Maan je ziel tot rust

Thema: Rust

“Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest.” (Psalm 116:7)

Wanneer heb jij voor het laatst je ziel aangesproken? Een vreemde vraag, vind je niet? Toch is het niet zo vreemd als dat het lijkt, want in de psalmen spreken de dichters regelmatig tegen hun ziel. David doet het in psalm 42, maar ook waarschijnlijk in psalm 116. Om dat een klein beetje te kunnen begrijpen moet je iets weten van het Bijbelse beeld van ons lichaam. Of misschien beter gezegd van ons complete bestaan. Het feit dat David tegen zijn ziel spreekt, maakt wel duidelijk dat hij er vanuit gaat dat hij meer is dan alleen een lichaam.

Nu kun je nog zeggen: Dat is logisch, want je ziel moet gered worden, dus je bestaat uit lichaam en ziel. Dat klopt, maar als je leest wat Paulus daarover zegt in de brief aan de gemeente in Thessalonica, dan gaat hij uit van geest, lichaam en ziel: “En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.”

En ook Jezus zegt bij de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw dat de Vader aanbidders zoekt in geest en in waarheid. Er zijn dus drie componenten in ons bestaan: Lichaam, ziel en geest. Het is wel duidelijk dat aanbidden gebeurt met je geest. En het is opmerkelijk dat David niet zijn lichaam aanspreekt. Hij zegt tegen zijn ziel: “Keer terug tot uw rust”.

Je geest is de geest waarvan Paulus ook zegt dat Gods Geest zucht met onze geest. Daarmee is duidelijk dat de geestelijke communicatie met God gebeurt door onze geest. Je ziel, zou je kunnen zeggen is je ego. Het is je diepste ik waarmee je besluiten neemt en keuzes maakt. Je ziel bepaalt dus eigenlijk je leven. Daarom spreekt David dus zijn ziel aan. Zijn diepste bron van het zijn.

Nu weten we niet precies wat er vooraf gegaan is aan psalm 116. Het is in ieder geval duidelijk dat waarschijnlijk David op het randje van de dood is geweest en dat hij geschreeuwd heeft tot God. En toch lijkt God op dat moment niet in te grijpen. En wat hij dan doet is een diepe les voor ons. David zegt tegen zijn ziel: “Keer terug tot uw rust, weet dat God goed voor je is geweest”. Hij brengt zich Gods goedheid in herinnering en vooral ook dat God zijn ziel, zien diepste bestaan heeft gered. Als God dat heeft gedaan, dan is het onmogelijk dat God hem nu los zou laten. En dan, midden tussen de moeilijke en bijna onleefbare omstandigheden zegt David tegen zijn ziel: “En nu rustig worden, God zal goed voor je zijn”.

De enige vraag die je nog zou kunnen stellen is dat vraag waarmee David dit dan doet? Spreekt hij met zijn ziel, zijn ziel aan? Of misschien moeten we zo diep helemaal niet doorredeneren. Spreek je ziel aan en roep hem tot rust op het moment dat de rust er niet is en de omstandigheden met je aan de haal dreigen te gaan. Laat dat deel van je bestaan waar jij je besluiten neemt vanuit de rust en de zekerheid leven dat God goed voor je is! Dan krijg je de rust weer terug, waaruit het leven alleen mogelijk is.

Gebed: Heer, leer mij om telkens te zien hoe goed U voor mij bent, zodat ik mijn ziel tot rust zal manen op het moment dat ik onrust ervaar.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu