Verplichte rust

Serie: Rust

“Zes dagen moet er werk verricht worden, maar de zevende dag moet heilig voor u zijn, een sabbat, een dag van volledige rust, voor de HEERE. Ieder die op die [dag] werk verricht, moet gedood worden.” (Exodus 35:2)

God is er niet mee gestopt om het alleen voor te doen wat rusten is, Hij stelt het zelfs als een verplichting in. Nu hebben wij daar vaak wat moeite mee gekregen en al snel valt dan de opmerking dat je niet zo religieus moet zijn, maar God is wijzer dan religie en leeft vanuit de relatie met ons. En vanuit die relatie gunt Hij je hetzelfde als wat Hij Zichzelf gunt: Rust, stoppen om te genieten. Daarom heeft Hij een sabbatsgebod gegeven. En misschien is dat vooral voor Israël, maar gezien het feit dat dit sabbatsgebod ook in de Tien Woorden is opgenomen, maakt het wel iets dat ook voor ons is.

Als je leest wat God daarover tegen Mozes zegt in Exodus 35, dan merk je wel hoe serieus het God te doen is met de rust. Zes dagen moest er verplicht worden gewerkt, maar de zevende dag moest er verplicht worden gerust en deed iemand dat niet, dan stond daar dus de doodstraf op. God tilt het belang van rusten dus op hetzelfde niveau als het belang van het leven en het belang van Hemzelf. Zowel op afgodendienst, als op doodslag en overspel staat namelijk de doodstraf. Dus rusten is net zo belangrijk als God eren en het leven. Dit gaat dus niet over een strenge regel, maar het gaat over het belang dat God geeft aan het feit dat je rust neemt. God wil niet dat je blijft rennen.

Nu zijn we in dit hoofdstuk al even verder dan het moment dat God, vier hoofdstukken eerder hier de instellingen al over duidelijk maakt. Die rustdag is volgens God tussen Hem en de Israëlieten voor eeuwig een teken, want de HEER heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt. Met andere woorden: God vraagt hier om Zijn manier over te nemen. En nog veel bijzonderder wordt het als je het Hebreeuws leest dat er staat voor het woordje ‘verkwikken’. Verkwikken geeft je het gevoel dat God toch vermoeid zou zijn geworden. In het Hebreeuws staat er dat God op dat moment adem heeft gemaakt.

God maakte dus tijd om te ademen. De rust die God voorschrijft is bedoeld om er voor te zorgen dat je niet buiten adem raakt. Als je er zo naar kijkt, dan klinkt het misschien wel heel streng, maar ontdek je steeds meer waar het God echt om te doen is: Hij wil niet dat jij buiten adem zou raken en nog meer dan dat, Hij weet dat als jij buiten adem raakt, dat je niet meer kunt genieten van wat Hij je geeft. Voor genieten heb je rust nodig en moet je op adem zijn gekomen. Vind je het niet bijzonder dat dit bij God één van de dingen is die er echt toe doet? Of eigenlijk één van de dingen die het leven, leven maakt. Als je dat beseft, begin je anders om te gaan met stoppen en rust nemen. Dat is geen straf, dat is niet een noodzakelijk kwaad, maar onmisbaar als je het leven echt wilt leven. En, dat komt later ook nog wel, het is een oefening voor dat wat straks volmaakt zal komen: Genieten tot in eeuwigheid.

Gebed: Heer, dank U wel dat U zo duidelijk bent over het belang rust. Het is Uw zorg voor mij en mijn leven en U wilt dat ik echt zal leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu