Rust door Gods trouw

Thema: Rust

“Nu komt heel de aarde tot rust en stilte. Men breekt uit in gejuich.” (Jesaja 14:7)

Wat ballingschap is, is ons eigenlijk onbekend. Misschien dat degenen die de oorlog nog hebben meegemaakt, er iets van begrijpen, maar als je dat niet hebt meegemaakt, kun je je er maar weinig bij voorstellen. Er valt een vijandelijk leger het land waar je woont binnen en neemt bijna iedereen mee naar hun eigen land. Er blijven hooguit nog wat armoedzaaiers over omdat de vijand ook wel weet dat anders het land braak blijft liggen, met alle gevolgen van dien. Maar verder gaat iedereen mee naar een vijandig land om daar onder de druk van een vijandige koning te leven. Zou er dan nog een omkeer mogelijk zijn?

Die vraag zal ook ongetwijfeld in de Tweede Wereldoorlog regelmatig gesteld zijn. Als de bezetter steeds meer onderdrukte, onverwachts mensen om het leven bracht en ga zo maar door, hoe houd je dan nog hoop? Bij Israël was het misschien nog wel veel erger. De reden van de ballingschap was overduidelijk. Israël had voor de zoveelste keer God in de steek gelaten en nu was het genoeg geweest, God had ingegrepen. Niet om te vernietigen, maar wel om Israël door de straf heen tot inkeer te laten komen.

En laat het duidelijk zijn Israël had niet bepaald de intenties om zich te bekeren. Sterker nog, Israël in de ballingschap had zich gewoon aangepast. Niet iedereen, maar de meesten toch wel. Velen verlangden niet eens meer terug naar de tempel. Er waren er nog wel die hoop en geloof waren blijven houden, maar dat was niet de meerderheid. En daarbij, hoe hopeloos moet dat voor die minderheid hebben gevoeld dat de bekering ver weg bleek te zijn. Stel je voor (en ik denk niet dat het zo is) dat God corona heeft toegelaten omdat wij als land Hem niet eren en wij zouden weten dat we pas van corona afkomen als heel ons land zich tot God bekeert. Hoe hopeloos moet dat dan voelen? Want wees eerlijk, het gaat eerder van kwaad tot erger dan dat het beter gaat.

Nog iets anders is het punt van eerst bekering en dan genade, wat we in het Oude Testament gevoelsmatig maar al te vaak terugzien bij Israël. Hoeveel genade is genade nog op het moment dat het van ons afhangt? Precies, niet zo heel veel, want dan wordt Gods genade ineens voorwaardelijk. Iets wat wij nog wel eens uit het oog verliezen is Gods trouw voor Israël. Trouw van God die niet afhankelijk is van het gedrag van Israël. God zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël opnieuw uitkiezen. Dat is de belofte die er nog staat. In dat licht moet je eigenlijk het hele gedeelte van hoop voor Israël lezen dat begint zo ergens in Jesaja 11. Uit de afgehakte stronk van Isaï zal een twijgje opkomen. Ja, natuurlijk dat is Jezus. En toch is daar dan niet alles mee gezegd. Als je namelijk doorleest ontdek je dat God wraak gaat nemen op Babel. Babel was wel het middel dat God toeliet om Israël in ballingschap te laten gaan, maar Babel was nog steeds zelf verantwoordelijk dat zij met haar handen aan Israël, Gods uitverkoren volk zat.

God is zo trouw, dat Hij het niet over Zijn kant laat gaan dat iemand aan Zijn uitverkorenen zit. En daarom zal Babel ten ondergaan. Los van het gedrag van Israël, zal God Zich over Jakob ontfermen en Israël opnieuw uitkiezen. Het tweestammenrijk en het tienstammenrijk blijven Gods volk. En als Babel uiteindelijk is overwonnen, zal er rust komen op de aarde. Het gedeelte in Jesaja gaat over de ballingschap naar Babel. Die terugkeer is geweest, alleen was er nog geen innerlijke verandering geweest bij Israël. Daardoor zijn ze nu verspreid over de hele aarde, al is daar ook al een deel uit teruggekomen.

Gods trouw zorgt uiteindelijk voor rust. God zal Zichzelf altijd aan Zijn woord houden en daarom zal de rust toen en de rust straks er zeker zijn. Als alle vijanden van Israël zijn verslagen, dan zal de aarde tot rust en stilte komen. Toen even, maar straks voor altijd. Los van Israëls gedrag en ons gedrag, maar Gods trouw zal altijd blijven op degenen die van Hem zijn. En dat geeft hoop. Straks komt de aarde echt tot rust en stilte. Dan zal er echte shalom zijn, omdat God trouw is.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw onbegrijpelijke trouw en genade. En ik dank U dat er zelfs hoop is voor Israël, maar ook voor ons.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu