Rust na boete en berouw

Thema: Rust

“Toen had het land veertig jaar rust. En Othniël, de zoon van Kenaz, stierf.” (Richteren 3:11)

Wat is het tegenovergestelde van rust? Als je het letterlijk neemt is dat onrust. Je kunt wel meer tegenstellingen bedenken, maar dat hangt dan af van de interpretatie van het woord ‘rust’. Neem je het letterlijk en taalkundig dan is het onrust. Dat is misschien niet het direct de eerste tegenstelling die je bij ‘rust’ zou noemen, maar voor Israël was dit het op een gegeven moment wel. Er ontstond onrust in het land, tot God ingreep en rust gaf. En dat had een reden. Een reden waar wij het liever maar niet graag over hebben.

Als ik je zou vragen: Denk je dat corona een oordeel is van God? Dan zijn er een heleboel bij wie de rapen direct gaar zijn. Want God is genadig en zoiets als corona dat is niet van God. Je kunt ook een heleboel andere ernstige zaken hiervoor in de plaats zetten. En ergens geloof ik dat God het oordeel in onze tijd uitstelt. Misschien wel omdat God de wereld met Zichzelf verzoende en dat Hij daarmee het oordeel over de zonden van de wereld uitstelt tot de dag van de wederkomst. En toch, ik merk bij mijzelf dat ik dit ook heel lastig ben gaan vinden. Want kun je mij dan uitleggen wat wij willen dat er gebeurt met een dictator die verschrikkelijke dingen doet? Dan bidden we, maar waar bid je dan voor? Dan bidden we: “Heer, grijp in”! Dus dan mag God wel met een oordeel komen, maar als het onszelf treft, willen we dit liever niet horen.

Ik hoop dat je een beetje voelt wat ik bedoel. Mag God wel ingrijpen als wij er een puinhoop van maken of hebben wij bepaald wat God bij ons wel of niet mag doen? Nee, ik weet het, zo praten we niet, maar ik wil je even laten nadenken over dit hele lastige thema. En waarom? Omdat we ook belijden dat God gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid Dezelfde is. Hij verandert nooit, maar Hij staat ook nog eens boven de tijd. Hij is net zover in tijd bij ons vandaan als bij Israël in bijvoorbeeld het boek Richteren.

Voor deze keer heb ik maar even ene tekst boven deze overdenking gezet waar staat dat God het land weer rust gaf. Als je het boek Richteren doorleest kom je dit zinnetje telkens opnieuw tegen. En wanneer? Na telkens een periode waarin Israël zich van God had afgekeerd, afgoden was gaan dien en God tot jaloersheid verwekte. God accepteerde van Zijn Eigen volk niet dat ze een andere god zouden aanbidden. Natuurlijk niet, want Israël was van Hem! Deden ze het toch, dan gaf God onrust. Vaak in de vorm van vijanden. God liet het niet gebeuren, niet omdat ze Hem moesten accepteren, maar veel meer nog, omdat Hij wist dat ze zonder Hem verloren zouden zijn als de heidenen.

Als dit dan lang genoeg duurde, begon Israël te beseffen: “We hebben God vaarwel gezegd en nu grijpt Hij in”, en vervolgens begonnen ze hun zonden te belijden. Zo vaak, dat ik er bijna moeite mee krijg, want hoe oprecht was het eigenlijk? Het lijkt wel alsof ze het maar zeggen, omdat ze weten dat God dan wel zal helpen omdat Zijn trouw zo groot is. En inderdaad geeft God dan een richter. En wat doet deze man (of ook vrouw)? Die stelt orde op zaken. Hij zet de vijand aan de kant en Israël begint voor een poosje God weer te dienen. Dan krijgt het land rust, zolang zo’n richter de leiding had.

Is God veranderd? Nee, dat is onmogelijk. Is er iets veranderd? Jazeker, Jezus heeft de verzoening bewerkstelligd. De vraag blijft of dit dan betekent dat God nu dan alles maar laat gebeuren. Dat Hij dit doet bij mensen die niets met Hem hebben, zou nog wel kunnen. Maar kan Hij dit ook doen met diegenen die Zijn eigendom zijn geworden? Jij en ik dus. Hoe reageert God dan als wij toch niet leven met Hem? Mag God dan ook reageren? En als dat zo is, moeten we dan ook niet heel eerlijk zijn en zeggen dat wij inderdaad ook maar al te vaak onze goden zijn gaan dienen? Is er dan ook geen bekering nodig? Ik weet niet of corona op deze manier een oordeel van God is. Ik ken Gods gedachten niet, maar dat het zou kunnen, kan ik ook niet omheen, eenvoudigweg omdat God ons nooit kwijt wil en Hij ons soms echt wel even stil moet zetten.

Gebed: Heer, als U wel met oordelen komt, dan bent U de Enige die dat met recht kan en mag doen, omdat U ons telkens terug wil roepen en ons heel dichtbij U en Uw genade wilt houden. Help ons dan om te verstaan als U op deze manier spreekt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu