Niet iedereen is hetzelfde

Thema: Op pad met Paulus

“En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.” (Handelingen 17:11)

Hoeveel ervaringen heb jij met andere kerkgenootschappen? Ja, ik weet het, dit is een gevaarlijke vraag. Eigenlijk wil ik helemaal niet in kerkelijke structuren denken. Ik wil niet dat die verschillen de kerk in stukken verdelen. Tegelijk ontkom je er ook eigenlijk weer niet aan. Zeker niet omdat er nog wel eens flinke theologische verschillen kunnen zijn. En dan is het de vraag hoe je daar mee omgaat. Of anders gevraagd: Wat doen die ervaringen met jou in het kijken naar een ander kerkgenootschap? En waarom ik dit zo nadrukkelijk vraag? Wel, het heeft alles te maken met Paulus en hoe hij dat deed.

Eigenlijk trof mij het hoe Paulus hiermee omging en ik denk dat de situatie bij Paulus nog veel verder uit elkaar lag dan in menige situatie bij ons. In Thessalonica was het namelijk nogal misgegaan in de synagoge. Nu is dat weinig nieuws onder de zon, want dat ging het bijna altijd. Bijna overal waar Paulus in de synagoge begon kwamen er mensen tot geloof. De ene keer meer dan de andere keer, maar dat gebeurde eigenlijk altijd wel. Maar ook altijd weer waren er Joden die in opstand kwamen. Dat hebben we al meerdere keren gezien. In Thessalonica was het hen niet gelukt om Paulus en Silas te pakken te krijgen, maar daardoor hadden ze ene Jason opgepakt. Wellicht verbleven Paulus en Silas daar. Pas nadat ze een borgsom hadden betaald werd hij vrijgelaten.

Paulus en Silas werden door de broeder midden in de nacht, zo snel mogelijk, weggestuurd naar Berea. Dan is de vraag hoe kijkt Paulus nu naar die Joden in de synagoge? Even eerlijk gezegd: Je zou het toch wel echt zat worden. Telkens weer, zodra je daar begint, loopt het meestal met heel veel gedoe toch weer mis. Als je dat dan al vooraf weet, dan weet je ook dat je er misschien maar beter niet meer aan kunt beginnen. Je voelt wel aan dat het verschil hier tussen Joden die niet Jezus belijden, nog een veel groter verschil is dan dat wij hebben tussen de kerkgenootschappen. En hoe kijk je dan naar een andere groep in de kerk?

Ondanks het nog veel grotere verschil bij Paulus blijft hij volharden in zijn aanpak. Hij blijft gewoon, iedere keer weer, beginnen in de synagoge. En dan blijkt dat niet alles wat hetzelfde heet, hetzelfde doet. In Berea gaat het beter. Ze zijn daar edeler van gezindheid. Hun karakter is in hun gezindheid al anders. Misschien was de streek daar anders, zoals je ook in ons land verschillen hebt in de karakters van de streken en dorpen. In ieder geval was het maar goed dat Paulus zich niet liet leiden door zijn emotie en door eventueel zijn pijn. Dan zou hij er daar heel veel gemist hebben.

Hoe het afloopt, ligt dan uiteindelijk niet aan de Joodse gelovigen in Berea. Het probleem ontstaat daar op het moment dat de Joden uit Thessalonica naar Berea gaan om verwarring te zaaien. Dan wordt Paulus zo snel mogelijk in veiligheid gebracht en blijven Silas en Timotheüs nog wel achter. Kennelijk was dit veilig genoeg en was het vooral om Paulus te doen. Je kunt nu de nadruk leggen op de vervolging van Paulus. Die is wel duidelijk en dat kan zomaar onderdeel worden van het volgen van Jezus. Maar mag ik je deze keer de vraag stellen hoe jij omgaat met die groepen waar je al vaak teleur bent gesteld?

Dat kan misschien de kerk zijn waar je bent opgegroeid en waar je al lang weg bent. Of kerken die dan bij dezelfde stroming horen en voor je het weet scheer je ze allemaal over dezelfde kam. Er kunnen zoveel redenen zijn, maar meestal heeft het altijd met teleurstelling te maken. Laat je daar niet door leiden. En soms moet je gewoon telkens weer leren om genadevol te zijn, omdat zij en jij, allebei ook gewoon mensen zijn die in dezelfde God geloven of als zij dat nog niet doen, dezelfde God nodig hebben. Neem Paulus dan maar gewoon als voorbeeld.

Gebed: Heer, niet mijn teleurstelling mag bepalend zijn hoe ik met andere gelovigen omga. Ik wil de keus maken om altijd, op dezelfde manier als Paulus, met een open blik het contact aan te gaan.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu