Rust door Gods trouw

Thema: Rust

“Nu komt heel de aarde tot rust en stilte. Men breekt uit in gejuich.” (Jesaja 14:7)

Wat ballingschap is, is ons eigenlijk onbekend. Misschien dat degenen die de oorlog nog hebben meegemaakt, er iets van begrijpen, maar als je dat niet hebt meegemaakt, kun je je er maar weinig bij voorstellen. Er valt een vijandelijk leger het land waar je woont binnen en neemt bijna iedereen mee naar hun eigen land. Er blijven hooguit nog wat armoedzaaiers over omdat de vijand ook wel weet dat anders het land braak blijft liggen, met alle gevolgen van dien. Maar verder gaat iedereen mee naar een vijandig land om daar onder de druk van een vijandige koning te leven. Zou er dan nog een omkeer mogelijk zijn?

Die vraag zal ook ongetwijfeld in de Tweede Wereldoorlog regelmatig gesteld zijn. Als de bezetter steeds meer onderdrukte, onverwachts mensen om het leven bracht en ga zo maar door, hoe houd je dan nog hoop? Bij Israël was het misschien nog wel veel erger. De reden van de ballingschap was overduidelijk. Israël had voor de zoveelste keer God in de steek gelaten en nu was het genoeg geweest, God had ingegrepen. Niet om te vernietigen, maar wel om Israël door de straf heen tot inkeer te laten komen.

En laat het duidelijk zijn Israël had niet bepaald de intenties om zich te bekeren. Sterker nog, Israël in de ballingschap had zich gewoon aangepast. Niet iedereen, maar de meesten toch wel. Velen verlangden niet eens meer terug naar de tempel. Er waren er nog wel die hoop en geloof waren blijven houden, maar dat was niet de meerderheid. En daarbij, hoe hopeloos moet dat voor die minderheid hebben gevoeld dat de bekering ver weg bleek te zijn. Stel je voor (en ik denk niet dat het zo is) dat God corona heeft toegelaten omdat wij als land Hem niet eren en wij zouden weten dat we pas van corona afkomen als heel ons land zich tot God bekeert. Hoe hopeloos moet dat dan voelen? Want wees eerlijk, het gaat eerder van kwaad tot erger dan dat het beter gaat.

Nog iets anders is het punt van eerst bekering en dan genade, wat we in het Oude Testament gevoelsmatig maar al te vaak terugzien bij Israël. Hoeveel genade is genade nog op het moment dat het van ons afhangt? Precies, niet zo heel veel, want dan wordt Gods genade ineens voorwaardelijk. Iets wat wij nog wel eens uit het oog verliezen is Gods trouw voor Israël. Trouw van God die niet afhankelijk is van het gedrag van Israël. God zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël opnieuw uitkiezen. Dat is de belofte die er nog staat. In dat licht moet je eigenlijk het hele gedeelte van hoop voor Israël lezen dat begint zo ergens in Jesaja 11. Uit de afgehakte stronk van Isaï zal een twijgje opkomen. Ja, natuurlijk dat is Jezus. En toch is daar dan niet alles mee gezegd. Als je namelijk doorleest ontdek je dat God wraak gaat nemen op Babel. Babel was wel het middel dat God toeliet om Israël in ballingschap te laten gaan, maar Babel was nog steeds zelf verantwoordelijk dat zij met haar handen aan Israël, Gods uitverkoren volk zat.

God is zo trouw, dat Hij het niet over Zijn kant laat gaan dat iemand aan Zijn uitverkorenen zit. En daarom zal Babel ten ondergaan. Los van het gedrag van Israël, zal God Zich over Jakob ontfermen en Israël opnieuw uitkiezen. Het tweestammenrijk en het tienstammenrijk blijven Gods volk. En als Babel uiteindelijk is overwonnen, zal er rust komen op de aarde. Het gedeelte in Jesaja gaat over de ballingschap naar Babel. Die terugkeer is geweest, alleen was er nog geen innerlijke verandering geweest bij Israël. Daardoor zijn ze nu verspreid over de hele aarde, al is daar ook al een deel uit teruggekomen.

Gods trouw zorgt uiteindelijk voor rust. God zal Zichzelf altijd aan Zijn woord houden en daarom zal de rust toen en de rust straks er zeker zijn. Als alle vijanden van Israël zijn verslagen, dan zal de aarde tot rust en stilte komen. Toen even, maar straks voor altijd. Los van Israëls gedrag en ons gedrag, maar Gods trouw zal altijd blijven op degenen die van Hem zijn. En dat geeft hoop. Straks komt de aarde echt tot rust en stilte. Dan zal er echte shalom zijn, omdat God trouw is.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw onbegrijpelijke trouw en genade. En ik dank U dat er zelfs hoop is voor Israël, maar ook voor ons.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 32 - (HSV)

1. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
    van wie de zonde bedekt is.
2. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid
    niet toerekent,
    en in wiens geest geen bedrog is.

3. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
    onder mijn jammerklachten, de hele dag.
4. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij,
    mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte.          Sela

5. Mijn zonde maakte ik U bekend,
    mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
    Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
    En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela

6. Daarom zal iedere heilige tot U bidden
    ten tijde dat U Zich laat vinden.
    Voorzeker, een overstroming van machtige wateren
    zal hem niet bereiken.
7. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor
    benauwdheid,
    U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela

8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
    ik geef raad, mijn oog is op u.
9. Wees niet als een paard,
    als een muildier, dat geen verstand heeft.
    Zijn bek houdt men in toom met bit en toom;
    dan kan hij u niet te na komen.

10. De goddeloze heeft veel smarten,
      maar wie op de HEERE vertrouwt,
      hem zal de goedertierenheid omringen.
11. Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen,
      zing vrolijk, alle oprechten van hart!.

Psalm 32 - (NBV21)

1. Van David, een kunstig lied
    Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven,
    wiens zonden worden bedekt.
2. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,
    als in zijn geest geen spoor van bedrog is.
    
 3. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
     kreunend leed ik, de hele dag.
 4. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,
     mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela
    
5. Toen beleed ik U mijn zonde,
    ik dekte mijn schuld niet toe,
    ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
    en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
    
6. Laten uw getrouwen dus tot U bidden
    als zij in zichzelf een zonde vinden.
    Stormt dan een vloed van water aan,
    die zal hen niet bereiken.
    
7. Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood
    en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
    
8. ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
    Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
9. Wees niet redeloos als paarden of ezels,
    die met bit en toom worden bedwongen,
    dan zal geen kwaad je treffen.’
    
 10. Een slecht mens heeft veel leed te verduren,
       maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde
       omringd.
 11. Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich,
       zing het uit, u die oprecht bent van hart.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

31 okt 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
07 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Utrecht (VdG)
14 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Varik (PKN)
21 nov 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
28 nov 2021
12:00 - 13:30
Theo de Koning spreekt in Seinpost Slinge

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig zonder bedrog

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.” (Psalm 32:2 - HSV)

“Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.” (Psalm 32:2 – NVB21)

Het zijn bij David twee keer dat hij het over geluk of welzaligheid heeft in psalm 32. In de eerste plaats als je vergeving ontvangt èn als je zonden worden bedekt. En dat dit direct samenhing met het belijden van zonden werd al wel duidelijk. Toch heeft dit nog een verdergaand gevolg. David maakt met het tweede woord ‘welzalig’ of ‘gelukkig’ ook duidelijk wat vergeving is en dat dit ook nog iets uitwerkt. Er is dus meer wat geluk brengt, behalve vergeving.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu