Ongelovigen hebben meer rust

Thema: Rust

“Zie, dezen zijn goddeloos, toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen.” (Psalm 73:12)

Heb je het makkelijker op het moment dat je niet gelooft? Dat is misschien wel een vreemde vraag, maar is dat gevoel nooit eens bij je opgekomen dat je het als gelovige soms veel moeilijker hebt dan als ongelovige? Nu moet je niet te snel zeggen dat je als gelovige dan misschien wel teveel moet, of dat je te religieus bent, want heel eenvoudig, op het moment dat je God wilt dienen met je hele hart, zul je keuzes moeten maken. En dan nog even buiten dat, soms lijkt het toch of ongelovigen het altijd voor de wind gaat, terwijl jij als gelovige dat gevoel lang niet altijd hebt.

Nu kun je met elkaar discussiëren of het bij hen die niet geloven inderdaad wel altijd zo goed gaat als dat het lijkt, want wees eerlijk, we zien maar al te vaak helemaal niet wat anderen aan moeilijke dingen meemaken. Toch komt wel dat gevoel soms op dat degenen die niets met God hebben het toch allemaal veel makkelijker afgaat. En weet je, die vraag en dat gevoel is een gevoel dat er eigenlijk altijd al is geweest. Het is zo oud als dat de wereld bestaat en het is ook gewoon goed om daar eerlijk over te zijn. En Asaf, de psalmdichter van psalm 73, heeft hier ook mee geworsteld.

Als je psalm 73 een beetje kent, dan weet je hoe die psalm afsluit. Ik ben opgegroeid met de psalmen van 1773 en vers 12 en 13 waren twee verzen die ik graag zong vanaf het moment dat ik wist dat ik geloofde: ‘k Zal dan gedurig bij U zijn, in al mijn noden angst en pijn. Als je leven dan soms heel moeilijk is kan dit zo helpend zijn om dit te weten. En misschien heb jij de psalm altijd in een andere vertaling gezongen. Hoe dan ook, dat maakt niet zoveel uit. Het einde van de psalm is hoopvol en mooi. Alleen, en dat is het nadeel van het zingen van psalmen, als je alleen die verzen zingt, dan is de context natuurlijk wel weg. In die zin is de manier hoe we Opwekkingsliederen zingen, of andere hedendaagse aanbiddingsmuziek, veel beter, die zingen we altijd helemaal.  De context van psalm 73 is namelijk een Asaf die boos was op God. Hij was in alle staten.

De psalm begint nog wel mooi met de zin dat God goed is voor Israël, maar dan heeft Asaf het over zichzelf. Hij zegt dat hij bijna was uitgegleden, want hij was jaloers op de dwazen en de goddelozen. Nu klinkt dat natuurlijk erg negatief, maar iemand die niet gelooft, is God-loos. Hij is zonder God. En juist bij die mensen merkte Asaf dat er rust was. We hebben het tot hiertoe vooral gehad over rust om vanuit te leven, maar hier gaat het over de rust van degenen die niets met God hebben. Rust staat hier dan synoniem voor vrede en dat alles voor de wind gaat. En hoe kan dat nu. Zou God dit dan allemaal zomaar laten gebeuren? Zouden zelfs degenen die God lasteren, dwars tegen Zijn geboden ingaan toch rust krijgen van God? En waarom een gelovige dan niet?

Asaf heeft heel lang in deze stemming vastgezeten. Tot hij bedacht wat het einde van die ongelovigen zou zijn. Nee, Asaf en ook de Bijbel gaan niet uit van een God bij Wie het er straks allemaal niet toe doet en bij Wie straks iedereen gewoon naar binnen mag. Nee, dat zou ook verschrikkelijk onrechtvaardig zijn. Iemand die God niet in zijn leven wil, moet die dan straks zomaar naar de hemel kunnen gaan? Dan zou geloof niet eens meer nodig zijn. Asaf ontdekt ineens wat de rust is van iemand die niet gelooft. Dat is een dramatische rust. Die rust stopt als het leven stopt. En dan bedenkt Asaf dat je beter een moeilijk leven kunt hebben als gelovige, maar wel met uitzicht op eeuwige rust en vrede met God, dan dat het in dit leven allemaal wel voor de wind lijkt te gaan, maar je hebt straks niets.

Tegelijk zegt Asaf dus niet dat als het je nu voor de wind gaat dat je geen gelovige zou kunnen zijn. Laat duidelijk zijn dat je het zo niet mag omkeren. Maar de rust van mensen zonder God is niet meer dan een droom en als God straks komt zal Hij hun beeld, hun bestaan, verachten. Rust is niet altijd nu al, maar de belofte staat uit dat je straks voor altijd bij Hem mag zijn. En dit leven, daarin delen we in dezelfde vreugde en teleurstellingen zoals iedereen, maar dit is ook niet waar we voor leven. Rust waar wij naar uitzien is de eeuwige rust bij God, dat gaat elke (schijnbare) rust hier op aarde te boven, want naast God, heb ik niets waar ik meer eer aan geef. Tot ik straks Thuiskom en in mag gaan in de rust van mijn Vader!

Gebed: Heer, straks zal ik voor altijd bij U zijn en ik zal nu telkens dat voor ogen houden en mij niet laten afleiden door voorspoed van hen die zonder U leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu