Gezamenlijke rust

Thema: Rust

“Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor de HEERE.” (Leviticus 23:3)

Je kunt je afvragen hoe je kunt uitrusten. Dat uitrusten meer is dan alleen op je stoel uitgeput neervallen is wel duidelijk. Tegelijk heb ik altijd geleerd dat de rustdag en naar de kerk gaan bij elkaar hoorde. Sterker nog, mijn vroegere ervaringen waren helemaal niet gericht op genieten en even stoppen, voor mij was de zondag vooral iets dat moest en waar ik vooral in de kerk moest zitten. Vervolgens kreeg je dan een lange preek over je heen, waar je maar weinig van begreep. Nu kun je hier van alles van vinden, toch is het te makkelijk om te zeggen dat dit er op een bepaalde manier niet bij zou horen.

Als God rust voorschrijft voor Israël is dat niet iets van ‘ga op een stoel zitten en geniet van wat je ziet’. Dat mag er ook zeker bij zijn, maar als je goed leest wat God voorschrijft, dan kom je er achter dat God niet wil dat we alleen maar zelf met rust bezig zijn. Het is Gods bedoeling om op de rustdag ook samen te komen. En die rustdag moet dan ook nog eens een feestdag zijn. Nu stelt God meerdere bijzondere dagen in, waarvoor ongeveer hetzelfde geldt als het over rusten gaat. De gewone, wekelijkse rustdag, maar ook de eerste dag van de zevende maand waarin Grote Verzoendag werd gehouden. En zo zijn er nog wel meer vastgestelde dagen. Wat valt hier nu bij op? Dat het dagen zijn met samenkomsten. Met andere woorden: Stoppen met alles wat je doet en genieten van wat je ontvangt, doe je niet alleen. Het is Gods bedoeling dat we dit met elkaar doen. We delen met elkaar in de ontspanning en de vreugde die we krijgen.

En dit alles is niet een zware dag, maar juist een feestdag. Rusten is dus iets dat we met elkaar doen. Voor mij is de zondag al lang niet meer zoals ik het vroeger heb ervaren. Ik merk zelf, ook als ik voorga in diensten dat het voor mij een feest is geworden. Ja, natuurlijk, rusten valt voor voorgangers niet altijd mee, wij moeten dat echte stoppen op een andere dag doen, maar het feestvieren met elkaar om alles wat we krijgen van God is er wel degelijk. Alleen die feestdagen en het echte stoppen met werken, is bij ons wat meer uit elkaar getrokken dan dat je het gewoon als lid van je gemeente zult doen.

De kern is dat we met elkaar, elkaar ook scherp houden dat we telkens weer stoppen om te rusten en het feest daarvan ervaren dat we voor God mogen vieren. Als dit zich uit in een krampachtige houding om tradities in stand te houden waarbij de tradities leidend zijn, dan lijdt de rust er vanzelf onder. Dat is niet wat God bedoelt. Hij wil dat we in alle ontspanning met elkaar genieten van Hem, Zijn schepping en van elkaar. En voor ons nog iets, dat er toen nog niet was: Genieten van de opstanding van Jezus, als de onderstreping van al Zijn werk. En dat zou een groot feest moeten zijn, elke keer opnieuw. Dus stop nu aan het eind van iedere dag zelf om te rusten en neem de tijd om dat elke week ook met elkaar te doen. Dan leef je van rust naar rust en leef je ook uit de rust. En waar dit niet lukt, is er ruimte om elkaar te helpen en ook hierin nabij te zijn en afgezonderd met elkaar te rusten voor God.

Gebed: Heer, laat het nooit een vorm worden waarin ik moet rusten omdat het moet, maar leer ons met elkaar rust te nemen en dat echt met U en met elkaar te vieren.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Exodus 34:5-9

5. Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit.
6. Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,
7. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.
8. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer
9. en zei: Heere, als ik nu genade in Uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan als Uw erfelijk bezit.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God is trouw

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Wanneer ben je nu trouw? Die vraag, zeker als je daarover met betrekking tot God spreekt, is nog niet zo eenvoudig. Vaak, als we het over de trouw hebben van God, dan betrekken we die op hoe God omgaat met het verbond, met de afspraken die Hij maakte. Toch gaat trouw nog wel een stukje verder. Het gaat niet alleen om een afspraak waar Hij trouw aan is, het gaat ook om trouw aan wie Hij het belooft. Natuurlijk is dat een afspraak, maar als dat het is, zou trouw alleen maar een technisch en verstandelijk iets zijn.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

17 september 2021
14 september 2021
12 september 2021
09 september 2021
08 september 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu