Rust of onenigheid

Thema: Rust

“Beter een droog stuk brood met rust erbij, dan een huis vol geslachte dieren met onenigheid.” (Spreuken 17:1)

Door wat omstandigheden hebben we de ‘Tijd met God’ van afgelopen vrijdag even over moeten slaan. Je hebt dus niets gemist, als je daar soms bang voor was. Hoe dan ook heb je misschien wel kunnen oefenen met tot rust komen. Zelf ben ik er ook wel weer achter gekomen dat vakantiehouden niet persé echte rust geeft. Je kunt alles hebben en toch geen rust hebben. Rust kun je namelijk er niet bij kopen. Sterker nog, heel veel overvloed kan ook juist tot onrust leiden. Daar is God in de Bijbel natuurlijk op meerdere plaatsen wel duidelijk over. Veel bezit geeft ook vaak veel zorg. Als je Salomo leest in het boek Spreuken, ontdek je nog zo’n waarheid die maar al te vaak klopt.

Salomo schrijft dat als je een huis vol met geslachte dieren hebt, maar daar ook oneindigheid bij hebt, dan je beter een droge boterham kunt hebben en rust daarbij. Een huis met geslachte dieren zou tot een gezellig familiefeest kunnen leiden. Denk even een de barbecue die veel mensen in de tuin of op vakantie hebben gehad. Wees eerlijk: Gaf dat nu rust of niet? Als er al niet regelmatig pittige discussies ontstonden die de rust wegnamen, dan was het wel de drukte eromheen die de rust roofde. Dus alleen al als je letterlijk naar de uitspraak van Salomo kijkt, blijkt het maar al te vaak te kloppen.

Ik denk dat we ook moeten zeggen dat Salomo meer bedoelde dan alleen de barbecue in de tuin of op de camping. Het huis vol met geslachte dieren staan hier ook voor veel bezit en de maakbaarheid van het leven, terwijl het droge brood juist voor het tegenovergestelde staat. En als je er zo naar kijkt, dan merk je het al dat je bij overvloed veel minder tot danken komt dan iemand die dankbaar is met het weinige. En daarbij speelt er natuurlijk nog iets mee. Als je de maakbaarheid van het leven in handen denkt te hebben, dan zijn er altijd mensen die daar ook gebruik van willen maken. Soms willen ze mee gaan denken hoe je er mee moet omgaan en zo zijn er een heleboel bijverschijnselen te noemen. En juist dat geeft dan ook weer onenigheid.

Geestelijk zie je hetzelfde maar al te vaak gebeuren. Als de kerk maakbaar is geworden door allemaal vormen, gaat iedereen zich bemoeien met hoe die vormen beschermd moeten worden of hoe je kunt vernieuwen, terwijl als je bij het Brood blijft, er veel meer eenheid en dankbaarheid is in de kerk. Op alle terreinen zie je dit terug komen. Waar veel overvloed en maakbaarheid is, ontstaat ook maar al te vaak strijd. Niet voor niets is er binnen veel kloosterordes (en dan heb ik het niet over de theologie) veel rust en vrede omdat er maar weinig is waar strijd over is te voeren. Wij hebben zoveel om strijd over te voeren dat de rust ontbreekt.

Salomo, met al zijn wijsheid, maar ook al zijn rijkdom weet echt wel waar hij het over heeft. Ondanks dat hij een man van vrede was. En soms kun je dan maar beter droog brood hebben en rust daarbij. Dat is meer waard dan een leven vol overvloed met veel strijd er omheen. Salomo zijn wijsheid staat niet zover van ons leven af. Overigens zegt hij niet dat je dan maar naar armoede zou moeten verlangen. Dat zeker niet. Alleen weet wel dat het tegenovergestelde zeker niet altijd rust zal geven en dat dit ook helemaal niet te koop is.

Gebed: Heer, ik bid U niet om armoede, maar wel om een leven in rust met U en mijn naaste. En als mijn overvloed daar een blokkade in is dan geef ik dat aan U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu