Een man van rust

Thema: Rust

“Zie, een zoon zal u geboren worden; díe zal een man van rust zijn, want Ik zal hem rust geven van al zijn vijanden van rondom. Ja, Salomo zal zijn naam zijn, want Ik zal in zijn dagen vrede en stilte over Israël geven.” (1 Kronieken 22:9)

Dat God gediend wordt, is dat nu het allerbelangrijkste? Die vraag kwam bij mij op bij het opnieuw nadenken over de rol van David en de rol van Salomo. David had natuurlijk een prachtig paleis gebouwd voor zichzelf, maar toen dat klaar was, moet hij er toch niet helemaal een goed gevoel over hebben gehad, want direct daarna wil hij voor de Heer een huis bouwen. En op het moment dat hij wil beginnen, krijgt hij van God te horen dat hij dit niet mag doen. Maar God dienen is toch belangrijker dan wat ook?

Ik denk dat je wel kunt zeggen dat God hier ook iets laat zien van hoe Hij gediend moet worden. Uiteindelijk heeft God een geweldige en prachtige tempel dus helemaal niet nodig. Die tent waarin de offers werden gebracht was goed genoeg. Het gaat er bij God dus niet in de eerste plaats om hoe mooi de plaats is waar Hij aanbeden wordt, maar wat belangrijker is dat we Hem aanbidden met de juiste intenties. En met die gedachten in je achterhoofd is het helemaal niet zo’n groot probleem dat David geen tempel mag bouwen.

Het uiterlijke vertoon is niet zo belangrijk als dat wij vaak denken. En dat geldt in onze tijd natuurlijk nog veel meer, want God woont niet meer in een gebouw, maar God woont in je hart. En toch blijft de geschiedenis van het verlangen van David wat apart. Davids verlangen was toch oprecht? En hij wilde toch God juist de grootste en hoogste plaats geven? En dan zegt God dat Salomo dat zal gaan bouwen. David heeft teveel bloed aan zijn handen vanwege de vele oorlogen. David heeft God ook gediend, maar dan in de oorlogen voor het volk van God. Dat David niet mag bouwen heeft helemaal niets te maken met de zonde met Bathseba en de moord op Uria, want het moment dat David wil gaan bouwen is dat nog niet aan de orde geweest.

David mag niet bouwen omdat hij teveel oorlog heeft gevoerd en God wil het bloed van de oorlogen en het bouwen van de tempel niet met elkaar vermengen en daarom zal Salomo een man van rust worden. Dat zegt hier even helemaal niets over zijn karakter. Dat hij een man van rust is heeft te maken met het feit dat hij vrede en stilte in het land zal ervaren. Er speelt op dit punt dus geen karakter mee, maar Gods zorg dat de oorlogen in de tijd van Salomo zullen stoppen. Het woordje ‘rust’ staat hier in verband met vrede en stilte die God in het land zal geven.

Dat David geen man van rust was op die manier is dus geen veroordeling van God. David had een andere rol van God gekregen dan Salomo. Misschien is dit hier wel een van de weinige keren dat het woordje ‘rust’ niet als enige goed is. Het staat hier niet in tegenstelling tot de oorlogen die David voerde. Je kunt dus ook niet zeggen dat je, op de manier van Salomo een man van rust zou moeten zijn. Rust is bijna overal een universeel begrip wat voor ons allemaal belangrijk is, behalve in dit gedeelte. Hier mag David geen rust ervaren en is het toch goed en mag Salomo wel rust ervaren en is het ook goed.

En het laat nog iets zien: Iedereen krijgt van God een specifieke taak. Dat is waar we op gericht moeten zijn. En ja, rust nemen is wel belangrijk, maar misschien heeft God jou niet bedoeld als man of vrouw van rust. Niet omdat rust voor jou niet belangrijk zou zijn, maar omdat het hier over een andere begrip van rust gaat. Rust die Salomo krijgt is vrede en stilte, waar geen vijand zich zal laten horen. En die rust is hemelse rust, waar wij straks overvloedig van mogen genieten en soms al op aarde. Maar deze rust is nu geen voorwaarde voor een leven zoals het zou moeten. Leef uit de genietende rust van God, maar als je in de frontlinie geroepen wordt, dan is daar niets mis mee als die rust van de frontlinie ontbreekt, als de rust vanuit het leven met God er maar wel is.

Gebed: Heer, ik ben beschikbaar om man of vrouw van rust te zijn, maar ook als U mij op een andere manier roept is dat goed, maar ik wil wel vanuit Uw rust altijd leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu