over spreekt. De mainstream media is in alle opzichten anti-Israël. Hoe definitief het ook lijkt met Israël, God blijft trouw aan Zijn werk. Dat is ook de boodschap van Jeremia. Het is bij God niet zo dat als Israël weer op die aloude paden gaat lopen dat God hen dan nog steeds laat voor wat ze zijn.

Zo kan God ook ons soms een periode ogenschijnlijk loslaten. Niet om los te laten, maar om ons toch dichtbij Hem te houden. Er staat altijd een deur open bij God, tot de dag van de wederkomst. Ook voor Israël, omdat de ogenschijnlijk, totale vernietiging. God blijft altijd trouw. Zoals dat God ook Babel straks zal veroordelen omwille van Israël, zo is het ook zo dat als wie dan ook, opnieuw bij God komt, Hij nooit de deur zal sluiten. Tegelijk kan God, en heeft Hij ook het recht om te reageren op diegenen die Hem de deur wijzen. En wij, we blijven worstelen met hoe God reageert en dat is lang niet altijd zo duidelijk. Het heeft alles te maken met hoeveel wij willen geloven dat God Zijn keuzes mag maken en laten wij daarbij ook bedenken dat de oude boodschap van het Evangelie rust geeft. Blijf daarbij, dan ben je ook altijd in God nabijheid.

Gebed: Heer, het blijft worstelen met Uw ingrijpen in de wereld en in ons leven. Hoe komen we hier ooit uit, maar als we trouw blijven aan de oude boodschap, gaat dit niet over ons.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu