Geen strijd meer

Thema: Rust

“Maar u zult de Jordaan oversteken en gaan wonen in het land dat de HEERE, uw God, u in erfelijk bezit geeft. Hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom u, en u zult veilig wonen.” (Deuteronomium 12:10)

Er zou een keer geen strijd meer moeten zijn. Dat gold in ieder geval voor Israël, maar tegelijk is het ook zo dat er ook wel weer opnieuw strijd zou kunnen komen. De rust zou er echt zijn als ze met elkaar het land hadden ingenomen. En dat zal toch iets anders zijn dan dat het tot daartoe was geweest. Mozes noemt het zelfs het verschil tussen dat iedereen alles doet wat goed is in eigen oog en dat dit juist niet meer mag, maar iedereen in de rust komt die God zal geven. Als je er geestelijk naar wilt kijken is dit nog niet zo heel erg eenvoudig. Is het beloofde land voor ons dan de hemel? Of is het iets dat lijkt op Israël dat wel het land ingenomen had, maar ook nog wel regelmatig in de strijd terecht kwam?

Dat laatste is logischer dan het eerste. De rust van Israël is namelijk niet de rust van de hemel. Het blijft nog steeds een onrustige plaats, omdat het de hemel nog niet is. Ook de schrijver van de Hebreeënbrief schrijft daar duidelijk over. Je zou kunnen zeggen dat er een periode kwam waarin er wel rust is gekomen voor Israël, maar nog niet definitief. En dat had deels ook wel te maken met de opdracht die het volk had gekregen over het innemen van het land.

De opdracht was dat alle inwoners uitgeroeid moesten worden, maar ook dat alle plaatsen waar goden gediend waren door de vroegere bewoners van het land, moesten worden vernietigd. En als dat allemaal gebeurt zou zijn, dan zouden ze rust krijgen van hun vijanden. De belofte van God was heel duidelijk. En juist dat hebben ze uiteindelijk allemaal niet gedaan. En in die rust die God beloofde, zou een plaats zijn waar ze met elkaar God zouden aanbidden. En die plaats is er uiteindelijk ook gekomen. Er is een tempel gekomen, er is een plaats van aanbidding gekomen, alleen de rust er omheen niet. En de enige reden is het feit dat ze de vijand niet hebben uitgeroeid.

Precies dat is geestelijk ook niet anders. Wanneer komt er echt rust van de vijand in je leven? Als je elk grondgebied onder zijn voeten weghaalt. En doe je dat niet, dan zal hij altijd aanspraak maken op het grondgebied. De vraag is dus in hoeverre we de vijand, met al zijn duisternis in leven laten, waardoor wij toch niet de rust ervaren om God met alles wat in ons is te dienen en in alle vreugde te leven. Ben jij bereid en zijn wij bereid om elk stukje van de vijand ons leven uit te bannen. Dan is er ook voor ons een belofte van rust. En dan is rust ook hier weer niet dat je uitgeput neerploft op je stoel, maar is het hier de rust die er is als je in vrijheid wandelt met God. Net zo vrij als dat Israël had kunnen zijn in het land dat hen was toegezegd. Daar had niet ene vijand over hoeven te zijn en daar hadden ze niet ene afgod hoeven te dienen.

Het hoeft niet en er kan rust zijn, maar is dat waar je voor wilt kiezen? Als je dat doet, dan ervaar je hier al iets van de beloofde rust. Natuurlijk, ook omliggende landen konden Israël dan nog wel aanvallen, zoals er ook voor ons aanvallen kunnen zijn, maar die worden dan afgeslagen omdat God altijd er zal zijn en nooit afstand zal nemen. Dat maakt deze belofte van rust tot een confronterende vraag ook voor ons leven.

Gebed: Heer, we prijzen U dat U ons rust en vrijheid wilt geven en we bidden U of U ons wilt helpen om te doen wat U van ons vraagt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu