Een vreemd altaar

Thema: Op pad met Paulus

“Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: AAN EEN ONBEKENDE GOD. Deze dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u.” (Handelingen 17:23)

Lukt het jou om iemand te eren die je niet kent? Iemand die je echt niet kent, dus ook niet van over hebben horen spreken? En als je dat zou kunnen, hoe geef je dat dan vorm? Eigenlijk is het natuurlijk een vreemde en onzinnige vraag. Iemand eren die je niet kent, je weet niet eens wat diegene heeft gedaan. Toch is dat wat er ongeveer wel gebeurde in Athene. Toen Paulus in Athene kwam, ontdekt hij een heel vreemd altaar. Het altaar van de Onbekende God. Wat moet je daar dan mee? En als jij die God wel kent, dan zegt het ook iets over de cultuur met heel veel goden die niet ver af staat van onze cultuur.

Het was in Griekenland, als het over godsdiensten ging ongeveer net zoiets als het aantal nationaliteiten die in onze grote steden wonen. Je kent het wel dat een stad, vol trots kan vertellen hoeveel nationaliteiten er in een stad wonen. Zo konden ze in Griekenland ook vol trots vertellen hoeveel goden er in Athene woonden. Maar wat doe je nu als je denkt dat als je een god vergeet te aanbidden, hij woedend zou worden? Dan doe je er alles aan om te voorkomen dat je ook maar iets en iemand zou vergeten. En zo hadden ze bedacht dat als er toch nog een god is die ze waren vergeten en waarvan ze ook niet wisten wat zijn functie was, dat er voor die god nog een altaar zou zijn en dat was dan het altaar van de Onbekende God.

Als Paulus dat ziet, maakt hij daar graag gebruik van. Die God, Die ontbrak in de mengelmoes van dode goden, beelden en altaren was de enige God Die ze echt nodig hadden. Al die andere goden waren niets anders dan goden die onder invloed van de duisternis hun spel konden spelen. Als je Paulus daar op een andere plaats over leest noemt hij dat de verering daarvan offers aan de demonen zijn. En midden in dat nest van duisternis gaat Paulus het gesprek aan met de wijsgeren van de stad. En zonder er omheen te draaien zegt hij: “Die God, Die ken ik, en Die verkondig ik”.

Paulus vertelt dan precies Wie deze God is en hij preekt ook gewoon door tot en met de opstanding van de doden.  Het levert enkele nieuwe gelovigen op, maar ook veel spot. Zeker als je met wijsgeren gaat praten over opstanding van de doden, dan kunnen ze daar ook niets mee. Het is makkelijker om een veelgodendom te beredeneren dan dat je kunt beredeneren dat doden zullen opstaan.

Je kunt je afvragen in hoeverre Paulus en de cultuur van Athene ver bij ons vandaan staat. Waar geloven al onze landgenoten in. Misschien niet in goden van hout en steen, maar wel in goden van macht, manipulatie, geld en aanzien. De diversiteit waar velen hun hoop op stellen is schrikbarend groot. De grote vraag is niet of jij op zoek moet gaan naar een altaar zoals dat Paulus dat tegenkwam. De vraag is wel op welke manier jij kunt inspelen op de leegte die velen ervaren in onze tijd. Juist al die goden die uiteindelijk nooit antwoord geven en daardoor maar grillig gedrag vertonen, dat geeft juist onzekerheid en leegte. Leven zonder een God Die echt om je geeft, dat is niet te doen.

Op welke manier spreek jij die leegtes in onze tijd aan? Paulus veroordeelt overigens niets op het moment dat hij hen zeer godsdienstig noemt. Hij sluit eerder aan bij hun gevoel dan dat hij het afwijst en van daaruit wijst hij de weg naar de enige ware God. En op deze manier laten we Paulus de komende tijd even achter in Athene en gaan we een paar weken nadenken over het thema ‘Rust’.

Gebed: Heer, ik dank U voor de mogelijkheden die U geeft om de leegte van velen te ontdekken om zo echte vervulling met U te brengen. Geef mij ook creativiteit en passie voor mensen met een intense leegte omdat ze U missen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu