Gezamenlijke rust

Thema: Rust

“Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor de HEERE.” (Leviticus 23:3)

Je kunt je afvragen hoe je kunt uitrusten. Dat uitrusten meer is dan alleen op je stoel uitgeput neervallen is wel duidelijk. Tegelijk heb ik altijd geleerd dat de rustdag en naar de kerk gaan bij elkaar hoorde. Sterker nog, mijn vroegere ervaringen waren helemaal niet gericht op genieten en even stoppen, voor mij was de zondag vooral iets dat moest en waar ik vooral in de kerk moest zitten. Vervolgens kreeg je dan een lange preek over je heen, waar je maar weinig van begreep. Nu kun je hier van alles van vinden, toch is het te makkelijk om te zeggen dat dit er op een bepaalde manier niet bij zou horen.

Als God rust voorschrijft voor Israël is dat niet iets van ‘ga op een stoel zitten en geniet van wat je ziet’. Dat mag er ook zeker bij zijn, maar als je goed leest wat God voorschrijft, dan kom je er achter dat God niet wil dat we alleen maar zelf met rust bezig zijn. Het is Gods bedoeling om op de rustdag ook samen te komen. En die rustdag moet dan ook nog eens een feestdag zijn. Nu stelt God meerdere bijzondere dagen in, waarvoor ongeveer hetzelfde geldt als het over rusten gaat. De gewone, wekelijkse rustdag, maar ook de eerste dag van de zevende maand waarin Grote Verzoendag werd gehouden. En zo zijn er nog wel meer vastgestelde dagen. Wat valt hier nu bij op? Dat het dagen zijn met samenkomsten. Met andere woorden: Stoppen met alles wat je doet en genieten van wat je ontvangt, doe je niet alleen. Het is Gods bedoeling dat we dit met elkaar doen. We delen met elkaar in de ontspanning en de vreugde die we krijgen.

En dit alles is niet een zware dag, maar juist een feestdag. Rusten is dus iets dat we met elkaar doen. Voor mij is de zondag al lang niet meer zoals ik het vroeger heb ervaren. Ik merk zelf, ook als ik voorga in diensten dat het voor mij een feest is geworden. Ja, natuurlijk, rusten valt voor voorgangers niet altijd mee, wij moeten dat echte stoppen op een andere dag doen, maar het feestvieren met elkaar om alles wat we krijgen van God is er wel degelijk. Alleen die feestdagen en het echte stoppen met werken, is bij ons wat meer uit elkaar getrokken dan dat je het gewoon als lid van je gemeente zult doen.

De kern is dat we met elkaar, elkaar ook scherp houden dat we telkens weer stoppen om te rusten en het feest daarvan ervaren dat we voor God mogen vieren. Als dit zich uit in een krampachtige houding om tradities in stand te houden waarbij de tradities leidend zijn, dan lijdt de rust er vanzelf onder. Dat is niet wat God bedoelt. Hij wil dat we in alle ontspanning met elkaar genieten van Hem, Zijn schepping en van elkaar. En voor ons nog iets, dat er toen nog niet was: Genieten van de opstanding van Jezus, als de onderstreping van al Zijn werk. En dat zou een groot feest moeten zijn, elke keer opnieuw. Dus stop nu aan het eind van iedere dag zelf om te rusten en neem de tijd om dat elke week ook met elkaar te doen. Dan leef je van rust naar rust en leef je ook uit de rust. En waar dit niet lukt, is er ruimte om elkaar te helpen en ook hierin nabij te zijn en afgezonderd met elkaar te rusten voor God.

Gebed: Heer, laat het nooit een vorm worden waarin ik moet rusten omdat het moet, maar leer ons met elkaar rust te nemen en dat echt met U en met elkaar te vieren.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu