Najagen van wind of leven uit de rust

Thema: Rust

“Een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind.” (Prediker 4:6)

In de achterliggende tijd kwam ik een artikel van iemand tegen die al op een hele hoge leeftijd was gekomen en nog steeds volop in zijn bedrijf werkte. En op hele hoge leeftijd, was dan echt ruim de negentig jaar voorbij. Het eerste gevoel dat ik kreeg was dit: “Dan is je leven straks voorbij en heb je alleen gewerkt en ben je vergeten te genieten”. Nu is dat genieten misschien ingevuld door mij en heeft deze persoon wel echt genoten, maar dat gevoel van altijd bezig zijn voor je bedrijf en dan is straks je leven voorbij, wat heb je dan?

Ik heb het nu nog niet eens over de vraag of die persoon ook zou weten of het richting de eeuwigheid met God goed zit. Alleen al dit leven alleen bezig geweest met jagen. Wat heb je dan? Of iemand die op hoge leeftijd toch nog maar aan een nieuwe klus begint, maar het vele geld niet eens kan uitgeven. Ik denk dat je wel aanvoelt welk gevoel ik bij dat verhaal kreeg. En misschien is het ook wel oprecht heel erg lastig om te stoppen met jagen. Kennelijk vond de Prediker dat ook al en was dat in zijn tijd ook al aan de orde. Je kunt beter een hand vol met rust hebben dan dat je met twee vuisten aan het zwoegen bent. Want dat eindeloze zwoegen, wat levert dat op? Het najagen van iets dat uiteindelijk niet meer is dan wind. Het waait weg en je ziet er niets meer van terug.

Als je even twee verzen terugleest dan merk je dat de Prediker er nog iets aan toe voegt. Dat eindeloze zwoegen en je bekwamen in je werk en daarmee echt tot de top gaat behoren van degenen die jouw werk doen, dat levert nog iets op: Afgunst van je naaste. Met andere woorden, je kunt eindeloos veel geld verdienen, maar het is nog maar de vraag of je daar iets mee kunt, want als je leven voorbij is en je bent vergeten van de rust te genieten, heb je het allemaal voor niets verzameld, maar ook de afgunst die het je oplevert, maakt je leven er zeker niet gezelliger van. Velen worden jaloers op je, terwijl je met iets bezig bent dat ook jezelf niets oplevert dat echt duurzaam is.

En laten we eerlijk zijn, wij Nederlanders zijn een ijverig volkje. Wij zijn gewend om altijd hard en veel te werken. Maar al te vaak om door je werk je identiteit te verdienen, want het geeft je aanzien. Kijk maar eens hoe we reageren op de vraag wie je bent. Dan vertellen we meestal het eerste wat we doen en helemaal niet wie we zijn. De Prediker daagt je vandaag opnieuw uit om te leven uit de rust. In de rust met God ontvang je namelijk de identiteit van diegene die jij echt mag zijn. In die rust ben je namelijk niet bezig om iets te verdienen, je jaagt dan geen wind na en je zwoegt niet om van betekenis te zijn. Leven uit de rust betekent ook dat je van betekenis bent zonder dat je iets doet.

Nee, het is niet de bedoeling om luie mensen van ons te maken, maar het is wel de bedoeling om je echt te laten leven. Leven vanuit de rust. Toen ik diep in mijn burn-out zat stelde mijn psycholoog mij de vraag: “Wie ben jij als je op de hoek van je bank zit en niets meer kan”? Ik moest haar het antwoord schuldig blijven, want mijn waarde was gaan zitten in alles wat ik deed, zelfs in de kerk. Zwoegen, wat afgunst en najagen van wind opleverde. Waardeloos om zo te leven. Hard werken is niet erg, als je het maar doet vanuit die ene hand met rust waar jij in die rust je identiteit in Hem vindt. En als je dat doet, ga je op een nieuwe manier hard werken.

Gebed: Heer, leer mij keer op keer mijn identiteit in U vinden en leer mij van daaruit te leven, echt te leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu