God neemt rust

Thema: Rust

“Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.” (Genesis 2:2)

Hard toe zijn aan rust, dat zou dit jaar wel eens meer aan de orde kunnen zijn dan in andere jaren. Veel mensen geven aan dat de coronacrisis heel veel van hen heeft gevraagd en dat men heel erg hard toe is aan vakantie. En toen bleek dat de afgelopen weken de besmettingscijfers toch weer opliepen, was een van de dingen die je vooral hoorde dat de vakanties daar niet onder zouden moeten gaan lijden, omdat iedereen heel hard aan vakantie toe is. En ik denk dat dit klopt, alleen is de vraag wat dan eigenlijk echt rust is. Is erop uit trekken de rust, zoals rust bedoeld is? Een ding is wel duidelijk: God neemt Zelf ook rust, Hij stelt daar zelfs een hele dag per week voor in.

We gaan in de komende weken rondom de vakanties even stilstaan bij dat woordje ‘rust’. En dat aan de hand van een aantal teksten uit de Bijbel waar we dat woordje tegenkomen. Dat begint dan bij God Zelf. En je kunt je dan de vraag stellen of het voor God nodig was om te rusten? Vermoeidheid is iets dat het gevolg is van de zonde, dus dan zou je moeten zeggen dat God niet moe kan worden. Misschien dat Hij moe van ons kan worden, maar dan gebruik je het woordje met een andere betekenis. Toch is wel duidelijk dat God rust neemt na zes dagen van scheppen.

Als je goed leest in het scheppingsverhaal, dan kom je misschien zelfs nog wel tot een andere conclusie. Het zou wel eens kunnen zijn dat God elke dag rust heeft genomen. Dan zou de les voor ons nog veel groter zijn. De rust die God neemt is namelijk niet de rust om bij te komen van vermoeidheid. Het woordje ‘rusten’ in het Hebreeuws zou je ook kunnen (en misschien wel moeten) vertalen met ‘stoppen’. God stopte dus met scheppen. En dat deed Hij aan het einde van elke dag. Als er dan weer een dag voorbij was dan stopte Hij tot de volgende dag.

Kijk dan even mee wat God, telkens aan het einde van een dag deed. Als God klaar is met een dag scheppen staat er iedere keer weer: “En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest”. Als God dus stopt met zijn werk, aan het einde van de dag, kijkt Hij daar met voldoening naar. Het gaat bij het rusten van God dus niet over uitrusten, maar over stoppen en kijken naar Zijn werk en tevreden zijn over wat Hij maakte. Het gaat er dus om dat Hij stopt om te genieten en dat doet Hij aan het einde van elke dag en dan op zevende dag is dat zelfs een hele dag. Opmerkelijk dat die zevende dag, de eerste dag van de mens is. Waar God stopt na zes dagen, begint de mens zijn leven op de zevende dag.

Trek je dit door dan zie je dat God ook sabbatsjaren en een jubeljaar instelt. Wat wil God nu eigenlijk? Hij wil ons leren om te stoppen en te genieten. Hij gunt je aan het einde van een dag een moment om te genieten, aan het einde van de week een hele dag om te genieten en vervolgens geeft Hij ook nog periodes om te genieten. Het is dus niet dat God ons met hangen en wurgen van vakantie tot vakantie steeds laat voortjakkeren, maar God laat ons vanuit de rust, elke keer weer beginnen om weer naar de rust toe te gaan.

Als je van rust tot rust gaat jakkeren, dan ontdek je in de vakantie dat je de helft van je vakantie eerst tot rust moet komen om te kunnen genieten. Terwijl als je doet hoe God het deed, is rusten, stoppen en genieten iets dat de basis is in je leven. Genieten van God en genieten van de werken van je handen. Dan leef je echt uit de rust en voorkom je een uitputtingsslag richting de vakantie. Dat is rust, dat mag je stoppen en hoef je niet te rennen.

Gebed: Heer, leer mij rust te nemen zoals U dat deed: Stoppen en genieten en dan weer verder.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu