Geen strijd meer

Thema: Rust

“Maar u zult de Jordaan oversteken en gaan wonen in het land dat de HEERE, uw God, u in erfelijk bezit geeft. Hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom u, en u zult veilig wonen.” (Deuteronomium 12:10)

Er zou een keer geen strijd meer moeten zijn. Dat gold in ieder geval voor Israël, maar tegelijk is het ook zo dat er ook wel weer opnieuw strijd zou kunnen komen. De rust zou er echt zijn als ze met elkaar het land hadden ingenomen. En dat zal toch iets anders zijn dan dat het tot daartoe was geweest. Mozes noemt het zelfs het verschil tussen dat iedereen alles doet wat goed is in eigen oog en dat dit juist niet meer mag, maar iedereen in de rust komt die God zal geven. Als je er geestelijk naar wilt kijken is dit nog niet zo heel erg eenvoudig. Is het beloofde land voor ons dan de hemel? Of is het iets dat lijkt op Israël dat wel het land ingenomen had, maar ook nog wel regelmatig in de strijd terecht kwam?

Dat laatste is logischer dan het eerste. De rust van Israël is namelijk niet de rust van de hemel. Het blijft nog steeds een onrustige plaats, omdat het de hemel nog niet is. Ook de schrijver van de Hebreeënbrief schrijft daar duidelijk over. Je zou kunnen zeggen dat er een periode kwam waarin er wel rust is gekomen voor Israël, maar nog niet definitief. En dat had deels ook wel te maken met de opdracht die het volk had gekregen over het innemen van het land.

De opdracht was dat alle inwoners uitgeroeid moesten worden, maar ook dat alle plaatsen waar goden gediend waren door de vroegere bewoners van het land, moesten worden vernietigd. En als dat allemaal gebeurt zou zijn, dan zouden ze rust krijgen van hun vijanden. De belofte van God was heel duidelijk. En juist dat hebben ze uiteindelijk allemaal niet gedaan. En in die rust die God beloofde, zou een plaats zijn waar ze met elkaar God zouden aanbidden. En die plaats is er uiteindelijk ook gekomen. Er is een tempel gekomen, er is een plaats van aanbidding gekomen, alleen de rust er omheen niet. En de enige reden is het feit dat ze de vijand niet hebben uitgeroeid.

Precies dat is geestelijk ook niet anders. Wanneer komt er echt rust van de vijand in je leven? Als je elk grondgebied onder zijn voeten weghaalt. En doe je dat niet, dan zal hij altijd aanspraak maken op het grondgebied. De vraag is dus in hoeverre we de vijand, met al zijn duisternis in leven laten, waardoor wij toch niet de rust ervaren om God met alles wat in ons is te dienen en in alle vreugde te leven. Ben jij bereid en zijn wij bereid om elk stukje van de vijand ons leven uit te bannen. Dan is er ook voor ons een belofte van rust. En dan is rust ook hier weer niet dat je uitgeput neerploft op je stoel, maar is het hier de rust die er is als je in vrijheid wandelt met God. Net zo vrij als dat Israël had kunnen zijn in het land dat hen was toegezegd. Daar had niet ene vijand over hoeven te zijn en daar hadden ze niet ene afgod hoeven te dienen.

Het hoeft niet en er kan rust zijn, maar is dat waar je voor wilt kiezen? Als je dat doet, dan ervaar je hier al iets van de beloofde rust. Natuurlijk, ook omliggende landen konden Israël dan nog wel aanvallen, zoals er ook voor ons aanvallen kunnen zijn, maar die worden dan afgeslagen omdat God altijd er zal zijn en nooit afstand zal nemen. Dat maakt deze belofte van rust tot een confronterende vraag ook voor ons leven.

Gebed: Heer, we prijzen U dat U ons rust en vrijheid wilt geven en we bidden U of U ons wilt helpen om te doen wat U van ons vraagt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Exodus 34:5-9

5. Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit.
6. Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,
7. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.
8. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer
9. en zei: Heere, als ik nu genade in Uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan als Uw erfelijk bezit.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God is trouw

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Wanneer ben je nu trouw? Die vraag, zeker als je daarover met betrekking tot God spreekt, is nog niet zo eenvoudig. Vaak, als we het over de trouw hebben van God, dan betrekken we die op hoe God omgaat met het verbond, met de afspraken die Hij maakte. Toch gaat trouw nog wel een stukje verder. Het gaat niet alleen om een afspraak waar Hij trouw aan is, het gaat ook om trouw aan wie Hij het belooft. Natuurlijk is dat een afspraak, maar als dat het is, zou trouw alleen maar een technisch en verstandelijk iets zijn.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

17 september 2021
14 september 2021
12 september 2021
09 september 2021
08 september 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu